Dotazníkové šetření v roce 2009

13.4.2009 / Průzkumy a šetření

První celorepublikový průzkum mezi středoškoláky jsme realizovali na přelomu roku 2008/2009. Výsledky byly zpracovány ve spolupráci s výzkumnou agenturou Millward Brown. Do finálního vzorku bylo vždy v rámci jednotlivých typů škol opět náhodně vybráno celkem 1000 respondentů tak, aby struktura vzorku přesně odpovídala podílu studentů na gymnáziích, učilištích a středních odborných školách v ČR.

Kompletní výsledky a podrobné informace naleznete ve Zprávě o dotazníkovém šetření na středních školách podzim 2008 / leden 2009.