Dotazníkové šetření v roce 2007 (Rovnost je cool)

22.11.2007 / Průzkumy a šetření

V září 2007 provedla společnost Člověk v tísni na 1 685 středních školách z celé ČR dotazníkové šetření, které mělo za cíl zjistit postoje současných studentů a studentek a jejich vztah k určitým pojmům vztahujícím se ke společensko-politické situaci rovných příležitostí v ČR.

Výsledky šetření najdete v Závěrečné zprávě z kvantitativního výzkumu.