Startuje největší sbírka na podporu vzdělávání v Česku

1.9.2015 / JSNS

S novým školním rokem spouští Člověk v tísni sbírku Lepší škola pro všechny. Z jejího výtěžku financujeme i aktivity Jednoho světa na školách - podpora českých dárců je pro nás klíčová.

Pokud bychom nezískali pomoc od soukromých dárců, mělo by to na naše aktivity zcela fatální dopady. Možnosti financování vzdělávacích projektů z veřejných zdrojů – státních i evropských – totiž zaznamenaly během posledních dvou let obrovský propad.

Poprvé čeští dárci přispěli do sbírky loni. Díky jejich pomoci jsme mohli dále rozvíjet portál jsns.cz, podporovat týmové projekty Kdo jiný, uspořádat kampaň Proti ztrátě paměti a mnoho dalšího.

V letošní kampani zdvojnásobí sponzoři zasílané příspěvky od individuálních dárců až do výše 3,4 miliónů korun.

Prostředky ze sbírky plynou i dalším vzdělávacím sekcím organizace Člověk v tísni, které se například věnují doučování stovek dětí z chudých rodin nebo podpoře učitelů v jejich práci s ohroženými dětmi.

Prosíme, dle vlastního uvážení šiřte informace o sbírce mezi své známé. Děkujeme!

Více informací najdete na stránkách Člověka v tísni a sbírky Lepší škola pro všechny.