Dotazníkové šetření v roce 2015

3.9.2015 / Průzkumy a šetření

Na jaře 2015 pro nás agentura Median provedla dotazníkové šetření mezi českými středoškoláky. Reprezentativní výzkum zjišťoval, jaký mají mladí lidé vztah k menšinám, cizincům a jak vnímají otázku rovných příležitostí ve společnosti.

Prohlédněte si závěrečnou zprávu z šetření, která obsahuje i srovnání s výsledky v roce 2007. Zapojilo se do něj celkem 43 škol.