Fotogalerie: Žáci na setkání přemýšleli, jak bořit stereotypy

22.10.2015 / Kdo jiný?

Týmy žáků, které chtějí organizovat vlastní projekty s tématem xenofobie, rasismu a migrace, se sjely do Prahy na úvodní setkání. Vyzkoušely si například, jak na nás působí předsudky, a naplánovaly si své osvětové aktivity.

Můžete si prohlédnout fotogalerii ze setkání.

První den si žáci si sami na sobě vyzkoušeli, jak občas podléháme stereotypům, soudíme podle prvního dojmu nebo jak pracujeme s nedostatkem informací a často generalizujeme. Odpoledne během městské hry po Praze navštívili řadu organizací, které pracují s migranty či uprchlíky.

"Nejdůležitější informací je pro mě to, že ne všechno v médiích je o uprchlících pravda," napsal jeden z účastníků do evaluace setkání. "Neměli bychom cizince soudit na první pohled. Jejich příběh neznáme, a tak bychom jej neměli odsuzovat," myslí si další.

Žáci vůči tomu nejsou lhostejní a chtějí o aktuálním dění více informovat. Proto se během druhého dne setkání dozvěděli více o projektovém managementu, aby si mohli naplánovat aktivity na svých školách i mimo ni.

Chtějí pořádat například živé knihovny - tedy akce, kdy se lidé potkají přímo se zástupcem menšin, uprchíků nebo migrantů a mohou si s nimi o jejich životním příběhu povídat.

Další tým vymyslel, že spustí webové stránky a uspořádá informační kampaň na škole, aby o zvýšil povědomí o tématu migrace. Jinde zase budou zástupci menšin sdílet své zvyky, tradice, jídla a hry během projektových dnů.

Týmové projekty v tomto školním roce realizujeme díky projektu Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.