V Chocni strávili rodiče a děti společné soutěžní odpoledne

19.11.2015 / Příběh mojí rodiny

Na Základní škole v Chocni se Lada Cejpová zapojila se svou třídou do projektu Příběh mojí rodiny. I přes počáteční úskalí se jim podařilo všechny aktivity splnit a završit projekt příjemným společným odpolednem s rodiči.

Letošní ročník Příběhu mojí rodiny v sobě skrýval mnoho úskalí. První problém byla povinnost promítnout, zhodnotit a rozebrat nejméně pět filmů se sociální tematikou. Každý film byl koncipován na jednu vyučovací hodinu a to bylo v některých případech velice podhodnocené. U nás tento projekt probíhal v rámci hodin dějepisu. Času bylo málo, protože učitel musí ještě dodržovat tematický plán.

Druhý zádrhel byla úzká spolupráce s rodinami. Ve třídě žije polovina dětí v rozvedených rodinách. Spolupracovat jsme tedy mohli jen s rodiči, kteří opravdu chtěli. První setkání proběhlo v červnu za účasti 5 rodičů. Druhý pokus se uskutečnil v září a přišlo 16 lidí. Na tomto setkání jsme se už dohodli na finální podobě celého projektového odpoledne. Rodiče se nadšeně vrhli do příprav. Rozdělili se do dvojic a každá skupinka si připravila program pro své stanoviště. Stanovišť bylo celkem dvanáct.

Rodiče čekají na další ročník

Pokračovali jsme s přípravami i ve třídě. Děti vybraly pro rodiče jeden z filmů a připravily k němu i úkoly inspirované návrhy Jednoho světa na školách. Další úkol byl vyrobit pozvánku. Mým úkolem bylo všechno koordinovat a nachystat startovní listinu pro děti.

Projektový den proběhl ve středu 30. září. První přišli do školy rodiče. Uvařili jsme si kávu a rozhodli se, kde si kdo připraví svá stanoviště. S dětmi jsme se sešli později v interaktivní učebně. Po přivítání jsme zhodnotili akci POMÁHAME DĚTEM, kdy jsme háčkovali a pletli čtverce, ze kterých se v Jižní Africe sešívají deky. Vyrobili jsme celkem 86 čtverců. Na jednu deku bylo potřeba 35 čtverců. Díky nám se tedy mohou vyrobit skoro 3 deky.

Dále děti promítly film a konkrétními úkoly ukázaly, jak jsme s filmy pracovali my. Pak už nastal čas pro rodiče – rozešli se na stanoviště. Děti si rozdaly startovní listiny a vyrazily na trať.

Děti měly za úkol splnit nejméně 10 stanovišť. Pak získaly tolik kruhů, kolik měly jedniček na stanovištích - vyděleno dvěma. Děti se opakovaně vracely na některá stanoviště, aby si opravily známky. Získané kruhy pak v tombole házely na jednotlivé věcné ceny. Ceny do tomboly zajistili rodiče a učitelé.

Bylo to báječné odpoledne. Přišli i sourozenci žáků naší třídy – a to i ti starší. Zapojili se učitelé školy, kteří mají děti. Fotodokumentaci zajistila bývalá žákyně. Kromě bohaté tomboly byla otvřena i samoobslužná kavárna a čajovna, kterou hodné maminky „vylepšily“ čerstvě napečenými moučníky. Všichni se „chechtali na celé kolo“- kamarádům, sobě … Ze školy jsme odcházeli kolem 19. hodiny a to jen proto, že pan školník už pospíchal zamknout školu.

Trochu mě vyděsila věta na rozloučenou jednoho z tatínků: „ Tak to jsem zvědav, co vymyslíte příště!“

…tak to asi nebyl konec.

Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.