Klubáci se opět schází v Praze, budou mluvit o migraci

3.3.2016 / Filmové kluby

Setkání studentských filmových klubů je zase tu. Od pátku do neděle 11. až 13. března se v Praze potkáme s mladými lidmi z různých středních škol z celé České republiky.

Setkání je úžasná příležitost sdílet zkušenosti s fungováním filmových klubů. Poradit se, jak pro své vrstevníky otevírat důležitá témata k diskuzi a navnadit je k promítání. Nabijeme se navzájem energií a entuziasmem na pořádání dalších akcí.

Na (téměř) jarním setkání máme v plánu účastnit se cyklojízdy, kterou pořádá festival Jeden svět ve spolupráci se sdružením Rekola. Studenti si také na setkání připraví prezentaci o fungování jejich filmového klubu, zúčastní se několika workshopů a panelových debat na téma migrační krize s odborníky v této oblasti. Dozví se více k problematice utváření rasismu v mediálních obsazích, nebo proniknou do zákulisí vzniku dokumentu. Mimo jiné si také užijí hudební překvapení ázerského rapu nebo ukrajinského soulu pod názvem Východní kombo.

Studentské filmové kluby svádí dohromady mladé lidi, kterým není lhostejné dění kolem nich, mají upřímný zájem získávat nové informace, orientovat se v současné celo-společenské situaci. Často kreativním způsobem propojují dokumenty Jednoho světa na školách s reflexí tíživých společenských otázek a motivují další lidi k většímu zájmu o svět kolem nás a k občanskému aktivismu.  

Pokud se chcete i vy zapojit do promítání, obraťte se na koordinátorku Zuzanu Trachtovou na e-mailu zuzana.trachtova@jsns.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz