Poznejte aktivní mladé lidi ve finále ceny Gratias Tibi

19.4.2016 / Cena Gratias Tibi

Patnáct projektů mladých lidí, kteří se snaží měnit svět kolem sebe k lepšímu, poslala porota do finálového výběru ceny Gratias Tibi. Ta má poděkovat šikovným mladým lidem, kteří přispívají k tomu, aby se ve společnosti žilo lépe. Prohlédněte si finalisty!

 

 

KATEGORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Stejně jako Amélie z francouzského Montmartru dělala tajně dobré skutky pro mnoho lidí, snažila se o totéž i Amélie mníšecká v podobě dětí z místní ZŠ. „Naše dobré skutky jsme vykonali tajně. Přáli jsme si, aby byly pro obdarované překvapením a dárce zůstal utajen. Jsme moc rádi, že těm, kterým byly určeny, přinesly radost. Velmi nás také těší, že mnohé děti zůstávají Amélií i po skončení projektu.“

Akce, při které se žákyně ZŠ Čechtice snažily upozornit na předsudky vůči menšinám, které často vychází z neznalosti a postoje, jenž nám je vnucován jinými lidmi. Ke spolupráci přizvaly odborníky, kteří přispěli k prolomení ledů. Uspořádaly setkání zaměřené na vietnamskou a romskou menšinu a ukrajinské obyvatele. S malými dětmi se rozhodly pracovat prostřednictvím pohádek a her.  U starších žáků zvolily diskusi.

Coffee to Help aneb Kavárna je charitativní projekt 4. skautského oddílu Slunečnice z Moravských Budějovic. Skautská klubovna se mění na dočasnou kavárnu, kde obsluhují skautky. Návštěvníci si mohou objednat vlastnoručně upečené dezerty, nápoje a posedět v příjemném prostředí. Výtěžek z prodeje putuje na podporu nemocných dětí z okolí. Kromě toho se skautky naučí spoustu dovedností, které se jim budou hodit (navrhnout a zrealizovat část samotného projektu, mluvit s cizími lidmi, umět připravit občerstvení atd.)

Dopravní situace v okolí školy ve Zbirohu je letitý problém města. Žáci zmapovali nebezpečná místa na cestě do školy, provedli dotazníková šetření a díky spolupráci s projektantem předali starostovi dopravní studii, která se stala součástí Strategického plánu rozvoje města. Díky tomu se také daří budovat lepší vztahy obyvatel a radnice a vzbudit zájem spoluobčanů o místo, kde žijí.

Tým žáků 9. Třídy ZŠ Dolní Dobrouč reaguje na aktuální dění ve společnosti a snaží nazírat na migraci z více úhlů pohledu, prostřednictvím mnoha aktivit. Provedli průzkum mezi vrstevníky, rodiči, prarodiči a známými, v němž zjistili, že většina z nich je proti příchodu migrantů do Evropy a ČR. To je donutilo v práci pokračovat a rozhodli se seznámit s životem jiných komunit, se zaměření na cizince žijící v okolí. Vydali se např. navštívit migranty do pobytového zařízení pro cizince v Kostelci nad Orlicí.

 

KATEGORIE STŘEDNÍ ŠKOLY

Milan Dzuriak je vášnivý sportovec, jehož úspěšně rozjetou vrcholovou kariéru zastavily vážné zdravotní problémy. Milan se ale nevzdal, o svojí bolesti se rozhodl otevřeně mluvit a využít ji k tomu, aby pomáhal ostatním. Pořádá sportovní charitativní akce, například cyklistickou jízdu po České republice, která měla velký ohlas v médiích a získala podporu mnoha lidí. Její výtěžek věnoval dvěma handicapovaným chlapcům na splnění jejích snů.

Středoškolská studentka Tereza Kadlecová se rozhodla zlepšit život obyvatel městské části Brno-Jundrov. Zpracovala plán na revitalizaci místního sídliště, který klade důraz na ekologii a moderní bydlení. Svůj projekt dokázala prosadit i na místním zastupitelstvu a v současnosti pracují architekti na tom, aby její návrhy skutečně ožily.  

Využít své dovednosti v praxi proto, aby zpříjemnili život starším lidem, se rozhodli studenti Střední škole živnostenské v Sokolově. Budoucí kosmetičky nebo cukráři navštěvují nedaleký dům s pečovatelskou službou, kde babičky nalíčí, masírují nebo s nimi pečou zákusky. Mladí lidé i senioři si tak užijí příjemný den, kdy se vzájemně poznávají a obohacují.

Vzít do ruky lopatu a odpadkové pytle není pro středoškoláky z Parlamentu mladých v Liberci žádný problém. Uklidili místní park, kde má postupně vzniknout místo pro neformální setkávání místních obyvatel. Předcházela tomu anketa mezi mladými lidmi o tom, co jim ve městě chybí, a jednání s místními zastupiteli, architekty a památkáři o výběru vhodného místa. Do projektu zapojili i řadu svých vrstevníků.

Tma v noci už není dnes samozřejmostí. A to přináší spoustu rizik nejen pro člověka, ale také pro živočichy a rostliny. Skupina mladých lidí se rozhodla na tento problém upozornit a vymyslela řadu osvětových aktivit. Oslovili odborníky a pořádali workshopy na školách pro různé věkové skupiny. Spravují informační stránku na Facebooku, natočili vzdělávací video a o světelném smogu u nás chtějí nadále informovat.

 

KATEGORIE DO 30 LET

Tvůrčí platforma studentů středních a vysokých škol z Českých Budějovic, která přerostla z jednorázové akce – studentského majálesu v dlouhodobý projekt s nadregionálním významem. Studenti například podporují dárcovství krve a kostní dřeně nebo pomáhají lidem bez domova. Současní i minulí členové organizačního týmu se dále podílí na mnoha dalších projektech, například oslavy 17. listopadu na Národní třídě s názvem "Díky, že můžem" nebo rozjezd vlastního kulturního klubu v prostorách bývalé výrobní haly.

 

 

Lucii Bittalové, sedmadvacetileté studentce, aktivistce a zaměstnankyni Úřadu vlády, byla diagnostikována rakovina děložního čípku. Lucie se bohužel odhodlala řešit své potíže až ve chvíli, kdy její nemoc nebyla léčitelná. V kampani Měsíc raka Lucie oslovovala ženy a dívky bezprostředním, nepatetickým způsobem: "Nebuď blbá, běž na prohlídku." Naléhavost jejího příběhu přiměla desetitisíce žen k dlouho odkládané návštěvě lékaře, u mnohých z nich byla při vyšetření objevena rakovina v raném stádiu nebo před rakovinový stav. Bez přehánění lze říct, že Měsíc raka zachránil několik životů a mnoha ženám ušetřil několikaměsíční vyčerpávající léčbu.

Paběrkování je jedna z polozapomenutých tradic a způsobů, jak snížit množství vyhozeného jídla. Jde o sbírání plodin, které by zůstaly po sklizni na poli či v sadu. Tyto plodiny většinou nevyhovují z estetického hlediska, a proto je zemědělci nemohou udat u obchodních řetězců a zůstávají na poli k zaorání. Během osmnácti výjezdů se skupině mladých lidí podařilo nasbírat skoro osm tun jídla. Do sběru se zapojila stovka dobrovolníků a aktivně jsme spolupracovali se sedmi zemědělci a dvěma potravinovými bankami. Jedním z vrcholů projektu byl happening Křivá polévka, který měl ukázat, že i zelenina, která není vzhledově naprosto dokonalá, je skvělá k jídlu.

Těžké téma závažného onemocnění uchopili studenti z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v čele s Kateřinou Vackovou, která sama prodělala onkologické onemocnění. Společně prostřednictvím originální kampaně se snaží své vrstevníky naučit, jak správně a pravidelně vyšetřovat sobě nebo svému partnerovi prsa a varlata, a odhalit tak rakovinu včas. „Za kampaní #prsakoule stojí lidé, které žene dopředu chuť motivovat mladé lidi, aby mysleli na své zdraví. Společně sníme o tom, že změníme svět k lepšímu.“

Vteřina poté v čele s Radkem Lacim je skupina mladých lidí, kteří prožili dětství a část svého mládí v zařízeních institucionální péče. Usilují o to, aby práva dětí vyrůstajících v těchto zařízeních nebyla jen prázdným pojmem a aby měl hlas dětí váhu a byl slyšet.

 

Podrobnosti a další nominované projekty najdete na stránkách gratiastibi.cz.  Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika.

Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.