Poznejte aktivní mladé lidi ve finále ceny Gratias Tibi

19.4.2016 / Cena Gratias Tibi

Patnáct projektů mladých lidí, kteří se snaží měnit svět kolem sebe k lepšímu, poslala porota do finálového výběru ceny Gratias Tibi. Ta má poděkovat šikovným mladým lidem, kteří přispívají k tomu, aby se ve společnosti žilo lépe. Prohlédněte si finalisty!

 

 

KATEGORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Stejně jako Amélie z francouzského Montmartru dělala tajně dobré skutky pro mnoho lidí, snažila se o totéž i Amélie mníšecká v podobě dětí z místní ZŠ. „Naše dobré skutky jsme vykonali tajně. Přáli jsme si, aby byly pro obdarované překvapením a dárce zůstal utajen. Jsme moc rádi, že těm, kterým byly určeny, přinesly radost. Velmi nás také těší, že mnohé děti zůstávají Amélií i po skončení projektu.“

Akce, při které se žákyně ZŠ Čechtice snažily upozornit na předsudky vůči menšinám, které často vychází z neznalosti a postoje, jenž nám je vnucován jinými lidmi. Ke spolupráci přizvaly odborníky, kteří přispěli k prolomení ledů. Uspořádaly setkání zaměřené na vietnamskou a romskou menšinu a ukrajinské obyvatele. S malými dětmi se rozhodly pracovat prostřednictvím pohádek a her.  U starších žáků zvolily diskusi.

Coffee to Help aneb Kavárna je charitativní projekt 4. skautského oddílu Slunečnice z Moravských Budějovic. Skautská klubovna se mění na dočasnou kavárnu, kde obsluhují skautky. Návštěvníci si mohou objednat vlastnoručně upečené dezerty, nápoje a posedět v příjemném prostředí. Výtěžek z prodeje putuje na podporu nemocných dětí z okolí. Kromě toho se skautky naučí spoustu dovedností, které se jim budou hodit (navrhnout a zrealizovat část samotného projektu, mluvit s cizími lidmi, umět připravit občerstvení atd.)

Dopravní situace v okolí školy ve Zbirohu je letitý problém města. Žáci zmapovali nebezpečná místa na cestě do školy, provedli dotazníková šetření a díky spolupráci s projektantem předali starostovi dopravní studii, která se stala součástí Strategického plánu rozvoje města. Díky tomu se také daří budovat lepší vztahy obyvatel a radnice a vzbudit zájem spoluobčanů o místo, kde žijí.

Tým žáků 9. Třídy ZŠ Dolní Dobrouč reaguje na aktuální dění ve společnosti a snaží nazírat na migraci z více úhlů pohledu, prostřednictvím mnoha aktivit. Provedli průzkum mezi vrstevníky, rodiči, prarodiči a známými, v němž zjistili, že většina z nich je proti příchodu migrantů do Evropy a ČR. To je donutilo v práci pokračovat a rozhodli se seznámit s životem jiných komunit, se zaměření na cizince žijící v okolí. Vydali se např. navštívit migranty do pobytového zařízení pro cizince v Kostelci nad Orlicí.

 

KATEGORIE STŘEDNÍ ŠKOLY

Milan Dzuriak je vášnivý sportovec, jehož úspěšně rozjetou vrcholovou kariéru zastavily vážné zdravotní problémy. Milan se ale nevzdal, o svojí bolesti se rozhodl otevřeně mluvit a využít ji k tomu, aby pomáhal ostatním. Pořádá sportovní charitativní akce, například cyklistickou jízdu po České republice, která měla velký ohlas v médiích a získala podporu mnoha lidí. Její výtěžek věnoval dvěma handicapovaným chlapcům na splnění jejích snů.

Středoškolská studentka Tereza Kadlecová se rozhodla zlepšit život obyvatel městské části Brno-Jundrov. Zpracovala plán na revitalizaci místního sídliště, který klade důraz na ekologii a moderní bydlení. Svůj projekt dokázala prosadit i na místním zastupitelstvu a v současnosti pracují architekti na tom, aby její návrhy skutečně ožily.  

Využít své dovednosti v praxi proto, aby zpříjemnili život starším lidem, se rozhodli studenti Střední škole živnostenské v Sokolově. Budoucí kosmetičky nebo cukráři navštěvují nedaleký dům s pečovatelskou službou, kde babičky nalíčí, masírují nebo s nimi pečou zákusky. Mladí lidé i senioři si tak užijí příjemný den, kdy se vzájemně poznávají a obohacují.

Vzít do ruky lopatu a odpadkové pytle není pro středoškoláky z Parlamentu mladých v Liberci žádný problém. Uklidili místní park, kde má postupně vzniknout místo pro neformální setkávání místních obyvatel. Předcházela tomu anketa mezi mladými lidmi o tom, co jim ve městě chybí, a jednání s místními zastupiteli, architekty a památkáři o výběru vhodného místa. Do projektu zapojili i řadu svých vrstevníků.

Tma v noci už není dnes samozřejmostí. A to přináší spoustu rizik nejen pro člověka, ale také pro živočichy a rostliny. Skupina mladých lidí se rozhodla na tento problém upozornit a vymyslela řadu osvětových aktivit. Oslovili odborníky a pořádali workshopy na školách pro různé věkové skupiny. Spravují informační stránku na Facebooku, natočili vzdělávací video a o světelném smogu u nás chtějí nadále informovat.

 

KATEGORIE DO 30 LET

Tvůrčí platforma studentů středních a vysokých škol z Českých Budějovic, která přerostla z jednorázové akce – studentského majálesu v dlouhodobý projekt s nadregionálním významem. Studenti například podporují dárcovství krve a kostní dřeně nebo pomáhají lidem bez domova. Současní i minulí členové organizačního týmu se dále podílí na mnoha dalších projektech, například oslavy 17. listopadu na Národní třídě s názvem "Díky, že můžem" nebo rozjezd vlastního kulturního klubu v prostorách bývalé výrobní haly.

 

 

Lucii Bittalové, sedmadvacetileté studentce, aktivistce a zaměstnankyni Úřadu vlády, byla diagnostikována rakovina děložního čípku. Lucie se bohužel odhodlala řešit své potíže až ve chvíli, kdy její nemoc nebyla léčitelná. V kampani Měsíc raka Lucie oslovovala ženy a dívky bezprostředním, nepatetickým způsobem: "Nebuď blbá, běž na prohlídku." Naléhavost jejího příběhu přiměla desetitisíce žen k dlouho odkládané návštěvě lékaře, u mnohých z nich byla při vyšetření objevena rakovina v raném stádiu nebo před rakovinový stav. Bez přehánění lze říct, že Měsíc raka zachránil několik životů a mnoha ženám ušetřil několikaměsíční vyčerpávající léčbu.

Paběrkování je jedna z polozapomenutých tradic a způsobů, jak snížit množství vyhozeného jídla. Jde o sbírání plodin, které by zůstaly po sklizni na poli či v sadu. Tyto plodiny většinou nevyhovují z estetického hlediska, a proto je zemědělci nemohou udat u obchodních řetězců a zůstávají na poli k zaorání. Během osmnácti výjezdů se skupině mladých lidí podařilo nasbírat skoro osm tun jídla. Do sběru se zapojila stovka dobrovolníků a aktivně jsme spolupracovali se sedmi zemědělci a dvěma potravinovými bankami. Jedním z vrcholů projektu byl happening Křivá polévka, který měl ukázat, že i zelenina, která není vzhledově naprosto dokonalá, je skvělá k jídlu.

Těžké téma závažného onemocnění uchopili studenti z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v čele s Kateřinou Vackovou, která sama prodělala onkologické onemocnění. Společně prostřednictvím originální kampaně se snaží své vrstevníky naučit, jak správně a pravidelně vyšetřovat sobě nebo svému partnerovi prsa a varlata, a odhalit tak rakovinu včas. „Za kampaní #prsakoule stojí lidé, které žene dopředu chuť motivovat mladé lidi, aby mysleli na své zdraví. Společně sníme o tom, že změníme svět k lepšímu.“

Vteřina poté v čele s Radkem Lacim je skupina mladých lidí, kteří prožili dětství a část svého mládí v zařízeních institucionální péče. Usilují o to, aby práva dětí vyrůstajících v těchto zařízeních nebyla jen prázdným pojmem a aby měl hlas dětí váhu a byl slyšet.

 

Podrobnosti a další nominované projekty najdete na stránkách gratiastibi.cz.  Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika.