Lepší škola pro všechny

19.9.2016 / JSNS

Odstartoval třetí ročník největší sbírky na podporu vzdělávání v Česku Lepší škola pro všechny. Z jejího výtěžku financujeme i aktivity Jednoho světa na školách. Podpora českých dárců je pro nás velmi významná. 

Možnosti financování vzdělávacích projektů z veřejných zdrojů – státních i evropských – zaznamenaly během posledních let obrovský propad. Již třetím rokem proto Člověk v tísni vyhlašuje sbírku Lepší škola pro všechny. Její výtěžek podpoří aktivity, kterým se na poli vzdělávání s kolegy v Česku věnujeme.

Člověk v tísni působí na více než polovině škol v České republice v oblastech, kde chybí dostatečná podpora státu a dalších institucí. Pomáháme učitelům rozvíjet nadání a individuální schopnosti žáků a učit je orientovat se v současném světě. Chceme, aby současná mladá generace vzpomínala na školu jako na příjemné místo plné poznání a respektu.

Díky prostředkům ze sbírky jsme v rámci Jednoho světa na školách mohli v uplynulém školním roce například rozšiřovat nabídku vzdělávacího portálu jsns.cz, podporovat projekty Kdo jiný? zaměřené na občanskou angažovanost mladých lidí, vyhlásit Cenu Gratias Tibi nebo uspořádat vzdělávací soutěž Hledá se LEADr. Z výtěžku sbírky jsme financovali také studentské filmové kluby a některé semináře pro učitele.

Našim kolegům umožňují prostředky získané touto cestou nejen práci s učiteli, ale i s konkrétními dětmi – doučují stovky žáků z chudých rodin, kteří díky tomu zažívají při výuce poprvé úspěchy a mohou úspěšně zvládnout základní školu.

Příspěvky, které pošlou individuální dárci v době od 15. září do 15. října, sponzoři zdvojnásobí.

Prosíme, dle vlastního uvážení šiřte informace o sbírce mezi své známé. Děkujeme!

Více informací najdete na stránkách sbírky Lepší škola pro všechny.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.