Změřte si mediální gramotnost

24.5.2019 / Mediální vzdělávání

Jak? Pomocí webové aplikace MQtester, která hravou formou vzdělává v oblasti médií. Je vhodná pro širokou veřejnost i žáky druhého stupně ZŠ a středoškoláky. 

Úlohy v MQtesteru jsou rozděleny do tří úrovní, první je nejsnazší, třetí nejtěžší. Můžete v nich  získat maximálně 15, 20 a 25 bodů. Sečtením získaných bodů ve všech úrovních pak zjistíte svůj celkový „kvocient mediální gramotnosti". 

Využijte MQtester jako podklad do výuky mediální výchovy, nebo vyzvěte žáky, ať si ji projdou samostatně.

 

 

 

 

Vznik MQtesteru byl financován ze zdrojů Operačního programu Praha - pól růstu ČR, číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000347.