Proběhlo závěrečné setkání Z místa, kde žijeme 2019

19.6.2019 / Příběhy bezpráví

Tři pražské studentské týmy úspěšně absolvovaly půlroční projekt Z místa, kde žijeme. Ve čtvrtek 13.6. prezentovaly v Knihovně Václava Havla medailonky o pamětnících, jejichž životní osudy v uplynulých měsících zpracovávaly.

Jako první prezentoval tým Gymnázia PORG, který zpracoval příběh Jana Potměšila, následovaný týmem Gymnázia na Pražačce s příběhem Josefa Dvořáka a týmem Gymnázia Prof. Jana Patočky s příběhem Jana Jarolímka. Účastníci setkání se tak seznámili jak s příběhy dvou emigrantů i politickými důvody, které je k emigraci vedly, tak s osudem aktivního účastníka sametové revoluce, který si na její průběh nese doživotní památku. Studenti ihned dostali cennou zpětnou vazbu od historiků Marie Cholínské a Jana Synka z Ústavu pro studium totalitních režimů, se kterými měli možnost rovněž v průběhu práce na projektu cokoliv konzultovat.

Po bloku prezentací následoval čtyřhodinový videoworkshop, vedený lektory Janem Šípkem a Evou Skálovou. Během něj studenti přetavili své náměty na krátké videomedailonky. Využili při nich jak dobové fotografie, tak úryvky z nahrávek rozhovorů s pamětníky, nebáli se ani dotáčet vlastní komentáře. Všechny výsledné medailonky bude možné zhlédnout jak online na našich webových stránkách, tak v Kině Příběhů bezpráví 17. listopadu 2019 na Jungmannově nám. v Praze. 

Na fotografie z celého dne se můžete podívat zde.