Online závislostí a kyberšikany přibývá, domnívají se školní metodici prevence

16.2.2021 / Mediální vzdělávání / JSNS / Průzkumy a šetření

Ukázal to reprezentativní průzkum mezi 800 školními metodiky prevence ze základních a středních škol z celé republiky. Prohlédněte si celou závěrečnou zprávu s grafy a shrnutími. 

Cílem výzkumu bylo získat podrobnější obrázek o školních metodicích prevence a o podmínkách, v nichž pracují; a zmapovat, jak přistupují k aktuální oblasti bezpečnost v kyberprostoru (kolik času kterým tématům věnují, jakou by uvítali podporu apod.). 

 

Výběr hlavních zjištění:

Obecně ke školním metodikům prevence 

  • Školní metodici prevence věnují výkonu této funkce zhruba 90 minut týdně.
  • Více než 80 % metodiků je k této činnosti pověřena vedením školy, vlastní iniciativu o tuto roli projevila pouze pětina dotázaných.
  • Přibližně polovina školních metodiků prevence dosud neabsolvovala povinné specializační studium pro výkon funkce. Jako hlavní důvody uvádějí přílišnou časovou náročnost a neadekvátní ohodnocení.

K tématu "Bezpečnost v kyberprostoru"

  • Kyberšikana je nejčastěji uváděným problémem, který metodici během posledních dvou let ve škole řešili (3 a více případů kyberšikany řešilo 46 % z nich, alespoň 1 případ 80 %)
  • Preventivní aktivity ke kyberšikaně realizovalo v loňském školním roce 85 % školních metodiků prevence, k online závislostem  56 %, k problematice sextingu pouze 34 %. Graf níže zachycuje, jak se jednotlivým tématům věnují školní metodici prevence na středních školách. 

  • Pro širší začlenění témat z balíčku Bezpečnost v kyberprostoru by školní metodici prevence uvítali zejména nabídku vzdělávacích akcí pro studenty přímo u nich na škole a audiovizuální materiály ke konkrétním tématům, zejména ke kyberšikaně a online závislostem. 

Znalost JSNS

  • JSNS se v posledních letech na podporu školních metodiků prevence zaměřuje, proto nás potěšilo, že přibližně 60 % školních metodiků prevence uvedlo, že vzdělávací program JSNS zná

Metodika výzkumu

Výzkum realizoval JSNS ve spolupráci s agenturou Stem/Mark. Zúčastnilo se ho 800 školních metodiků prevence ze základních a středních škol z celé republiky. Výsledky jsou reprezentativní podle krajů a typu škol (1. a 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SOŠ a SOU).

Celou závěrečnou zprávu z výzkumu s grafy a shrnutími najdete v pdf formátu zde