Inspirační setkání mladých lidí

23.6.2023 / Jakub Hlaváč / 19 fotografií

V pátek 23. 6. 2023 ve smíchovském Impact Hubu proběhlo setkání finalistů Ceny Gratias Tibi 2023 a studentských týmu projektu Z místa, kde žijeme.

Všichni finalisté nás na setkání blíže seznámili se svými projekty a zodpověděli otázky porotců a dalších přítomných. Studentské týmy Z místa, kde žijeme pak společně probraly, kam se jejich projety posunuly. Po sdílení všechny čekal společný oběd, program v partnerských organizací a večer beseda s Šimonem Pánkem, ředitelem organizace Člověk v tísni, který je podpořil v dalších aktivitách, které zlepšují naše okolí. Byla to skvělá příležitost k propojení mladých aktivních lidí a k vzájemné inspiraci.

Setkání bylo realizováno v rámci projektu JSNS - Vzdělávání o lidských právech prostřednictvím audiovizuálních materiálů (LP-HRMGSA-046).