Vzniká Platforma pro mediální vzdělávání

13.6.2017 / Mediální vzdělávání

Člověk v tísni v současné době iniciuje vznik Platformy, která by měla podpořit mediální vzdělávání na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání, propojovat existující aktivity na tomto poli, výměnu zkušeností a pomoci prosazovat důležitost mediální gramotnosti mezi odbornou i laickou veřejností. K tomu mají sloužit pracovní setkávání, účast na odborných fórech, mezinárodní spolupráce a společné projekty členů platformy.

Těmi jsou zástupci projektů a organizací spolupracujících na Týdnech mediálního vzdělávání, např. Demagog.cz, Manipulátoři.cz, Prague Security Studies Institute či Think-tank Evropské hodnoty. Mediální odborníci z akademického prostředí Alice Němcová Tejkalová a Radim Wolák z FSV UK, zástupci Vyšší odborné školy publicistiky v Praze a Vyšší odborné školy Jana Ámose Komenského v Ostravě a další vyučující s praktickou zkušeností a nezávislí novináři. A dále pak zástupci vzdělávacích platforem, které se mediálnímu vzdělávání dlouhodoběji věnují jako Občankáři.cz nebo Česká středoškolská unie, z. s.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.