Vzniká Platforma pro mediální vzdělávání

13.6.2017 / Mediální vzdělávání

Člověk v tísni v současné době iniciuje vznik Platformy, která by měla podpořit mediální vzdělávání na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání, propojovat existující aktivity na tomto poli, výměnu zkušeností a pomoci prosazovat důležitost mediální gramotnosti mezi odbornou i laickou veřejností. K tomu mají sloužit pracovní setkávání, účast na odborných fórech, mezinárodní spolupráce a společné projekty členů platformy.

Těmi jsou zástupci projektů a organizací spolupracujících na Týdnech mediálního vzdělávání, např. Demagog.cz, Manipulátoři.cz, Prague Security Studies Institute či Think-tank Evropské hodnoty. Mediální odborníci z akademického prostředí Alice Němcová Tejkalová a Radim Wolák z FSV UK, zástupci Vyšší odborné školy publicistiky v Praze a Vyšší odborné školy Jana Ámose Komenského v Ostravě a další vyučující s praktickou zkušeností a nezávislí novináři. A dále pak zástupci vzdělávacích platforem, které se mediálnímu vzdělávání dlouhodoběji věnují jako Občankáři.cz nebo Česká středoškolská unie, z. s.

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.