Přihlaste se na semináře pro vyučující Mediální gramotnost v době nových médií

8.11.2017

Připravili jsme pro vás dva semináře pro vyučující o nových médiích. Ta v dnešní době nabízejí mnoho příležitostí, pojí se s nimi ale i některá rizika.

Na seminářích promítneme filmy o tom, jak mohou nová média napomáhat rozvíjet talent, ale zároveň i sociálně izolovat nebo přispívat ke vzniku a šíření nenávistného a ideologického obsahu. Pomocí tematických spotů se dostaneme k tématu nenávistné komunikace na internetu. Ve spolupráci s odborníky a vyučujícími jsme ke snímkům připravili vzdělávací aktivity, které společně vyzkoušíme. Zaměříme se na to, co to je "hate speech", jak nenávistným projevům předcházet a jak se jim bránit. Součástí semináře budou debaty s experty v dané problematice.

Kapacita seminářů je už naplněna. Děkujeme za pochopení. 

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.