Vystavte si výstavu

26.9.2012 / Příběhy bezpráví

V rámci projektu Měsíc filmu na školách si můžete zapůjčit jednu ze tří výstav. Každá z nich je zpracována vizuálně atraktivní formou, dá se netradičně rozmístit na vaší škole, a tím více vtáhnout studenty do tématu moderních československých dějin.

 

První výstava s názvem Nepřemožená vypráví formou komiksu příběh Milady Horákové. Druhá výstava, Cesta ke svobodě, popisuje protikomunistické aktivity v letech 1948–1989. Z vězeňských spisů je třetí působivá výstava popisující příběhy obětí justice komunistického režimu. Více o možnostech zapůjčení se dozvíte zde.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.