Příběhy bezpráví – literární soutěž 2012

28.8.2012 / Příběhy bezpráví

Od 1. listopadu 2011 do 7. února 2012 probíhala v rámci projektu Příběhy bezpráví soutěž s názvem Normální normalizace, kterou pořádala společnost Člověk v tísni ve spolupráci s týdeníkem Respekt. Úkolem studentů ve věku 15–20 let bylo napsat reportáž, esej nebo rozhovor na téma jeden den v normalizačním Československu.

Do soutěže bylo přihlášeno 65 prací, z nichž porota ve složení Ivan Lamper, Marek Švehla, Petr Třešňák (týdeník RESPEKT) a Karel Strachota (Jeden svět na školách) ocenila tři práce. Vyhlášení výsledků proběhlo 6. března 2012 v pražském Paláci Lucerna během slavnostního zahájení 14. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Ceny výhercům předával zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt pan Marek Švehla.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.