Jména držitelů Ceny Příběhů bezpráví 2012 jsou již známa

2.11.2012 / Příběhy bezpráví

U příležitosti slavnostního zahájení 8. ročníku Měsíce filmu na školách byla oficiálně vyhlášena jména laureátů Ceny Příběhů bezpráví 2012. Ocenění za odvážné postoje a činy v období komunismu převzali z rukou ministra zahraničí Karla Schwarzenberga a ministra školství Petra Fialy paní Hana Krsková-Dvořáková a Oldřich Čapka. Cenu pro Otakara Rambouska udělenou in memoriam předal náměstek ministra obrany Michael Hrbata švagrovi laureáta, panu Bohumilu Fojtovi.

Fotografie ze slavnostního předávání Cen Příběhů bezpráví 2012 v pražském kině Lucerna si můžete prohlédnout zde.  Medailonky všech dosavadních laureátů si můžete přečíst zde.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.