Zapomenutí otroci říše - přijďte na projekci filmu s besedou

26.4.2013 / Příběhy bezpráví

V rámci cyklu Máte právo vědět vás srdečně zveme ve čtvrtek 2. května od 19:00 do Langhansu na akci s názvem Zapomenutí otroci říše. V rámci večera můžete shlédnout dokumentární film Po dlouhé noci den (Tomáš Kudrna, 2011, ČR, Německo, 89 min) a následně debatovat s hostem Andreasem Minkem, bývalým šéfredaktorem magazínu Aufbau a autorem knihy o odškodnění nacismu. Vstupné činí pohých 50 Kč.

Snímek Tomáš Kudrny zachycuje jednak vzpomínky Češky Libuše Audrlické, Polky Barbary Müllerové a Ukrajinky Inna Klimenkové ze života v totálním nasazení. Jednak sleduje také to, jak tato zkušenost ovlivnila jejich další osudy. Pozvánku na událost naleznete také na facebooku cyklu filmově - debatních čtvrtků Máte právo vědět. Tešíme se na vaši účast!

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.