Uspořádejte na své škole posvícení

11.9.2013 / Kdo jiný?

Oslovte školní jídelnu nebo restauraci v okolí, ať 16. 10. podává menu sestavené ze surovin místních farmářů. Anebo promítněte film s tematikou hladu ve světě. Podpoříte tím lokální spotřebu potravin a pomůžete tak řešení problematiky hladu na globální úrovni.

Akci Naše posvícení, která proběhne ve středu 16. 10. na světový den výživy, pořádáme v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now – Postavme se hladu.

Více informací, jak se do projektu konkrétně zapojit a jaké materiály od nás obdržíte, naleznete zde

 

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.