Vyhlašujeme studentskou literární soutěž

14.1.2015 / Festival Jeden svět - projekce pro školy / Vzdělávání vyučujících

V březnu a dubnu se uskuteční již 17. ročník Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět. Při té příležitosti vyhlašujeme letos literární soutež poprvé zaměřenou na hlavní festivalové téma.

 

Zapojte své žáky a studenty (15–20 let) do naší literární soutěže. Stačí poslat esej, fejeton nebo rozhovor, a to do 15. února 2015 na adresu skolniprojekce@jsns.cz.

Téma soutěže: Naše ochranné bubliny

Žijeme obklopeni pohodlím, které si chráníme. Prestože se dozvídáme téměř o všem, co se děje mimo tuto bublinu, máme pocit, že se nás to netýká. Kdy praskne křehká bariéra mezi námi a světem „tam venku“? Co všechno jsme schopni ješte přehlížet? Co nás zvedne ze židle?

Autoři vítězných prací budou oceněni: 1. místo – 5 000 Kč | 2. místo – 3000 Kč | 3. místo – 2000 Kč

Vítězné práce budou zveřejněny na webových stránkách týdeníku Respekt.

Předání cen proběhne během slavnostního zahájení MFF Jeden svět v paláci Lucerna.

 

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.