Přejeme vám krásné prázdniny

29.6.2015 / JSNS

Přejeme Vám - spolupracujícím pedagogům i studentům - pěkné léto, pohodové prázdniny a děkujeme, že jsme mohli letošní školní rok strávit ve vaší společnosti. Rovněž děkujeme za cennou zpětnou vazbu, skvělé nápady a těšíme se na vás opět koncem srpna.

Na další školní rok pro vás připravujeme nové AV lekce k mediálnímu vzdělávání zaměřené na propagandu v médiích,  AV lekce k výuce němčiny a k lidským právům, např. na téma korupce. Klasicky chystáme Měsíc filmu na školách , který se bude věnovat okupaci Československa v roce 1968.

Obecně se v našich projektech více zaměříme na občanskou angažovanost mladých lidí a těšit se rovněž můžete na uživatelské vylepšení portálu jsns.cz.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.