Zveme vás na seminář o ukrajinské krizi

14.10.2015 / Vzdělávání vyučujících

V pátek 23. října se můžete zúčastnit podzimní školy Občankářů, na které budou zajímaví hosté mluvit k tématu ukrajinské krize. Vystoupí i ředitel Jednoho světa na školách Karel Strachota, který si připravil didaktický workshop.

Přednášet bude i politolog Michail Romancov nebo zahraniční zpravodaj České televize Václav Černohorský. Své vzdělávací projekty představí i další různé neziskové organizace.

Podrobnější program a instrukce k přihlašování najdete na stránkách občankáři.cz.

Celodenní setkání se uskuteční na Pedagogické fakultě UK v Praze, přihlašovat se můžete do úterý 20. října. 

 

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.