VYZKOUŠEJTE NOVÉ LEKCE K FILMOVÉ VÝCHOVĚ

11.6.2016 / JSNS

Taky si při práci s dokumentárními filmy občas kladete otázku, do jaké míry jsou dané snímky objektivní? Možná se vás na to ptají i sami žáci. Vyzkoušejte s nimi nové lekce, které jsme pro vás připravili, a pronikněte společně do základů dokumentárního filmu! 

Připravené lekce Základy dokumentárního filmu jsou součástí nového tematického okruhu Filmová výchova. Najdete v nich odpovědi na to, co je podstatou dokumentárních filmů a jaké jsou jejich úskalí a přednosti. Pomohou žákům přemýšlet o dokumentech jako o subjektivním zachycení reality a vnímat záměr autora i prostředky, které používá. Dozvíte se například to, čím jsou dokumentární filmy typické, kde jsou jejich hranice nebo jakými prostředky k nám filmová díla promlouvají. Díky připraveným aktivitám se také naučíte rozumět tzv. filmové řeči. Využijte poslední dny školního roku a seznamte své žáky se základy dokumentární tvorby!

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.