Jeden svět na školách ve fotografiích

3.11.2016 / JSNS

Podívejte se do fotogalerie, co všechno jsme za 15 let zažili. Při příležitosti našich narozenin jsme se ponořili do archivu fotek. Připomněli jsme si díky nim nespočet projekcí, besed, seminářů, studentských setkání a výstav, ale především skvělé učitele, mladé lidi, pamětníky, kolegy a spolupracovníky, které jsme během těch let potkali. 

Všem moc děkujeme.

Fotogalerii najdete zde.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.