Měsíc filmu na školách 2021

30.11.2021 / Kateřina Sedláčková, Markéta Šedivá / 16 fotografií

V listopadu 2021 se uskutečnil již 17. ročník Měsíce filmu na školách s tématem Mladí proti komunismu. Letos podobně jako v minulém roce proběhly besedy s hosty převážně  v online podobě, kdy měli vyučující možnost zprostředkovat žákům naše online besedy. V některých školách se konal letošní ročník za přísných hygienických opatřních i off-line, podívejte se jak to tam probíhalo.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.