Hledá se

Hledáme aktivní mladé lidi se zájmem o veřejné dění.

  Určeno pro: 18–25 let
  Hleda.se
  www.hleda.se
  eva.lukasova@clovekvtisni.cz

Koordinátorka projektu

Eva Lukášová

E-mail: eva.lukasova@jsns.cz

Hledá se novinář

Hledáme mladé lidi, které zajímá veřejné dění a mají zájem o žurnalistiku. Hledáme nové novinářky a novináře.

Podívejte se na první díl soutěže Hledá se novinář:

 

 

Pro koho

Do soutěže Hledá se novinář se může zapojit kdokoliv ve věku 18–25 let, kdo má zájem o novinařinu a má chuť učit se nové věci. Předchozí zkušenosti nejsou podmínkou, důležité je odhodlání a nadšení.

Proč?

Hledá se novinář je kombinace soutěže a vzdělávání samotných účastníků. Kvalitní média jsou nutnou podmínkou fungování demokracie. Mladí lidé dnes vstupují do složitého světa, ve kterém jsou média dostupnější než kdy jindy, zároveň je ale stále těžší se vyznat v tom, jaká sdělení stojí za pozornost. Věříme, že se mohou nejen naučit v mediální krajině orientovat, ale že mohou sami přispět k její kultivaci a převzít tak svou část odpovědnosti za sféru, která se dotýká životů nás všech.

Při naší dlouholeté práci s mladými lidmi se často setkáváme s jejich přesvědčením, že toho ve veřejném prostoru nemohou mnoho změnit. Chceme jim pomocí pozitivních příkladů ukázat, že je možné svět kolem sebe měnit k lepšímu, a pomoci jim s rozvojem dovedností, které k tomu budou potřebovat.

Cíl

Hledá se novinář je vzdělávací soutěž a pořad, které posilují mediální gramotnost zejména mladých lidí (účastníků soutěže, ale také diváků) a kritické myšlení při konzumaci mediálních sdělení. V neposlední řadě chceme poukazovat na důležitost médií pro fungování demokratické společnosti.

 

Specifické cíle:

  1. Přiblížit mladým lidem práci novinářů a poskytnout jim příležitosti vyzkoušet si nabyté znalosti a dovednosti v simulovaných situacích i v praxi. Některé může tato zkušenost motivovat například i pro budoucí novinářskou kariéru.
  2. Zvýšit mediální gramotnost diváků, kteří sledují pořad. Formát pořadu, tedy forma reality show, láká diváky, kteří se pohybují mimo bublinu mládeže, která nad informacemi kriticky přemýšlí.
  3. Konkrétními mediálními výstupy informovat o tématech, která soutěžící zpracují. Může se jednat o reportáže, články, rozhovory a další formáty. Projekty vymyslí a pod vedením expertů rozpracují sami mladí lidé.
  4. Díky doprovodným materiálům bude pořad využíván také přímo ve školní výuce v rámci mediální výchovy.

Hledá se novinář je jedinečnou možností pracovat na sobě a učit se od profesionálů. Může být zároveň ideálním nastartováním kariéry novináře.

 


Průběh soutěže

 

Přihlašování soutěžících

Soutěžící se mohli hlásit od 14. října do 11. listopadu 2019 přes web Hledá.se.

Workshopy

První kola soutěže jsou především vzdělávací.

  • V prosinci a lednu účastníci absolvují dva třídenní workshopy, na kterých se zaměří například na publicistické žánry, zvládání stresu, novinářskou etiku, atd.
  • Účastníci budou mít možnost konzultovat s experty v oboru.
  • Na konci druhého víkendového workshopu vybere porota postupující soutěžící.

Soutěž

Z workshopů postoupí do závěrečných kol soutěže několik finalistů. V každém z nich budou čelit výzvám podobným těm, se kterými se setkávají skuteční novináři.

Pořad

O soutěži točíme pořad, který bude moci online sledovat široká veřejnost na Mall.tv.

Výhra

Vítěz získá stáž či školení, které si zvolí podle svého přání a zájmu. Vybrat si může pobyt v České republice nebo v zahraničí. Člověk v tísni pokryje náklady do výše 30 000 Kč.

1. června 2021

Podívejte se na první díl soutěže Hledá se novinář

První díl vzdělávací soutěže Hledá se novinář, která hledá nové mladé novinářky a novináře, sledujte na Mall.tv. 9 soutěžících, 4 porotci, 1 vítěz. Z celkem 23...

Číst celé

5. prosince 2019

Máme soutěžící Hledá se novinář

Soutěž Hledá se novinář právě odstartovala. 

Číst celé

14. října 2019

Spustili jsme přihlašování do soutěže Hledá se novinář

Hledá se novinář je kombinace soutěže a vzdělávání samotných účastníků. Mladé lidi chceme motivovat k zájmu o veřejné dění a novinářskou práci. Chceme jim ukázat, že...

Číst celé

6. listopadu 2018

LEADr. KLUB

V JSNS se snažíme dál spolupracovat s mladými absolventy našich projektů: s těmi, co vedou nebo vedli Filmové kluby; se soutěžícími Hledá se LEADr.;...

Číst celé

Partneři projektu

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.