Hledá se

Hledáme aktivní mladé lidi se zájmem o veřejné dění.

Hledá se novinář

Hledáme mladé lidi, které zajímá veřejné dění a mají zájem o žurnalistiku. Hledáme nové novinářky a novináře.

 

Podívejte se na první díl soutěže Hledá se novinář 2021:

 

Proč?

Hledá se novinář je kombinace soutěže a vzdělávání samotných účastníků. Kvalitní média jsou nutnou podmínkou fungování demokracie. Mladí lidé dnes vstupují do složitého světa, ve kterém jsou média dostupnější než kdy jindy, zároveň je ale stále těžší se vyznat v tom, jaká sdělení stojí za pozornost. Věříme, že se mohou nejen naučit v mediální krajině orientovat, ale že mohou sami přispět k její kultivaci a převzít tak svou část odpovědnosti za sféru, která se dotýká životů nás všech.

Při naší dlouholeté práci s mladými lidmi se často setkáváme s jejich přesvědčením, že toho ve veřejném prostoru nemohou mnoho změnit. Chceme jim pomocí pozitivních příkladů ukázat, že je možné svět kolem sebe měnit k lepšímu, a pomoci jim s rozvojem dovedností, které k tomu budou potřebovat.

Cíl

Hledá se novinář je vzdělávací soutěž a pořad, které posilují mediální gramotnost zejména mladých lidí (účastníků soutěže, ale také diváků) a kritické myšlení při konzumaci mediálních sdělení. V neposlední řadě chceme poukazovat na důležitost médií pro fungování demokratické společnosti.

 

Specifické cíle:

  1. Přiblížit mladým lidem práci novinářů a poskytnout jim příležitosti vyzkoušet si nabyté znalosti a dovednosti v simulovaných situacích i v praxi. Některé může tato zkušenost motivovat například i pro budoucí novinářskou kariéru.
  2. Zvýšit mediální gramotnost diváků, kteří sledují pořad. Formát pořadu, tedy forma reality show, láká diváky, kteří se pohybují mimo bublinu mládeže, která nad informacemi kriticky přemýšlí.
  3. Konkrétními mediálními výstupy informovat o tématech, která soutěžící zpracují. Může se jednat o reportáže, články, rozhovory a další formáty. Projekty vymyslí a pod vedením expertů rozpracují sami mladí lidé.
  4. Díky doprovodným materiálům je pořad využíván také přímo ve školní výuce v rámci mediální výchovy.

 


Jaký byl průběh soutěže

 

Workshopy

První kola soutěže byla především vzdělávací.

  • V prosinci 2019 a lednu 2020 účastníci absolvovali dva třídenní workshopy, na kterých se zaměřili například na publicistické žánry, zvládání stresu, novinářskou etiku, atd.
  • Účastníci měli možnost konzultovat s experty v oboru.
  • Na konci druhého víkendového workshopu vybrala porota postupující soutěžící.

Soutěž

Z workshopů postoupilo do závěrečných kol soutěže několik finalistů. V každém z nich čelili výzvám podobným těm, se kterými se setkávají skuteční novináři.

Pořad

O soutěži jsme natáčeli pořad, který můžete online sledovat na Mall.tv.

Výhra

Vítězka získala stáž/školení, které si zvolila podle svého přání a zájmu.

  Určeno pro: 18–25 let
  Hleda.se
  www.hleda.se


Partneři projektu