Kdo jiný? - sociální minipodniky

Na těchto stránkách, se dozvíte podrobnosti o letošní formě a aktivitách projektu Kdo jiný?.

Současná etapa projektu Kdo jiný? je realizována za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt nese název „Kdo jiný? - rozvoj podnikatelských dovedností žáků prostřednictvím občanských a sociálně prospěšných aktivit", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0035.

Letošní ročník projektu Kdo jiný? přináší trochu jinou formu projektového vyučování a to je organizace školního minipodniku. Oproti jednorázovému projektovému dni nebo akci, se jedná o dlouhodobější snahu, pomocí výdělečných aktivit podniku přispět na sociálně prospěšné účely.

Žákovské týmy např.organizují jednou měsíčně školní kavárnu a peníze, které vytěží věnují částečně na rozvoj svých dalších aktivit, tj. do rozvoje sociální minipodniku a část na "dobročinné" účely, např. přispějí starostovi své vesnice do celkové částky na výstavbu nového hřiště. 

Další tým pomocí pořádání různých akcí pro seniory a rodiče, byvírá peníze na to, aby přispěli na místní psí útulek.

Zde si můžete prohlédnout informační leták.

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ ŽÁKOVSKÝCH TÝMŮ

Letošní záverečné setkání žákovských týmů se konalo v Praze 4. a 5. června. Týmy ze sedmi ZŠ, které se letošího projektu zúčastnili měly opět nabitý program. Po prezentacích výsledků svých minipodniků následovala odpoledná městská hra, ktrou jsme pracovně nazvali Špionáž v sociálním podnikání. Každý tým si vylosoval jeden sociálí podnik v Praze a měl za úkol dostavit na místo a s vedoucím pracovníkem nebo majitelem udělat rozhovor a zjistit údaje o jeho nebo její firmě, jako např. kdo jsou jejich zákazníci, na čem je postavena reklama firmy nebo jak vznikkl nápad právě na tento typ byznysu.                                  

„Nejlepší na tom bylo, že jsme museli sami najít, kde to je a jak se tam dostaneme, bylo to celé na nás, naše paní učitelka jen přihlížela a nechala to celé na nás.“ Zmiňuje šesťák Tadeáš ze ZŠ konečná v Karlových Varech. „Mě se moc se mi líbilo, že když jsme přišli do Containallu jednala s námi paní provozní jako s dospělými.“ Dodává Adéla, sedmačka, ze ZŠ z Polničky u Žďáru nad Sázavou.

Týmy měly možnost navštívit sociální komunitní podniky, jako jsou Mamma Coffee, Green Cat, Impact HUB, Containall, obchůdek Borůvka, Sue Ryder a Rekola. Tímto bychom všem zúčastněným zástupcům těchto podniků rádi poděkovali za spolupráci!

Následující den měly týmy možnost připravit panelovou výstavu – mini-veletrh – svých minipodniků v rpostorách hlavní kanceláře organizace Člověk v tísni. Měli možnost pobavit se o svých aktivitách s lidmi z pořádajícíí organizace a také doprodat některé své artikly, a zvýšit tak svůj zisk. 

Podívejte se na fotogalerii a také na krátké video z letošního projektu.

Semináře pro učitele

Během dubna a května jsme uspořádali tři semináře k projektu Kdo jiný?, a to v Praze, Brně a Ostravě. Hlavním cílem je seznámit vyučující s možnostmi, jak zapojit žáky do projektů Kdo jiný? a podpořit tak jejich občanskou angažovanost a dále seznámit je s novými dokumentárními filmy, které jsme nově pro toto téma získali.

SETKÁNÍ GARANTEK PROJEKTŮ

9. a 10. října 2014 do Prahy přijely na dvoudenní setkání paní učitelky - garantky projektů ze sedmi škol, které se projektů letošní školní rok účastní. Blíže jsme specifikovali cíle školních minipodniků a strategii toho, jak na škole podobnou akci představit. Sdíleli jsme obavy i očekávání. Následně se garantly vydali svě poznatky prezentovat svým žákům a žačkám, kteří se budou blíže podílet na organizaci jednotlivých sociálních minipodniků. Většina nápadů na akce a typy společensky prospěšného podnikání vzešla od zúčasněných žáků.

SETKÁNÍ školních týmů

5. a 6. listopadu 2014 se setkali zástupci ze všech sedmi škol v Praze. Pět hlavních protagonistů z každé školy mělo možnost si během nabitých dvou dní rozplánovat jejich školní podnik, rozdělit role v týmu a podepsat cvičnou smlouvu o založení jejich podniku. Aby se na vlastní oči podívali, jak může fungovat sociální podnikání, prošli se v podvečer s průvodcem Honzou ze sociální firmy Pragulic, ve které lidé bezdomova provádí turisty po Praze. Na fotogalerii se můžete podívat zde.  

Ve školním roce 2014/2015 se uskuteční 8 týmových projektů na sedmi školách. Témata jsou různá, ale cíle jsou podobné, vydělané peníze investovat do rozvoje v místní komunitě. Ať budou prostředky sloužit k propojení generací a žáků s žáky s tělesným znevýhodněním, přispějí na výstavbu místního hřiště nebo vyburcují místní k vyčištění kusu lesa. V projektu Kdo jiný? je důležitá mimo jiné i cesta, kterou žáci a žákyně podniknou na cestě k jejich cílům. 

K čemu jim může být zařizování akcí, shánění sponzorů a přemlouvání ředitele, aby jim půjčil prostory na víkendovou akci? Výsledky se dají asi hůře kvantifikovat, ale podle prvotních ohlasů z letošního ročníku již žáci zakusili, jaké je to komunikovat s panem starostou, zjistili jak funguje obecní úřad a kde se mají doptat na povolení, jak dostat věci zdarma pro svou činnost, i jak se vyrovnat s dílčím neúspěchem. Opakovaně se také ukazuje, že i žáci, kteří se při standardním modelu výuky účastní méně, mají v tomto participatorním modelu silné postavení a nacházejí své role, k podivu některých z jejich pedagogů i rodičů. 


Metodické materiály a semináře pro učitele

Metodický sešit Zapojte i svoje žáky. Kdo jiný?

Pro učitele jsme v minulém roce vytvořili příručku Zapojte i svoje žáky. Kdo jiný?, která má být inspirací a návodem, jak u žáků probudit větší zájem o dění ve společnosti a především jak je vést k tomu, aby nebyli lhostejní k problémům svého okolí a v nejlepším případě se začali aktivně podílet na utváření občanské společnosti a na řešení problémů svou vlastní aktivitou v podobě týmového projektu. 

Nové AV lekce k tématu aktivního občanství

V rámci projektu bylo v roce 2013/14 vytvořeno pět nových audiovizuálních lekcí k tématu aktivního občanství určené do výuky a jedna AV lekce pro učitele  Týmové projekty jako forma projektového vyučování. AV lekce pro učitele kromě úvodního videosestřihu z týmových projektů přináší pedagogům především praktické návody i teoretické informace, jak žáky zapojit do veřejného dění, rady, jak vést projekt a dovést jej úspěšně do konce, jak projekt zařadit do výuky jako součást RVP a v neposlední řadě příklady dobré praxe, které jsou dokladem toho, jak si žáci při těchto aktivitách vedli.

V roce 2015 vzniknou další dvě AV lekce na toto téma. První z nich je Gabrielova reportáž z MS ve fotbale. 

Jak na projekt? - materiály pro žáky

Žákům je určena zajímavě graficky zpracovaná příručka Kdo jiný? pro studenty, která obsahuje praktický popis procesu vymýšlení, plánování a realizace týmového projektu. Pro podpoření zájmu žáků o obsah příručky jsme k příručce vyrobili doplňující materiál, atraktivní informační plakát. V neposlední řadě řadě jsem sestavili přehledný  informační materiál,  který obsahuje základní informace o týmových projektech a pro inspiraci příklady projektů realizovaných ve školním roce 2013/2014. 

 

Školy zapojené ve školním roce 2014/15

Projekt s námi realizují pedagogové ze sedmi partnerských škol. Do projektových aktivit ale zveme i další školy. V případě zájmu, prosím, kontaktujte koordinátorku projektu na adrese jana.touzimska@jsns.cz. 

Seznam partnerských škol:

Ze závěrečné hodnotící zprávy projektu z roku 2013/14 vyplývá velmi pozitivní hodnocení ze strany pedagogů i žáků. Pedagogové vidí možnost uplatnění projektových materiálů a výstupů nejen ve společensko-vědních oborech a průřezových tématech, ale také v oborech přírodních věd. Samotní žáci pak oceňují především možnost vlastního zapojení a „osahání“ si reálného světa. Jedni i druzí vnímají přesah inovativních způsobů výuky do osobních kompetencí a téměř všichni je doporučují svým kolegům a jiným žákům. Hlavní body závěrečného hodnocení jsou ve zkrácené verzi závěrečné hodnotící zprávy.

 

Tento projekt č. CZ.1.07/1.1.00/54.0035 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.