Základy Filmové řeči - Tanečník Evžen (skryto)

 • In Stijl Dansen
 • Xander de Boer
 • Nizozemsko
 • 2012
 • 17 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

1. vnímat jednotlivé záběry filmu
2. osvojit si jednotlivé prvky výstavby dramatu
3. uvědomit si pravidla pro vyprávění.

Už na prvním stupni základní školy byl Evžen terčem posměchu a šikany ze strany spolužáků. Nejen pro své nezvyklé jméno, ale především kvůli zálibě v klasickém tanci. Tanec dává čtrnáctiletému Evženovi pocit svobody a možnost při něm vyjádřit své pocity. Nehodlá se ho proto vzdát. Rád by ovšem přiměl své spolužáky, aby ho přestali šikanovat. Jednoho dne se Evžen rozhodne pro riskantní krok. Se svou taneční partnerkou hodlá celé třídě ukázat, jak může být tanec krásný a emotivní. Budou se mu spolužáci vysmívat ještě více, anebo ho dokážou přijmout mezi sebe, i když se věnuje tak nezvyklému koníčku?

Doporučený věk

9—18 let

Tematický okruh

Filmová výchova

Téma

Základy filmové řeči

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Slepý storyboard

Aktivita / 90 min.

Žáci:

 • pochopí, co je to storyboard a k čemu slouží
 • se učí vnímat jednotlivé záběry filmu
 • se učí kreslit příběh.

Scénosled

Aktivita / 90 min.

Žáci:

 • si osvojí jednotlivé prvky výstavby dramatu
 • si uvědomí pravidla pro vyprávění

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • funkce střihu ve filmu
 • storyboard a stillframe
 • typy záběrů ve filmu
 • způsoby animačních technik

Doprovodné a doporučené materiály

NaFilm

Národní filmové muzeum

Základy dokumentárního filmu

V publikaci se dozvíte, jaké jsou druhy dokumentárního filmu, jeho stručnou historii v Čechách a ve světě, informace o natáčení, zpracování a distribuci filmů.

Partneři lekce