Dokumentární filmy

Některé dokumentární filmy vám mohou přinést inspiraci pro váš další profesní rozvoj. Jak vypadá inkluzivní vzdělávání v praxi? Je inkluzivní vzdělávání cesta, kterou se můžete vydat právě ve vaší škole? I na tyto otázky můžete nacházet odpovědi v dokumentárních filmech a doprovodných materiálech, které jsou určeny vám, pedagogům. Postupně zde najdete lekce, které vám otevřou nové úhly pohledu, obohatí vaše znalosti či pomohou rozvinout diskuzi. Můžete je využít samostatně nebo pro společné promítání s kolegy.

Všichni spolu

2011 / 87 min. / titulky

Na základní škole v Berg Fidelu, se spolu čtyři roky vzdělávají děti bez rozdílu věku, národnosti nebo handicapu.