Proběhlo úvodní setkání Z místa, kde žijeme!

30.3.2022 / Příběhy bezpráví

Šest studentských týmů z celé České republiky se zúčastnilo 25.-26. března úvodního setkání projektu Z místa, kde žijeme v prostorách pražského Impact Hubu. Pětičlenné týmy absolvovaly během dvou dnů bohatý program, ve kterém nechyběl seminář k orální historii, beseda s pamětníkem komunistického bezpráví nebo promítání filmu v rámci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Studentské týmy ze ZŠ Uherský Brod, Gymnázia Lovosice, Střední odborné školy obchodu a služeb v Olomouci, Gymnázia Šlapanice, Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově a Gymnázia Nad Kavalírkou obdržely příběhy lidí, kteří se v současné době zasazují o lidská práva v zemích postsovětského regionu, a na jejich základě vyhledají a zpracují podobný příběh pamětníka komunistického bezpráví v jejich regionu. 

První den se studenti společně s vyučujícím zúčastnili semináře k orální historii (Ivana Vranková) a workshopů k projektovému plánování (Lenka Polcerová), storytellingu (Barbora Voráčová) a k práci s audiovizuálním materiálem (Viola Ježková). Druhý den si studenti mohli vědomosti vyzkoušet v praxi na besedě s pamětníkem komunistického bezpráví Pavlem Horákem a na konzultacích s historikem Janem Synkem. Absolvovali také promítání dokumentárního snímku Zatracená práce v rámci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Po promítání následovala beseda se zástupkyní vedoucí lidskoprávního oddělení Člověka v tísni Nadiiou Ivanovou.

Týmy nyní zpracovávají příběh pamětníka komunistického bezpráví. Projekt poté vrcholí kampaní u příležitosti Dne lidských práv, kterou studenti zorganizují na své škole a kreativně propojí komunistickou minulost se současností.

Podívejte se na atmosféru úvodního setkání ve fotogalerii.

Setkání se uskutečnilo v rámci projektu JSNS - Vzdělávání o lidských právech prostřednictvím audiovizuálních materiálů; reg. č. projektu LP-HRMGSA-046.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.