Ruská propaganda, informační válka a mediální manipulace: nové lekce do výuky

12.4.2022 / Mediální vzdělávání

V souvislosti s masivní propagandou a mediálními manipulacemi, které předcházely a dále doprovázejí napadení Ukrajiny ruskými vojsky, jsme připravili dvě nové a mimořádně obsáhlé audiovizuální výukové lekce pro školy; 2022: Ruská informační válka a Zatracená práce. Jsou vhodné pro středoškoláky a žáky vyšších ročníků základní škol. Nové materiály k mediálnímu vzdělávání pro školy využívají desítky příkladů dílčích narativů ruské propagandy souvisejících s válkou na Ukrajině.

První ze jmenovaných lekcí je věnována propagandě směřované dovnitř samotného Ruska. Druhá se zabývá propagandou šířenou na území dalších států s důrazem na Českou republiku. V obou lekcích jsou přehledně zpracovány cíle současné ruské propagandy a její dílčí narativy spolu s velkým množstvím konkrétních příkladů. Materiály zahrnují rozsáhlé informační texty, rejstřík pojmů, didaktické a metodické materiály a také aktivity do vyučovacích hodin.

2022: Ruská informační válka — propaganda směřující mimo Rusko

Lekce 2022: Ruská informační válka se věnuje propagandě směřující mimo území Ruska, s důrazem na Českou republiku. V obou lekcích jsou shrnuty cíle mediálních operací a jednotlivé užívané narativy, ke kterým jsou vybrány konkrétní ukázky. Vyučující mají k dispozici desítky příkladů manipulativních sdělení z poslední doby s jejich krátkým popisem. Průběžně jsou doplňovány o další aktuální ukázky.

Zatracená práce — propaganda směřující dovnitř Ruska

Druhá lekce Zatracená práce obsahuje nedávno dokončený dokumentární film o jednom z posledních ruských nezávislých zpravodajských kanálů — televizi Dožď, která začátkem března 2022, krátce po vojenském napadení Ukrajiny, ukončila vysílání. Lekce je zaměřena na propagandu směřující dovnitř Ruska.

"Hodnotit kremelskou propagandu cílenou na ruské poddané z pozice Evropana je ošidné. Rusové Evropané nejsou, představují jiný kulturní a duchovní svět. Ruská mentalita je nám v mnohém vzdálená. To, co funguje v Rusku, by jinde účinné nebylo. Pro Rusy je natolik důležitá velikost a významnost země, že jsou kvůli tomu náchylní podléhat všemu, co tenhle pocit velké Rusi podporuje,” poodhaluje Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS, který se (nejen) v posledních týdnech intenzivně věnoval rešerším materiálů šířených Kremlem, základní příčiny toho, proč současná kremelská propaganda značné části Rusů konvenuje. A dodává: "Žijí v iluzi, kterou nechtějí opustit a kvůli níž jsou ochotni mnohé obětovat. Obyčejní lidé jsou vedeni k tomu, aby pohrdali západním světem. Nepřipouštějí si, jak ubohé je to, v čem žijí, na ekonomický nedostatek jsou zvyklí, projevují až nihilistickou odevzdanost. Zároveň je Rusům po staletí vlastní zbožná důvěra k vůdci, ať už je to car, Lenin, Stalin nebo Putin. S tímhle vším státní propaganda velmi sofistikovaně pracuje.”

"Příprava lekcí byla spojená s rozsáhlou rešerší, při které jsme vyhledávali příklady propagandistických mediálních sdělení, dezinformací, hoaxů, řetězových mailů apod. Přitom jsme využívali také průběžně aktualizované databáze a přehledy, a to jak tuzemské, tak zahraniční. Nové lekce obsahují kromě videoukázek i rozsáhlé informační a didaktické materiály,” uvádí vedoucí týmu mediálního vzdělávání vzdělávacího programu JSNS Michaela Trnková.

Nové lekce navazují na sadu materiálů Současná ruská propaganda, která byla pod hlavičkou programu JSNS vydána v roce 2015 v reakci na anexi Krymu. Od zahájení ruské agrese na Ukrajině výrazně vzrostl zájem o materiály z této výukové sady. Od vypuknutí konfliktu se v porovnání s uplynulým rokem počet spuštěných videí a stažených výukových materiálů z těchto lekcí sedminásobně zvýšil (od napadení Ukrajiny Ruskem do konce března bylo z portálu JSNS.CZ spuštěno přes 3 000 videí k této problematice a staženo přes 4 500 výukových materiálů).

Mediální vzdělávání a české školství

Hybridní povaha války na Ukrajině, akcentuje už dlouho opomíjenou potřebu zcela zásadní proměny přístupu k mediálnímu vzdělání v České republice. Účinnou obranou proti informační válce je zvyšování mediální gramotnosti, schopnosti kriticky posuzovat mediální sdělení a rozlišovat mezi informacemi založenými na faktech a informacemi lživými.

"Role školy je přitom nezastupitelná. Zároveň platí, že práce vyučujících na tomto poli není snadná, proto jim chceme být co nejvíce nápomocni,” uvádí Karel Strachota a dodává: "Na českých školách není mediálnímu vzdělávání věnován dostatečný prostor. Chybí jasné pojmenování cílů, zadání směrem k výuce, jaké výstupy očekáváme, jaké znalosti a dovednosti by si měli žáci osvojit. Vyučující nejsou na výuku mediálních témat dostatečně připraveni, postrádají vhodné materiály i metodickou podporu, často se setkávají s nezájmem ze strany vedení školy. Stát na tomto poli dlouhodobě selhává. V minulosti se přitom nezřídka objevovala také kritika mediální výchovy, zaznívalo například, že to je nemístné tahání politiky do škol, vymývání mozků, šíření jediné správné ideologie, zákazy určitých médií atd. Nic z uvedeného neplatí. Autoři podobných výroků, a patří mezi ně i politici, šíří zcela zkreslené představy, ať už to dělají úmyslně, nebo z neznalosti.”

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.