Naše úspěchy

14.7.2017 / Kdo jiný?

Za poslední rok vzniklo v rámci projektu Kdo jiný? několik úspěšných studentských aktivit. Podporujeme mladé lidi v tom, aby se opřeli do věcí, které je zajímají nebo trápí. 

Studenti z gymnázia v Českých Budějovicích rozjeli projekt ZPĚT na 1, v rámci kterého doučují děti ze základní školy. Parta mladých lidí se snaží řešit nesnáze žáků základních škol, kteří mají problémy s učivem a nemají dostatečné prostředky na zaplacení doučování. Pomáhání ostatním žákům s učivem nadchlo i studenty z čakovického gymnázia. Z mnoha aktivit, které za poslední měsíce podnikali, od sbírek oblečení po charitativní akce, se studentům zalíbilo nejvíce doučování.

I na gymnáziu v Českém Krumlově se studenti nadchli do pomáhání vrstevníkům. Na základě průzkumu mezi spolužáky zjistili, že spousta studentů si není vědoma důležitých historických osobností naší země, rozhodli se to změnit formou „zábavného“ vzdělávání. Zaměřili se na osobnost Milady Horákové a připravují výukové materiály, které budou představovat žákům 8. a 9. tříd základních škol.

Nebojte se přijít i vy s nějakým nápadem. Protože – kdo jiný?

Pokud chcete i vy měnit svět kolem sebe a zaujal vás projekt Kdo jiný?, stačí se zde zaregistrovat nebo se můžete o projektu poradit s koordinátorkou Zuzanou Trachtovou (zuzana.trachtova@jsns.cz).