Kvalitativní výzkum projektu Kdo jiný?

28.9.2017 / Kdo jiný? / Průzkumy a šetření

Již řadu let vedeme v projektu Kdo jiný? mladé lidi k zodpovědnosti za dění ve svém okolí a  podporujeme je v jejich snažení.

V říjnu 2016 a červnu 2017 proběhl ve spolupráci s agenturou MEDIAN kvalitativní výzkum, který se zaměřil na studenty a vyučující, kteří se projektu aktivně účastnili. První část výzkumu proběhla dotazníkovým šetřením před začátkem projektu, druhá část pak ve formě diskuzních skupin po jeho skončení.

Výzkum se věnoval především motivaci mladých lidí a jejich vyučujících se do projektu pustit, co vše jim účast přináší a jak je ovlivňuje do budoucna. Cílem šetření bylo také zjistit postoje žáků k občanské angažovanosti a společenským problémům.

Ukázalo se, že hlavní motivací je touha mladých lidí pomáhat a také dobrý pocit z dosaženého cíle. Důležitým faktorem je také osobní rozvoj a vědomí vlastní důležitosti v celém projektu. Pro žáky i vyučující je projekt obohacující a to především v prohloubení vzájemných vztahů, ve zlepšení v komunikačních dovednostech a překonávání překážek.

Celý výzkum si můžete stáhnout zde.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.