Jak žáky učit přemýšlet o bezpečném sdílení osobních údajů, ale i smysluplném trávení volného času?

22.2.2023 / Mediální vzdělávání

Nejčastější aktivitou dnešních žáků a studentů na internetu je přítomnost na sociálních sítích. Sdílí na nich nejen zážitky, ale (někdy i nevědomě) svou adresu či informace o škole či kroužku, který navštěvují. Diskuzi s mladšími žáky o tom, zda na svém profilu nezveřejňují něco skrytého či nevhodného, a jak mohou na internetu trávit čas smysluplně, vám nyní pomůže ve třídách otevřít naše nová lekce #lockdocks.

Žáků šesté třídy jsem se během hodiny zeptala, jaké sociální sítě používají, a dále, jestli si vzpomínají, že by někdo v jejich okolí sdílel něco, co je překvapilo. Tato otázka vyvolala velký zájem a uváděli zajímavé příklady: například kamarádku, která se na všech fotkách na Instagramu velmi vyzývavě obléká, bývalého spolužáka, který nasdílel nevhodné fotky jejich kamarádky apod.,” sdílí svou zkušenost z hodiny učitelka Lucie Tetivová ze ZŠ Botičská.

Její slova potvrzuje i průzkum o stavu mediální gramotnosti českých žáků a studentů. Z něj vyplývá, že denně nebo minimálně jednou týdně tráví na sociálních sítích 88 % základoškoláků. Nejčastěji navštěvují Instagram (používá ho 75 % z dotazovaných žáků 8. a 9. tříd), Youtube (62 %) a TikTok (62 %). Na sociálních sítích žáci také zveřejňují svoje osobní údaje: kromě svého celého jména (47 % žáků 8. a 9. tříd) či fotografie obličeje (41 %) také sdílí i informace o tom, kam chodí do školy (3 %), adresu bydliště (1 %) nebo intimní fotografie (1 %).

Právě fenoménu zveřejňování osobních dat na internetu se věnuje nová lekce s názvem #lockdocks. „Občas se nudím, ale je fajn, že nemusím chodit do školy,“ říká ve snímku, který je součástí lekce, na kameru malý účastník projektu Lockdocks. V něm sdílí děti z celé Evropy své zkušenosti s lockdownem. Natáčejí autentické reportáže ze svého života a nechávají nahlížet do svých každodenních rituálů, starostí i drobných rozptýlení. Ve filmu Lockdocks dovolují protagonisté nahlédnout do osobního života, stejně jako to dělají tisíce dětí v České republice prostřednictvím sociálních sítí. Přemýšlí žáci o tom, jaká osobní data nevědomě sdílí? Jaké to může mít důsledky?

Vyzkoušet lekci

Nenáročné aktivity do hodiny

Lekci #lockdocks společně se dvěma doprovodnými aktivitami doporučujeme především pro žáky prvního stupně základních škol, zaujme děti mezi 8 a 13 lety. Díky snímku i doprovodným aktivitám do hodiny Můj čas... a Sdílím (ne)bezpečně? můžete i s mladšími žáky debatovat nad smysluplným trávením volného času či nad důsledky zveřejňování osobních informací na internetu a nad možnými riziky takového sdílení.

„Aktivita Sdílím (ne)bezpečně? je nenáročná na přípravu a rychle použitelná v hodině. Žáci na nabízené situace dobře reagují, protože jsou jim známé z každodenního života. Některé situace dětem přišly vtipné a smály se jim. Mnoho žáků však dokázalo racionálně vyhodnotit, proč některé informace vhodné ke sdílení nejsou," přibližuje svou zkušenost s lekcí učitelka Nikol Gruberová, která aktivitu vyzkoušela s žáky 5. třídy na ZŠ J. Gutha-Jarkovského na Praze 2.

Stejnou aktivitu si mimo jiné vyzkoušeli i vyučující na semináři s názvem Tvorba vzdělávacího videa aneb rizika sdílení fotek a videí v kyberprostoru, který jsme pořádali v listopadu loňského roku. Pedagogové ocenili její praktickou využitelnost, ale především i zábavnost a poučnost. Vznik lekce stejně jako zmíněný seminář finančně podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund.  


Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím: kvantitativní výzkum realizoval JSNS ve spolupráci s agenturou Focus. Dotazníkové šetření probíhalo od 5. září do 9. října 2022. Zúčastnilo se ho 1600 respondentů, z toho 1000 studentů středních škol, 600 žáků 8. a 9. tříd základních škol.


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.