Jeden svět: představujeme vám letošní studentskou porotu

1.3.2023 / JSNS / Festival Jeden svět - projekce pro školy

Do festivalové studentské poroty každý rok vybíráme několik aktivních středoškoláků, kteří jsou zapojeni do programu Jednoho světa na školách. Ti pak vybírají nejlepší film z kategorie Jeden svět pro studentky a studenty, který na slavnostním vyhlášení obdrží Cenu studentské poroty. Seznamte se se studentkami a studentem, kteří v porotě usednou během letošního ročníku. 

Ve studentské porotě letos zasednou:

Jentl Hadašová

Jentl (18) žije v Polici nad Metují a studuje závěrečný ročník na gymnáziu v Broumově. Již od roku 2018 se každoročně zapojuje jako dobrovolnice na Jednom světě v Polici nad Metují. Čtvrtým rokem vypomáhá také na Broumovských diskuzích, kde provází nejrůznější řečnické osobnosti, jako například pana Daniela Kroupu nebo pana Pavla Fishera. Mimo jiné se zajímá o politické dění a sociální témata. V neposlední řadě se věnuje umění, a to nejen studijně, ale i vlastní tvorbou.

 

Jiří Kozma

Jirka (19) pochází ze severních Čech. Aktuálně studuje jako mezinárodní student pod individuálním vzdělávacím plánem na Gymnáziu Jateční v Ústí nad Labem. Od roku 2019 je úspěšným účastníkem programu Duke of Edinburgh, v rámci kterého dosáhl nevšedních výsledků v oblasti sportu, vzdělání a dobrovolnictví. Ve svém volném čase plní roli dobrovolnického konzultanta a I.T asistenta v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem na oddělení následné péče v Ryjicích. Za své nemalé dobrovolnické aktivity s projektem „Jatečka pomáhá“, společně se svými spolužáky získali Cenu Gratias Tibi 2022 v kategorii ceny České televize.

 

Agáta Krobová

Agáta (18) žije v Libochovicích a studuje na lovosickém gymnáziu. Dlouhodobě se věnuje tématům politiky, sociologie a kulturní antropologie. V roce 2022 pracovala v rámci projektu Příběhy bezpráví - Z místa, kde žijeme na zpracování příběhu pamětníka komunistického bezpráví a jeho propojení s příběhem současného bojovníka za lidská práva. Pravidelně se účastní dalších studentských i občanských aktivit. Mimo to ráda cestuje, věnuje se divadlu, píše poezii a vede na své škole filmový klub.  

 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.