Jeden svět pro studentky a studenty 2024

Jeden svět pro studentky a studenty je určen pro starší žáky základních škol a studenty středních škol. Zahraniční filmy jsou opatřeny českými titulky. Po každé projekci následuje moderovaná beseda s hostem, odborníkem na dané téma či přímo s tvůrcem. U každého snímku je uveden doporučený věk diváků.

Synopse, ukázky a průřezová témata u jednotlivých filmů budeme postupně doplňovat.

Blok krátkých dokumentů o Afghánistánu

Téma filmů: nedemokratický režim, Talibán,...
Rozbalit

Blok krátkých dokumentů o Afghánistánu

Téma filmů: nedemokratický režim, Talibán, ženská práva, migrace

Věkové doporučení: 14+


 

 

Znovu u moci

Anders Hammer | Norsko | 33 min.

Samozvaná vláda Tálibánu se ohání rovnými právy pro všechny obyvatele Afghánistánu, realita je však jiná. Ženy, které v Kábulu bojují za právo na vzdělání nebo možnost pracovat, nasazují vlastní život. 

V srpnu roku 2021, po odchodu amerických vojsk, znovu převzal moc v Afghánistánu radikální Tálibán. Silně konzervativní a nacionalistické hnutí hlásalo lepší zítřky a proklamovalo otevřenost ke spolupráci se světem. Obzvláště pro ženy je však nový režim krutý. Dívky od druhého stupně nemohou chodit do školy, ženy nemají přístup k zaměstnání a na veřejnosti musí být kompletně zahaleny. Ty, kterým se to nelíbí, zásadně riskují. Zatímco Afghánistán se čím dál více propadá do chudoby a politiky systematického potlačování lidských práv, tálibánská oficiální propaganda pracuje na plné obrátky. 

 

  Ukázka na Youtube

+

Kábul v srdci

Caroline Gillet, Denis Walgenwitz | France | 2023 | 29 min

Ráha a Marwa vyrostly v Kábulu. Jsou to kamarádky, které rozdělil Tálibán. Když se v létě roku 2021 radikální hnutí násilně vrátilo k moci, rozhodla se jedna z dívek v rodné zemi zůstat, zatímco druhá uprchla. 

Animovaný film zachycuje několik měsíců po událostech, které s hrůzou sledoval celý západní svět. Vyprávění o životě pod nadvládou Tálibánu v 90. letech slýchávaly Ráha a Marwa už jako malé od svých rodičů. Teď se to začalo dít znovu. Ráha je svědkem toho, jak brutální režim pomalu potápí zemi do hluboké krize bez perspektivy, zatímco Marwa tráví se svým manželem monotónní měsíce v uprchlickém zařízení, kde čekají na rozhodnutí o své budoucnosti. Krátký snímek je podtržen autentickým audiodeníkem obou mladých žen, které se snaží hledat naději ve světě, jenž se jim ze dne na den roztříštil na kusy. 


Vzdělávací oblasti a obsahové vzdělávací okruhy:  

ZV a GV: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura

OV: Jazyk a jazyková komunikace, Společenskovědní vzdělávání  / občanský vzdělávací základ 

Průřezová témata:  

ZV a GV: OSV,VMEGS, MKV, MV

OV: OVDS, ČDS

Klíčové kompetence:  

ZV a GV: Kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, digitální

OV: Kompetence komunikativní, sociální a personální, digitální, občanské kompetence a kulturní povědomí

Zavřít

×

Kdo, když ne my?

Juliane Tutein | Bělorusko, Rusko, Ukrajina | 2023 | 59...
Rozbalit

Kdo, když ne my?

Juliane Tutein | Bělorusko, Rusko, Ukrajina | 2023 | 59 min. |  15+

Téma filmu: občanská angažovanost, nedemokratický režim - Bělorusko

V roce 2020 zažilo Bělorusko masové protesty proti třicetileté diktatuře Alexandra Lukašenka. V předních liniích velmi často stály ženy. Dokument sleduje osudy tří z nich: Darji, Niny a Táni.

Pokud má přijít změna, musíme se jí stát my sami. Toto přesvědčení spojuje hrdinky filmu, které se navzdory šikaně autorit denně staví proti nespravedlnosti režimu. Darja se po zatčení svých kolegů z lidskoprávního centra Vjasna rozhodne pokračovat ve své práci z exilu. V Bělorusku zatím dál s klidnou zarputilostí protestuje čtyřiasedmdesátiletá Nina, smířená s hrozbou zadržení. Táňa, zakladatelka lidskoprávního festivalu Watch Docs, žije v odloučení od svého muže a syna, kteří uprchli na Ukrajinu. Poté, co Rusko napadne celé ukrajinské území, čeká běloruskou občanskou společnost nový boj. I když se však kolem posledních vzdorujících v Bělorusku postupně stahují smyčky, naděje na změnu neumírá.


Vzdělávací oblasti a obsahové vzdělávací okruhy:  

ZV a GV: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura 

OV: Jazykové vzdělávání a komunikace, Společenskovědní vzdělávání / občanský vzdělávací základ 

Průřezová témata:  

ZV a GV: OSV, VMEGS, MKV  

OV: OVDS

Klíčové kompetence:  

ZV a GV: Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

OV: Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské kompetence a kulturní povědomí

Zavřít

×

Nevyhasneme

Alisa Kovalenko | Francie, Polsko, Ukrajina  |...
Rozbalit

Nevyhasneme

Alisa Kovalenko | Francie, Polsko, Ukrajina  | 2023  | 52 min. | 15+

Téma filmu: krizové oblasti, válka, občanská angažovanost

Ve vesnici na Donbasu se odehrává příběh pětice teenagerů, kteří stojí před životní volbou výběru dalšího vzdělání. Sní o odchodu z válečné zóny a poznávání světa, jemuž nevládnou svištící střely. 

Fotografka, inženýr, policista či herec. To jsou všechno povolání, která si dospívající z regionu pustošeného válkou představují. Všichni chtějí pryč – do Kyjeva či Lvova, do světa, kde místo aut s vojáky vídají vizionářské projekty Elona Muska. Hrdinové a hrdinky filmu dostanou nečekanou nabídku od ukrajinského cestovatele a vydají se na svoji životní pouť do Himálaje, zatímco na Ukrajině probíhá ruská invaze. Příběh o naději, síle a chuti žít je zároveň svědectvím toho, jak krutě válka postihuje plány a život mladé ukrajinské generace. 

  Ukázka na Youtube


Vzdělávací oblasti a obsahové vzdělávací okruhy:  

ZV a GV: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a příroda, člověk a zdraví

OV: jazykové vzdělávání a komunikace, společenskovědní vzdělávání / občanský vzdělávací základ, přírodovědné vzdělávání

Průřezová témata:  

ZV a GV: OSV, VMEGS  

OV: OVDS 

Klíčové kompetence:  

ZV a GV: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské  

OV: k učení, komunikativní, personální a sociální, občanské kompetence a kulturní povědomí 

 

Zavřít

×

Rahčan – Ella se bouří

Anne Marte Blindheim | Norway | 2022 | 59...
Rozbalit

Rahčan – Ella se bouří

Anne Marte Blindheim | Norway | 2022 | 59 min | 14+

Téma filmu: občanská angažovanost, environmentální chování, krajina, kulturní identita

Ella patří k národu Sámů, původnímu obyvatelstvu severní Evropy. Zároveň je popovou hvězdou a aktivistkou, které záleží na ochraně sámského kulturního dědictví i severských ekosystémů.

V horách na severu Norska, odkud Ella pochází, se kromě jedinečného přírodního bohatství nacházejí i rozsáhlé zásoby mědi. Když norská vláda vydá povolení v oblasti těžit a úchvatnému fjordu hrozí zamoření toxickým odpadem, Ella se rozhodne jednat a postaví se do předních řad protestního hnutí. Jedinou cestou, jak dosáhnout zastavení těžby, se ukazuje být občanská neposlušnost. Úspěšná mladá hudebnice se stává aktivistkou usilující o respekt k planetě a přírodě a dostává se tak do konfliktu se zájmy těžebních společností. Film rámovaný sámským elektropopem zároveň nahlíží do komunity Sámů, historie jejich nucené asimilace, ale i vůle zachovat své tradice a své přirozené prostředí. 

  Ukázka na Youtube

 


Vzdělávací oblasti a obsahové vzdělávací okruhy:  

ZV a GV: člověk a příroda, člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura

OV: přírodovědné vzdělávání, společenskovědní vzdělávání / občanský vzdělávací základ, jazykové vzdělávání a komunikace

Průřezová témata:  

ZV a GV: OSV, ENV, VMEGS

OV: OVDS, ČŽP

Klíčové kompetence:  

ZV a GV: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

OV: k řešení problémů, komunikativní, personální a sociální, občanské kompetence a kulturní povědomí

Zavřít

×

Pingpongová rodina 

Åsmund Hasli | Norsko | 2023 |...
Rozbalit

Pingpongová rodina 

Åsmund Hasli | Norsko | 2023 | 59 min. | 14+

Téma filmu: sociální vyloučení, integrace cizinců, závislosti, komunita, veřejný prostor  

Skupina lidí různého původu se pravidelně setkává na náměstí Schous plass v Oslu, kde hrají stolní tenis. Díky sportu navazují přátelství a vytvářejí svébytnou komunitu.

Pokud to počasí dovolí, kolem oblíbených pingpongových stolů je vždy rušno. Lidé se tu rádi pozastaví, poklábosí, pozorují ostatní hráče při hře nebo se sami zapojí do hry. Skrze společnou vášeň ke sportu překonávají jazykové bariéry a sociální rozdíly. Pestrá komunita funguje jako rodina, která spolu prožívá každodennost i důležité životní mezníky. Protože však někteří ze skupiny mají liberální názor na konzumaci alkoholu a drog, hrozí, že město stoly odstraní. Film o pospolitosti otevírá otázku, zda jsou veřejná prostranství otevřená všem stejně bez rozdílu.


Vzdělávací oblasti a obsahové vzdělávací okruhy:  

ZV a GV: Jazyk a jazyková komunikace člověk a společnost, umění a kultura, člověk a zdraví

OV: Jazyk a jazyková komunikace, společenskovědní vzdělávání / občanský vzdělávací základ, vzdělávání pro zdraví

Průřezová témata:  

ZV a GV: OSV, VMEGS

OV: OVDS, ČŽP

Klíčové kompetence:  

ZV a GV: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské

OV: k učení, komunikativní, personální a sociální, občanské kompetence a kulturní povědomí

Zavřít

×
  Určeno pro: vyšší ročníky ZŠ a 
 

18. - 27. 3. 2024 PRAHA

14. 3 - 21. 4 2024 REGIONY

  734 428 308
  skolniprojekce@jsns.cz
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.