Proběhl 13. ročník Měsíce filmu na školách

1.12.2017 / Příběhy bezpráví

Projděte si ohlasy a čísla k letošnímu ročníku a prohlédněte fotky z některých projekcí a besed.

V letošním roce se do Měsíce filmu na školách zapojilo 405 škol, to znamená více než 18 800 žáků. Z toho dvě čtvrtiny škol byly základní a po jedné čtvrtině gymnázia a střední školy. Prohlédněte si fotogalerii z letošního ročníku.

 

Na školy chodilo debatovat mnoho laureátů Ceny Příběhů bezpráví, například Jarmila Stibicová, Hana Truncová, Hana Jüptnerová, Kamila Moučková, František Teplý a Zdeněk Kovařík. Další pamětníci byli například Kamila Bendová, Věra Pytlíčková nebo Jan Ruml. Z filmařů besedovali například režisér Pavel Štingl a Čestmír Církva, scénárista Luděk Navara nebo dokumentaristka Olga Sommerová. A nechyběli samozřejmě ani historici, třeba Petr Blažek, Jiří Petráš a Jaroslav Rotrekl. Nejoblíbenějším filmem byl hraný snímek Osmy.

 

A jak akci hodnotí vyučující?

  • Přišlo mi to jako výborný nápad - představit žákům náročnou dobu 2. poloviny 20. století - jinou formou než frontální výukou. Moc je to bavilo a překvapilo.

 

  • Zapojuji se každý rok, je to skvělá akce, beseda hosta se studenty, spojení dvou světů a generací, osobní zážitky jsou vždy silnější než převyprávěné příběhy, studenty osloví, působí na emoce.

 

  • Protože výuka spojená s filmem a s besedou s pamětníkem je velmi účinná, nahradí několik vyučovacích hodin. Velkým přínosem je, že studenti v následujících hodinách kladou sami otázky a začnou se zajímat o danou dobu, o souvislosti.

 

  • Projekt přispívá k interaktivní a přitažlivé výuce moderních dějin, čemuž se ve škole dlouhodobě věnujeme, navíc besedy s pamětníky či přímými účastníky daného období přinesou "živou praxi" odlišnou od mnohdy teoretického pojetí výkladu v hodinách Dějepisu. Celý projekt je účelně propojen s PT Mediální výchova (dokumentární filmy, prezentace, plakátové výstavy, dotazy žáků, rozhovory, diskuze apod.), čímž toto průřezové téma maximálně naplňujeme.

 

A na závěr pro zajímavost rozložení přihlášených škol podle krajů:

 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.