Zvyšují nová média riziko šíření xenofobie?

3.5.2013 / Průzkumy a šetření

Přečtěte si článek sociologa Daniela Prokopa vycházející z výsledků dotazníkového šetření, které jsme uskutečnili mezi českými středoškoláky na jaře minulého roku. Autor se zamýšlí nad tím, do jaké míry jsou mladí lidé v postojích k Romům ovlivňováni xenofobními a zjednodušujícími zprávami na internetu a sociálních sítích.

Článek Daniela Prokopa Nová média a riziko šíření xenofobie vyšel v pravidelné příloze časopisu Řízení školy - Speciál pro střední školy 2/13.

Výsledky z dotazníkového šetření z roku 2012, které bylo zaměřeno na postoje, hodnoty a životní styl středoškoláků, naleznete zde.

 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.