Přijďte na konferenci o aktivním občanství

3.12.2015 / Vzdělávání vyučujících

Už ve čtvrtek 10. prosince pořádáme konferenci Výchova k aktivnímu občanství. Přijďte diskutovat se zástupci MŠMT a českými a zahraničními odborníky o podpoře místních studentských iniciativ a možnostech výuky průřezového tématu výchova demokratického občana. 

- Jaká je systémová podpora výchovy k občanství? Jaký byl její vývoj a je současná situace dostačující?

- Jaká je situace na poli aktivního občanství mladých lidí, zvlášť ve vztahu k občanské a politické angažovanosti mládeže?

O těchto i dalších otázkách budeme diskutovat v pražském Goethe Institutu 10. prosince s náměstkem MŠMT pro řízení sekce vzdělávání panem Jaroslavem Fidrmucem, zástupkyní německé spolkové agentury Bundeszentrale fur Politische Bildung Saskiou Nauck i odborníkem z Norska, kteří budou sdílet informace z jejich praxe. Program budou tvořit panelové debaty a kulaté stoly tak, abychom vytvořili prostor pro sdílení vašich zkušeností

Chceme vám nabídnout možnost diskutovat s kolegy a kolegyněmi i odbornou veřejností z řad českých neziskových organizací, které se také výchově k aktivnímu občanství věnují.

Seznamte se s programem a přečtěte si pozvánku, kterou podle vašeho uvážení můžete rozeslat i vašim kolegům a kolegyním nebo jiným zájemcům.

Pokud se chcete zúčastnit, zaregistrujte se prosím na sandra.telenska@jsns.cz nebo přes webový formulář.