Semináře, webináře a kurzy pro vyučující

Pravidelně pro Vás připravujeme semináře, webináře, kurzy a workshopy zaměřené na různá témata. Všechny jsou zdarma a není-li uvedeno jinak, akreditované MŠMT. Chcete se naučit nebo si připomenout, jak nejlépe používat audiovizuální materiály ve výuce? Sledujte naši nabídku a přihlaste se.

Základ seminářů a kurzů tvoří:

 • projekce dokumentárních filmů
 • práce s dokumentárním filmem a s dalšími audiovizuálními prostředky
 • praktické ukázky interaktivních metod výuky a besedy s hosty (odborníky na dané téma)
 • výměna zkušeností získaných při práci s výukovými materiály
 • aplikace zvolené metody vzdělávání

 

Aktuální nabídka seminářů a webinářů:

Kurz mediálního vzdělávání I: vyučující nižších ročníků ZŠ

 • Místo, adresa: Praha (4 setkání) a online (3 setkání)
 • Termín: 5. 10. 2022 09:30 - 30. 4. 2023 14:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Chcete být svým žákům kvalifikovaným průvodcem online světem, věnovat se v hodinách e-bezpečí, kyberšikaně nebo ověřování informací? 

Přihlaste se na bezplatný kurz mediálního vzdělávání pro vyučující zejména 1. stupně ZŠ (3. – 7. tříd ZŠ) v rozsahu 40 hodin.

Je určený učitelům, metodikům prevence nebo jiným pracovníkům s menšími dětmi, kteří žákům chtějí zprostředkovat znalosti a návyky pro bezpečný a poučený pobyt v kyberprostoru. Materiály, se kterými Vás seznámíme jsou specificky určeny pro žáky od 8 do 12 let, nejvíce je doporučujeme pro třetí až šestou třídu ZŠ.

Témata jednotlivých setkání vycházejí z metodiky animovaného seriálu V digitálním světě a jsou zaměřena na výzvy, se kterými se žáci konfrontují od počátku svého pobytu v online světě – bezpečí na internetu, sociální sítě a lajky, online hry a závislost, hesla, kyberšikana a další.

Účastníky kurzu čekají praktické návody, jak pracovat s materiály a metodikou JSNS a jak s dětmi otevřít důležitá témata týkající se digitálního světa. 

Doplňující informace

Datum a místo konání

Semináře a webináře budou probíhat od října 2022 do dubna 2023 kombinovaně - v centru Prahy (Lampárna Lidická, Lidická 31, 150 00 Praha 5) nebo online v prostředí aplikace Zoom.

 

Konkrétní termíny setkání připravujeme.

 


Osvědčení

Po konci kurzu vám zašleme osvědčení o jeho absolvování.


Občerstvení a jízdné

Během seminářů bude připraveno občerstvení. Oběd není zajištěn. Pokud Vám cestovné neproplatí zaměstnavatel, můžeme Vám jízdné uhradit za těchto okolností: cestujete veřejnou dopravou, částka za jízdenky a MHD v místě semináře překročí 300,- a předložíte nám originální cestovní doklady.


Organizační tým

Daniela Čechová - lektorka JSNS, vyučující na ZŠ Strossmayerovo náměstí

Tomáš Titěra - lektor JSNS, vyučující na ZŠ Kunratice

Martin Ministr - koordinátor projektu Mediální vzdělávání JSNS

Kurz mediálního vzdělávání II: vyučující vyšších ročníků ZŠ

 • Místo, adresa: Praha (4 setkání) a online (3 setkání)
 • Termín: 5. 10. 2022 09:30 - 30. 4. 2023 14:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Chcete se intenzivněji mediálním vzděláváním? Přihlaste se do našeho celoročního kurzu. Od října 2022 poběží poprvé bezplatný akreditovaný kurz mediálního vzdělávání pro vyučující vyšších ročníků ZŠ (7. – 9. tříd) v rozsahu 40 hodin.

Kurz se bude skládat z celkem sedmi půldenních seminářů a webinářů (4 setkání fyzicky v Praze, 3 online) a povede ho dvojice zkušených lektorů. 

Tematicky jsou setkání zaměřená na fungování médií, zpravodajství, práci novinářů, reklamu, bezpečný pohyb na internetu, dezinformace či sociální sítě a bubliny. 

Účastníci kurzu se seznámí s danými tématy, vyzkouší si pracovat s našimi AV lekcemi (dokumentárními filmy, aktivitami do výuky) a dalšími materiály (interaktivními materiály či výukovými plakáty). Součástí kurzu jsou i praktické analýzy mediálních sdělení podle metodické koncepce 5 klíčových otázek, pravidelná sdílení zkušeností z mediální výchovy a metodická a odborná podpora ze strany organizačního týmu a lektorů.  

Na probírané téma vždy promluví hosté z oboru: novináři a další odborníci na daná témata. 

Doplňující informace

Datum a místo konání

Semináře a webináře budou probíhat od října 2022 do dubna 2023 kombinovaně - v centru Prahy (Lampárna Lidická, Lidická 31, 150 00 Praha 5) nebo online v prostředí aplikace Zoom.

 

Konkrétní termíny setkání připravujeme.

 


Osvědčení

Kurz je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování bude rozdáno na konci každého semináře.


Občerstvení a jízdné

Během seminářů bude připraveno občerstvení. Oběd není zajištěn. Pokud Vám cestovné neproplatí zaměstnavatel, můžeme Vám jízdné uhradit za těchto okolností: cestujete veřejnou dopravou, částka za jízdenky a MHD v místě semináře překročí 300,- a předložíte nám originální cestovní doklady.


Organizační tým

Lucie Bušová - lektorka JSNS, vyučující na Gymnáziu Na Zatlance v Praze

Tomáš Titěra - lektor JSNS, vyučující na ZŠ Kunratice

Martin Ministr - koordinátor projektu Mediální vzdělávání JSNS

Kurz mediálního vzdělávání III: vyučující SŠ

 • Místo, adresa: Praha (4 setkání) a online (3 setkání)
 • Termín: 5. 10. 2022 09:30 - 30. 4. 2023 14:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Od října 2022 poběží již popáté bezplatný akreditovaný kurz mediálního vzdělávání pro vyučující všech středních škol v rozsahu 40 hodin.  

Bude se skládat z celkem sedmi půldenních seminářů a webinářů (4 setkání fyzicky v Praze, 3 online) a povede ho dvojice zkušených lektorů. 

Tematicky setkání vychází z našich interaktivních online kurzů, postupně se účastníci seznámí s tématy jako zpravodajství, dezinformace, kyberbezpečí, reklama a marketing a sociální bubliny.  

Účastníci kurzu získají vhled do dané problematiky, vyzkouší si pracovat s našimi AV lekcemi (dokumentárními filmy, aktivitami do výuky) a dalšími materiály (interaktivními materiály či výukovými plakáty). Součástí kurzu i jsou praktické analýzy mediálních sdělení podle metodické koncepce 5 klíčových otázek, pravidelná sdílení zkušeností z mediální výchovy a metodická a odborná podpora ze strany organizačního týmu a lektorů. 

Na probírané téma vždy promluví hosté z oboru: novináři a další odborníci na daná témata.

Doplňující informace

Datum a místo konání

Semináře a webináře budou probíhat od října 2022 do dubna 2023 kombinovaně - v centru Prahy (Lampárna Lidická, Lidická 31, 150 00 Praha 5) nebo online v prostředí aplikace Zoom.

 

Konkrétní termíny setkání připravujeme.

 


Osvědčení

Kurz je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování bude rozdáno na konci každého semináře.


Občerstvení a jízdné

Během seminářů bude připraveno občerstvení. Oběd není zajištěn. Pokud Vám cestovné neproplatí zaměstnavatel, můžeme Vám jízdné uhradit za těchto okolností: cestujete veřejnou dopravou, částka za jízdenky a MHD v místě semináře překročí 300,- a předložíte nám originální cestovní doklady.


Organizační tým

Jan Kubíček - lektor JSNS, vyučující na Gymnáziu Jana Palacha v Praze

Jaroslav Valůch - lektor JSNS, koordinátor mediálně vzdělávacích aktivit Transitions

Martin Ministr - koordinátor projektu Mediální vzdělávání JSNS

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.