Semináře a kurzy pro vyučující

Chcete se naučit nebo si připomenout, jak nejlépe používat audiovizuální materiály ve výuce? Chcete se dozvědět více o tématech, kterým se věnujeme? Sledujte nabídku našich seminářů a kurzů, a přihlaste se. Všechny jsou zdarma a akreditované MŠMT.

 

 


Vyučujícím nabízíme účast na seminářích, workshopech a dlouhodobějších kurzech se zaměřením na témata, kterými se zabýváme.

Základ seminářů a kurzů tvoří:

  • projekce jednotlivých dokumentárních filmů
  • seznámení s metodikou práce s dokumentárním filmem a s dalšími audiovizuálními prostředky
  • praktické ukázky interaktivních metod výuky a besedy s hosty (odborníky na dané téma)
  • výměna zkušeností získaných při práci s výukovými materiály
  • aplikace zvolené metody vzdělávání

Semináře a kurzy jsou akreditované MŠMT ČR, není-li uvedeno jinak.