Semináře, webináře a kurzy pro vyučující

Pravidelně pro Vás připravujeme semináře, webináře, kurzy a workshopy zaměřené na různá témata. Všechny jsou zdarma a není-li uvedeno jinak, akreditované MŠMT. Chcete se naučit nebo si připomenout, jak nejlépe používat audiovizuální materiály ve výuce? Sledujte naši nabídku a přihlaste se.

Základ seminářů a kurzů tvoří:

 • projekce dokumentárních filmů
 • práce s dokumentárním filmem a s dalšími audiovizuálními prostředky
 • praktické ukázky interaktivních metod výuky a besedy s hosty (odborníky na dané téma)
 • výměna zkušeností získaných při práci s výukovými materiály
 • aplikace zvolené metody vzdělávání

 

Začínáme učit s filmem v Brně

 • Místo, adresa: Café Práh, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno
 • Termín: 29. 5. 2024 09:00 - 29. 5. 2024 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.
 

Jste vyučující na střední škole nebo 2. stupni základní školy, používáte dokumentární film ve výuce a chcete si připomenout základy metodiky? Nebo se chcete teprve seznámit s metodou, která přinese mnohdy radost Vám i studentům a žákům? 

Zveme vás na seminář, díky kterému získáte praktické dovednosti v oblasti využívání dokumentárních filmů a projektových materiálů ve výuce s důrazem na sociální a občanské kompetence, multikulturní výchovu a toleranci. Osvojíte si konkrétní postupy, jak nakládat s tématy souvisejícími se sociální problematikoulidskými právy. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a budete mít příležitost vyslechnout a zároveň sdílet své zkušenosti s výukou s audiovizuálními materiály.

Zároveň si ukážeme, jak lze dokumentární film zařadit do třídnických hodin a jak pomocí projekce, reflexe emocí a následných aktivit působit na klima třídy a vytvářet emočně bezpečné prostředí pro vzájemné sdílení.

Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz.

Seminář bude veden zkušeným lektorem Bohuslavem Sedláčkem s vlastní pedagogickou zkušeností s využitím dokumentárního filmu ve výuce napříč předměty.

Vhodné do třídnických hodin a do hodin občanské nauky, společenských věd, dějepisu i dalších.

Účast na semináři je ZDARMA. Pro registrované účastníky bude zajištěn oběd a občerstvení v průběhu celého semináře.

Doplňující informace

Registrace je závazná. V případě, že se po přihlášení nebudete moci dostavit, budete vyzváni k zajištění náhradníka.

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře zašleme účastníkům, kteří absolvují celý program semináře, po jeho skončení.

Program

9:00 - 9:30    Zahájení semináře, seznámení účastníků
9:30 - 9:50    Přednosti a úskalí dokumentárních filmů
9:50 - 10:00    Pauza
10:00 - 10:15   Základní představení portálu JSNS a práce s dokumentárním filmem
10:15 - 10:30    Evokační aktivita před promítaným filmem
10:30 - 10:45    Projekce filmu Navždy Hooligan (Jan-Dirk Bouw, 2013)
10:45 - 11:15    Reflexe emocí po filmové projekci a společná aktivita
11:15 - 11:30    Další lekce a tipy k tematickému okruhu lidská práva
11:30 - 11:45    Jak na reflexi emocí po filmové projekci - metody a význam
11:45 - 12:00    Diskuse a prostor pro dotazy
12:00 - 13:00    Oběd
13:00 - 13:30    Projekce filmu Tančím pro tebe (Erlend E. Mo, 2015)
13:30 - 14:00    Reflexe emocí po filmové projekci a společná aktivita
14:00 - 14:15    Témata filmu, společný brainstorming
14:15 - 14:30    Další tipy k využití portálu JSNS
14:30 - 14:45    Pauza
14:45 - 15:00    Evokace a projekce spotu Máme něco společného 
15:00 - 15:25    Reflexe emocí po filmové projekci a společná aktivita
15:25 - 15:40    Přednosti a úskalí dokumentárních filmů II.
15:40 - 16:00    Závěrečná evaluace a sdílení

Lektor

Bohuslav Sedláček - vyučující, lektor JSNS

Kontakt

Michaela Málková - koordinátorka projektu, michaela.malkova@jsns.cz

Tento seminář je realizován v rámci projektu Jeden svět na školách: Podporujeme globální vzdělanost žáků a vyučujících podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Online podvody a bezpečí na internetu, Zlín

 • Místo, adresa: Zlín (konkrétní místo upřesníme)
 • Termín: 3. 6. 2024 09:00 - 3. 6. 2024 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Prostředí internetu je dnes nedílnou součástí našich každodenních životů. Přináší nám mnohá pozitiva, ale také nástrahy. Jakým způsobem mluvit s dětmi o tom, jak se v online chovat bezpečně? A jak předcházet rizikům kyberprostoru?

V rámci bezplatného semináře vás seznámíme s materiály, které vám pomohou tato témata otevírat ve výuce a mluvit o nich s vašimi žáky a studenty. Vyzkoušíme si práci s konkrétními nástroji a aktivitami a ukážeme si možnosti, jak téma do vyučování zapojit. Zabývat se budeme mimo jiné tématikou současných trendů v online podvodech, a jakým způsobem toto nebezpečí ovlivňuje nástup umělé intelligence.

Součástí semináře bude i debata s novinářem Janem Cibulkou z ČRo, který se mimo jiné zabývá tématem online bezpečnosti v pořadu Antivirus.

Seminář pořádáme v rámci 64. ročníku Zlín Film Festival.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování vám rozdáme na konci semináře. Účast je ZDARMA.


Občerstvení

Během semináře bude připraveno občerstvení a oběd. 


Lektor

Tomáš Titěra, lektor JSNS, ZŠ Kunratice v Praze


Kontakt

Martin Ministr, koordinátor projektu Mediální vzdělávání

martin.ministr@jsns.cz

           

        

Seminář | Dokumentární film ve výuce environmentálních témat, Praha

 • Místo, adresa: Kavárna Husovka (Husova 242/9, 110 00 Praha)
 • Termín: 4. 6. 2024 09:00 - 4. 6. 2024 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

 

Věnujete se ve výuce environmentálním tématům?

Rádi byste ve výuce využili dokumentární filmy s enviromentální tématikou a motivovali své žáky?

Přihlaste se na tento seminář, během semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály.

Těšit se můžete i na debatu s ekopedagogem a ředitelem vzdělávacího centra TEREZA Petrem Danišem.

Doplňující informace

Registrace je závazná. V případě, že se po přihlášení nebudete moci dostavit, budete vyzváni k zajištění náhradníka. 

Účast na semináři je ZDARMA.

 

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování vám zašleme po skončení semináře na e-mail.

 

Program

9:00 - 9:30: Zahájení semináře, seznámení účastníků                                

9:30 - 10:30: Petr Daniš: Klima je příležitost

10:30 - 10:45: Coffee break

10:45 - 11:00: Přednosti a úskalí dokumentárních filmů

11:00 - 11.30: Evokace a projekce filmu Holoseč

11:30 - 12:00: Reflexe a aktivita po filmu               

12:00 - 13:00: Pauza na oběd

13:00 - 14:00: Evokace a projekce filmu Děkujeme za déšť

14.00 - 14:40: Reflexe a aktivita po filmu

14:20 - 14:40: Klimatické změny na talíři                              

14:40 - 15:00: Přednosti a úskalí práce s dokumentárními filmy II

15:00 - 15:15: Coffee break

15:15 - 15:30: Další náměty a filmy z portálu JSNS        

15:30 - 15:40: Otázky, náměty, nejasnosti

15:40 - 16:00: Závěrečné ohlédnutí za seminářem

 

Občerstvení 

Během semináře bude připraveno občerstvení a oběd.

 

Lektor

Bohuslav Sedláček, lektor JSNS, učitel
Lucie Tetivová, lektorka JSNS, třídní učitelka

 

Kontakt

Jakub Hlaváč, koordinátor projektu
jakub.hlavac@jsns.cz

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Webinář DigiStories: Alex - Digitální závislosti a zdravé návyky v online světě

 • Místo, adresa: online, Zoom
 • Termín: 11. 6. 2024 15:00 - 11. 6. 2024 18:00
 • Kapacita: 30
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Srdečně vás zveme na online webinář s názvem DigiStories: Alex - Digitální závislosti a zdravé návyky v online světě. Webinář je určen především pro vyučující druhého stupně ZŠ či nižších ročníků SŠ, ale také knihovníky, metodiky prevence a další pracovníky ve vzdělávání

Během setkání vám představíme novou výukovou hru DigiStories: Alex, která otevírá téma zdravých návyků v online prostředí. Hra formou interaktivní konverzace na sociální síti zobrazuje příznaky a následky problematického chování souvisejícího s nadměrným užíváním digitálních technologií, v tomto případě v podobě hraní online hry. Představíme vám všechny doprovodné materiály ke hře a také si přiblížíme, jak s hrou pracovat ve výuce.

K tématu digitálních závislostí a zdravých návyků v online prostředí na webináři promluví Kateřina Lukavská, přední odbornice na téma digitálních závislostí, působící na Karlově univerzitě a v organizaci Slow Tech Institute.

Účast na webináři je ZDARMA.

Těšíme se na vás! 

Doplňující informace

Host

Kateřina Lukavskápřední odbornice na digitální závislosti (Slow Tech Institute, Karlova univerzita)

Kontakt

Martin Ministr, koordinátor projektu Mediální vzdělávání, martin.ministr@jsns.cz 

Webinář: S umělou inteligencí do hodin – možnosti a limitace

 • Místo, adresa: online, Zoom
 • Termín: 17. 6. 2024 15:00 - 17. 6. 2024 17:00
 • Kapacita: 30
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Na webináři vám podrobně představíme náš nově vzniklý balíček materiálů k umělé inteligenci (AI). Seznámíte se s fungováním AI a s jejím praktickým využitím ve výuce i mimo ni. Vše si ukážeme na konkrétních aktivitách do hodin. Zhodnotíme možnosti a limity aktuálně nejvyužívanějších AI chatbotů, abychom lépe porozuměli práci s nimi. Webinář je ideální pro ty z vás, kteří chtějí oživit svou kreativitu a seznámit se s potenciálem moderních technologií v tvorbě obsahu do výuky

Doplňující informace

Účast na webináři je ZDARMA. 

Lektor

Roman Vaněk, lektor JSNS, ZŠ Dany a Emila Zátopkových

Kontakt 

Zdeněk Čapek, koordinátor projektů mediálního vzdělávání, zdenek.capek@jsns.cz 

 

Konzultační hodiny s JSNS

 • Místo, adresa: Zoom
 • Termín: 19. 9. 2024 15:00 - 19. 9. 2024 16:00
 • Kapacita: 30
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: Zdarma

Více  | Přihláška

Vyžijte možnost on-line konzultace s lektorkami JSNS a zeptejte se na cokoliv k výuce s dokumentárním filmem.

 • Jste nováčky na portále JSNS.CZ a rádi byste získali více informací?
 • Zajímají vás konkrétní tipy na audiovizuální lekce a výukové materiály do hodin?
 • Jste absolventy našich vzdělávacích akcí a chcete konzultovat, jak se vám daří (či naopak nedaří) začlenit naši metodiku do výuky?
 • Chcete probrat, jaká témata jsou právě aktuální ve vašich třídách?
 • Hledáte inspiraci od zkušených uživatelů portálu JSNS.CZ?

Pak vás zveme na on-line setkání, v rámci kterého budeme sdílet zkušenosti k výuce s dokumentárním filmem, představíme nové filmy, výukové materiály i plánované akce, a nabídneme prostor pro vaše dotazy

Doplňující informace

Setkání proběhne on-line na platformě Zoom. Přihlašovací údaje zašleme registrovaným účastníkům e-mailem cca týden před akcí.

Konzultační hodiny jsou ZDARMA pro všechny registrované uživatele portálu JSNS.CZ.

Vaše dotazy nebo požadavky můžete posílat předem na adresu jana.kautska@jsns.cz.

 


Nenašli jste kurz/seminář přímo pro vás? Dejte nám vědět, o jaký máte zájem.

 

Proč a jak učit s filmem?

 

Materiály k objednání

  Ke stažení

"Učíme s filmem - metodická příručka pro využití dokumentárního filmu ve výuce"

"Jak na reflexi emocí po filmové projekci - soubor metodických materiálů do vyúky"

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.