Semináře a kurzy pro vyučující

Chcete se naučit nebo si připomenout, jak nejlépe používat audiovizuální materiály ve výuce? Chcete se dozvědět více o tématech, kterým se věnujeme? Sledujte nabídku našich seminářů a kurzů, a přihlaste se. Všechny jsou zdarma a akreditované MŠMT.

 

 


Vyučujícím nabízíme účast na seminářích, workshopech a dlouhodobějších kurzech se zaměřením na témata, kterými se zabýváme.

Základ seminářů a kurzů tvoří:

 • projekce jednotlivých dokumentárních filmů
 • seznámení s metodikou práce s dokumentárním filmem a s dalšími audiovizuálními prostředky
 • praktické ukázky interaktivních metod výuky a besedy s hosty (odborníky na dané téma)
 • výměna zkušeností získaných při práci s výukovými materiály
 • aplikace zvolené metody vzdělávání

Semináře a kurzy jsou akreditované MŠMT ČR, není-li uvedeno jinak.


Webinář Děti online - mediální vzdělávání na 1. stupni ZŠ

 • Místo, adresa: online prostředí aplikace ZOOM
 • Termín: 26. 4. 2021 15:00 - 26. 4. 2021 18:00
 • Kapacita: 30
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Webinář Vám představí možnosti, jak už na 1. stupni ZŠ otevřít témata mediální a digitální gramotnosti. Seznámíte se především se seriálem a sadou materiálů V digitálním světě - představíme Vám okruhy témat a metodiku. Sada sestává z 15 lekcí na jednu až dvě vyučovací hodiny. Prostřednictvím projektu V digitálním světě je možné věnovat se e-bezpečí, kyberšikaně, digitální stopě i informatice.

Nabídneme Vám i další audiovizuální materiály a praktické aktivity včetně online distanční výuky.

Setkání je určené pro učitele, vychovatele, metodiky prevence a další, kteří pracují především s věkovou skupinou 6 až 12 let, ideálně pak 3. až 6. třída ZŠ.

Doplňující informace

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.

Dubnový webinář Začínáme učit s filmem

 • Místo, adresa: online
 • Termín: 20. 4. 2021 09:00 - 20. 4. 2021 16:30
 • Kapacita: 15
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: seminář je zdarma

Kapacita je již naplněna. Můžete se přihlásit jako náhradnice/náhradník. Ozveme se Vám však pouze v případě, že se uvolní kapacita.

Více | Přihlásit jako náhradnice/náhradník

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.

Používáte dokumentární film ve výuce a chcete si připomenout základy metodiky? Nebo se chcete teprve seznámit s metodou, která přinese mnohdy radost Vám i studentům a žákům?

Na semináři získáte praktické dovednosti v oblasti využívání dokumentárních filmů a projektových materiálů ve výuce s důrazem na sociálních a občanských kompetencí, multikulturní výchovu a toleranci. Osvojíte si konkrétní postupy, jak nakládat s tématy souvisejícími se sociální problematikoulidskými právy. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a budete mít příležitost vyslechnout a zároveň sdílet své zkušenosti s distanční výukou a s výukou s audiovizuálními materiály. Během odpoledního bloku se naučíte snadno orientovat na našem audiovizuálním portálu.

Během celodenního webináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz.

Vhodné do třídnických hodin a do hodin občanské nauky, společenských věd, dějepisu i dalších.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování webináře vám zašleme po jeho skončení.

 

Program

9.00 - 9.15           Zahájení webináře, představení aktuálních projektů JSNS

9.15 - 9.30           Seznámení účastníků semináře 

9.30 - 9.55           Přednosti a úskalí dokumentárních filmů, praktická aktivita do výuky

9.55 - 10.00         Coffee break 

10.00 – 10.30       Projekce filmu (film bude upřesněn)

10:30 - 11.10       Reflexe emocí po filmové projekci 

11.10 - 11.40       Témata filmu, společný brainstorming, metody práce s filmem

11.40 - 13.00       Pauza

13.00 - 13.30       Představení portálu JSNS.CZ

13.30 - 14.30       Práce s webem ve skupinách

14.30 – 16.00      Sdílení zkušeností

16.00 - 16.30       Závěrečná evaluace

 

Lektoři

Ida Vohryzková - lektorka a středoškolská pedagožka

Jiří Krejčí -  lektor, středoškolský a vysokoškolský pedagog

Kateřina Suchá - lektorka, koordinátorka projektu JSNS

 

Kontakt

Klára Bílková – koordinátorka projektu, klara.bilkova@jsns.cz