Semináře a kurzy pro vyučující

Chcete se naučit nebo si připomenout, jak nejlépe používat audiovizuální materiály ve výuce? Chcete se dozvědět více o tématech, kterým se věnujeme? Sledujte nabídku našich seminářů a kurzů, a přihlaste se. Všechny jsou zdarma a akreditované MŠMT.

 

 


Vyučujícím nabízíme účast na seminářích, workshopech a dlouhodobějších kurzech se zaměřením na témata, kterými se zabýváme.

Základ seminářů a kurzů tvoří:

 • projekce jednotlivých dokumentárních filmů
 • seznámení s metodikou práce s dokumentárním filmem a s dalšími audiovizuálními prostředky
 • praktické ukázky interaktivních metod výuky a besedy s hosty (odborníky na dané téma)
 • výměna zkušeností získaných při práci s výukovými materiály
 • aplikace zvolené metody vzdělávání

Semináře a kurzy jsou akreditované MŠMT ČR.


Webinář Dezinformační dezinfekce - Jak na (koronavirové) dezinformace

 • Místo, adresa: online prostředí aplikace ZOOM
 • Termín: 17. 2. 2021 15:00 - 17. 2. 2021 18:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.

Jak na koronavirové dezinformace? Jak dezinformace odhalit, jak se zorientovat v mechanismech dezinformačních webů, jak rozeznat spolehlivé zdroje od nespolehlivých?

Na webináři se seznámíte s novou publikací Dezinformační dezinfekce a speciální karetní hrou, která s vtipem a nadsázkou vykresluje motivace tvůrců a šiřitelů nepravdivých sdělení. Nabídneme Vám návod či inspiraci, jak téma (nejen koronavirových) dezinformací uchopit a začlenit do výuky, a jak se samotným tématem dezinformací pracovat ve svých hodinách. Také si vyzkoušíte praktické aktivity, ve formě upravené pro distanční výuku.

Webinář je určen pro vyučující SŠ a vyšších ročníků 2. stupně ZŠ.

 

Webinář se uskuteční za finanční podpory Velvyslanectví Kanady v České republice.

Webinář Děti online - mediální vzdělávání na 1.stupni ZŠ – únor

 • Místo, adresa: online prostředí aplikace ZOOM
 • Termín: 22. 2. 2021 15:00 - 22. 2. 2021 18:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.

Webinář Vám představí možnosti, jak už na 1.stupni ZŠ otevřít témata mediální a digitální gramotnosti a to za použití atraktivních audiovizuálních materiálů a metodiky k nim. 

Dotkneme se témat jako je e-bezpečí, kyberšikana, digitální stopa, ověřování informací a další - především na podkladech pro animovaný seriál V digitálním světě.

Nabídneme Vám inspiraci i praktické aktivity do výuky, včetně online distanční výuky.

Setkání je určené pro učitele, vychovatele, metodiky prevence a další, kteří pracují s věkovou skupinou 6 až 12 let.

Webinář Dezinformační dezinfekce - Jak na (koronavirové) dezinformace

 • Místo, adresa: online prostředí aplikace ZOOM
 • Termín: 24. 2. 2021 15:00 - 24. 2. 2021 18:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.

Jak na koronavirové dezinformace? Jak dezinformace odhalit, jak se zorientovat v mechanismech dezinformačních webů, jak rozeznat spolehlivé zdroje od nespolehlivých?

Na webináři se seznámíte s novou publikací Dezinformační dezinfekce a speciální karetní hrou, která s vtipem a nadsázkou vykresluje motivace tvůrců a šiřitelů nepravdivých sdělení. Nabídneme Vám návod či inspiraci, jak téma (nejen koronavirových) dezinformací uchopit a začlenit do výuky, a jak se samotným tématem dezinformací pracovat ve svých hodinách. Také si vyzkoušíte praktické aktivity, ve formě upravené pro distanční výuku.

Webinář je určen pro vyučující SŠ a vyšších ročníků 2. stupně ZŠ.

 

Webinář se uskuteční za finanční podpory Velvyslanectví Kanady v České republice.