"Učíme s filmem - metodická příručka pro využití dokumentárního filmu ve výuce" ke stažení

Semináře a kurzy pro vyučující

Nevíte, jak používat audiovizuální materiály ve výuce? Chcete se dozvědět více o tématech, kterým se věnujeme? Sledujte nabídku našich seminářů a kurzů, a přihlaste se. Všechny jsou akreditované MŠMT.

 

 


Vyučujícím nabízíme možnost účasti na seminářích, workshopech a dlouhodobějších kurzech se zaměřením na témata, kterými se zabýváme.

Základ seminářů a kurzů tvoří:

 • projekce jednotlivých dokumentárních filmů
 • seznámení s metodikou práce s dokumentárním filmem a s dalšími audiovizuálními prostředky
 • praktické ukázky interaktivních metod výuky a besedy s hosty (odborníky na dané téma)
 • výměna zkušeností získaných při práci s výukovými materiály
 • aplikace zvolené metody vzdělávání

Semináře a kurzy jsou akreditované MŠMT ČR.

 


seminář Začínáme učit s filmem - pro vyučující SOŠ a SOU (Olomouc)

 • Místo, adresa: Dům dětí a mládeže, 17. listopadu 1034/47, 779 00 Olomouc
 • Termín: 10. 10. 2019 09:00 - 10. 10. 2019 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Přijďte se s námi vzdělat a vstupte do nového školního roku s vyučovací metodou, která přinese radost Vám i studentům!

Na semináři získáte praktické dovednosti v oblasti využívání dokumentárních filmů a projektových materiálů ve výuce s důrazem na sociálních a občanských kompetencí, multikulturní výchovu a toleranci. Osvojíte si konkrétní postupy, jak nakládat s kontroverzními tématy souvisejícími s xenofobií, rasismem a vyčleňováním, tak abyste se nebáli těmto tématům věnovat. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a naučíte se snadno orientovat na našem audiovizuálním portále.

Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz. Vhodné do vyučovacích hodin občanské nauky, společenských věd, dějepisu i dalších.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře bude rozdáno na konci semináře.

Občerstvení a jízdné

Během semináře bude připraveno občerstvení. Zajištěn je také oběd. Ponechte si prosím jízdenky z vlaku nebo autobusu, na jejich základě vám proplatíme jízdné (cestu autem neproplácíme).

Program

9.00 - 9.15      Zahájení semináře, představení aktuálních projektů JSNS

9.15 - 9.30      Seznámení účastníků semináře 

9.30 - 9.50      Přednosti a úskalí dokumentárních filmů, praktická aktivita do výuky

9.50 - 10.00    Coffee break

10.00 - 10.10  Praktická aktivita do výuky 

10.10 – 11.00 Projekce filmu  Hiphop-erace /Bryn Evans/Nový Zéland/2014

11.00 - 11.20  Reflexe emocí po filmové projekci 

11.20 - 12.00  Témata filmu, společný brainstorming, metody práce s filmem

12.00 - 13.00  Oběd

13.00 - 13.10  Společný brainstorming před filmem

13.10 - 13.40  Projekce filmu Černá ovce /Ed Perkind/Velká Británie/2018

13.40 - 14.15  Reflexe emocí po filmové projekci

14.15 - 14.30  Coffee break

14.30 - 15.30  Zásady práce s dokumentárními filmy, představení webu JSNŠ, praktické tipy do výuky

15.30 - 16.00  Závěrečná evaluace

Organizační tým

Vlasta Urbanová - lektorka, Jeden svět na školách

Tereza Günterová – koordinátorka projektu, Jeden svět na školách

Klára Bílková - asistentka projektu

 

 

seminář Druhá tvář Instagramu

 • Místo, adresa: Impact Hub Ostrava, Sokolská tř. 1263/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava
 • Termín: 8. 11. 2019 09:00 - 8. 11. 2019 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Chcete poradit, jak se svými studenty pracovat ve výuce s tématem sociálních sítí? Chcete si odnést hned několik praktických aktivit a tipů do výuky?

Z Instagramu se stala nejrychleji rostoucí sociální síť na světě, která v loňském roce překročila 1 miliardu aktivních uživatelů. Co znamená popularita na Instagramu pro jeho uživatele v běžném životě?

Program semináře bude zahrnovat základy práce s dokumentárním filmem ve výuce, včetně toho, jak pracovat s emocemi a reflexí studentů po projekci.
Vyzkoušíte si praktické aktivity do výuky, díky kterým se pokusíme kriticky nahlédnout na vnímání popularity (nejen) na Instagramu.
V neposlední řadě se setkáte s odborníkem, který Vám pomůže nahlížet na téma sociálních sítí z různých úhlů pohledu a pokusí se odpovědět na vše, co vás bude zajímat.

Doplňující informace

 

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře bude rozdáno na konci semináře.

 

Občerstvení a jízdné

Během semináře bude připraveno občerstvení. Zajištěn je také oběd. Ponechte si prosím jízdenky z vlaku nebo autobusu, na jejich základě vám proplatíme jízdné (cestu autem neproplácíme).

 

Organizační tým

Zuzana Paseková -  lektorka, Jeden svět na školách

Sandra Telenská - koordinátorka, Jeden svět na školách

seminář Proč se (ne)bát fake news

 • Místo, adresa: Impact Hub Brno, Cyrilská 7, Brno
 • Termín: 22. 11. 2019 09:00 - 22. 11. 2019 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Máte zájem pracovat ve výuce s tématem fake news a chybí vám inspirace? Jaké mohou mít fake news reálné důsledky? Jaký vliv mají média a sociální sítě na naše rozhodování?

V rámci celodenního semináře vám nabídneme inspiraci, jak s těmito tématy za pomoci dokumentárního filmu pracovat. Vyzkoušíte si praktické aktivity do výuky a poradíme vám, jak naučit studenty kriticky analyzovat mediální sdělení a ověřovat jejich důvěryhodnost.
Na závěr vás čeká setkání s hostem, se kterým budete moci otevřeně debatovat nejen na témata týkající se fake news.

Doplňující informace

 

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře bude rozdáno na konci semináře.

 

Občerstvení a jízdné

Během semináře bude připraveno občerstvení. Zajištěn je také oběd. Ponechte si prosím jízdenky z vlaku nebo autobusu, na jejich základě vám proplatíme jízdné (cestu autem neproplácíme).

 

Organizační tým

Zuzana Paseková -  lektorka, Jeden svět na školách

Sandra Telenská - koordinátorka, Jeden svět na školách

Kurz mediálního vzdělávání 2019/2020

 • Místo, adresa: Langhans, Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 707/37, Praha 1
 • Termín: 1. 10. 2019 09:00 - 30. 6. 2020 14:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Kapacita je již naplněna. Můžete se přihlásit jako náhradnice/náhradník. Ozveme se Vám však pouze v případě, že se uvolní kapacita.

Více | Přihlásit jako náhradnice/náhradník

Chcete se v příštím školním roce zabývat intenzivněji mediálním vzděláváním? Přihlaste se do našeho celoročního kurzu. Bezplatný akreditovaný kurz mediálního vzdělávání pro vyučující 2. stupně ZŠ a SŠ z celé ČR se skládá se ze sedmi půldenních seminářů a začíná 1. října 2019.

Témata jednotlivých seminářů vycházejí z naší metodiky 5 klíčových otázek a nové metodické příručky Být v obraze 2, a jsou zaměřené například na fungování médií, zpravodajství, práci novinářů, reklamu, pohyb na internetu a digitální stopy, či na sociální sítě a bubliny.

Účastníky kurzu čeká jak praktická analýza mediálních sdělení s novým mediálně-vzdělávacím pořadem Kovyho mediální ring, tak i práce s dalšími AV lekcemi a materiály (promítání dokumentárních filmů, reflexe emocí, aktivity do výuky), a metodická a odborná podpora ze strany organizačního týmu a lektorů. Na probírané téma vždy promluví i hosté z oboru: novináři a zástupci tištěných, televizních a online médií a další mediální odborníci. Na semináře následně navážou projektové dny na školách účastníků (4-6/2020).

Doplňující informace

 

Datum a místo konání

1. 10. 2019 - 30. 6. 2020, 9:00-14:00

Langhans, Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 707/37, Praha 1

Semináře budou probíhat vždy od 9:00 do 14:00 v centru Prahy v následujících termínech:

 • úterý 1.10.2019
 • středa 23.10.2019
 • úterý 12.11.2019
 • středa 11.12.2019
 • úterý 28.1.2020
 • úterý 18.2.2020
 • středa 18.3.2020

Osvědčení

Kurz je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování bude rozdáno na konci každého semináře.


Občerstvení a jízdné

Během seminářů bude připraveno občerstvení. Oběd není zajištěn. Ponechte si prosím jízdenky z vlaku nebo autobusu, na jejich základě vám proplatíme jízdné (cestu autem neproplácíme).


Organizační tým

Jan Kubíček - lektor JSNS, vyučující na Gymnáziu Jana Palacha v Praze

Jaroslav Valůch - lektor JSNS, koordinátor mediálně vzdělávacích aktivit Transitions

Michaela Ďurková - koordinátorka projektu Mediální vzdělávání JSNS