Semináře a kurzy pro vyučující

Chcete se naučit nebo si připomenout, jak nejlépe používat audiovizuální materiály ve výuce? Chcete se dozvědět více o tématech, kterým se věnujeme? Sledujte nabídku našich seminářů, webinářů, kurzů a workshopů, a přihlaste se. Všechny jsou zdarma a není-li uvedeno jinak, akreditované MŠMT.

Základ seminářů a kurzů tvoří:

 • projekce jednotlivých dokumentárních filmů
 • seznámení s metodikou práce s dokumentárním filmem a s dalšími audiovizuálními prostředky
 • praktické ukázky interaktivních metod výuky a besedy s hosty (odborníky na dané téma)
 • výměna zkušeností získaných při práci s výukovými materiály
 • aplikace zvolené metody vzdělávání

 


Aktuálně se můžete přihlásit na:

Seminář Začínáme učit s filmem v Českých Budějovicích

 • Místo, adresa: Prostor Kavárna, Riegrova 51, České Budějovice
 • Termín: 19. 10. 2021 09:00 - 19. 10. 2021 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: seminář je zcela ZDARMA

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.

Používáte dokumentární film ve výuce a chcete si připomenout základy metodiky? Nebo se chcete teprve seznámit s metodou, která přinese mnohdy radost Vám i studentům a žákům?

Na semináři získáte praktické dovednosti v oblasti využívání dokumentárních filmů a projektových materiálů ve výuce s důrazem na sociálních a občanských kompetencí, multikulturní výchovu a toleranci. Osvojíte si konkrétní postupy, jak nakládat s tématy souvisejícími se sociální problematikoulidskými právy. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a budete mít příležitost vyslechnout a zároveň sdílet své zkušenosti s distanční výukou a s výukou s audiovizuálními materiály. Během odpoledního bloku se naučíte snadno orientovat na našem audiovizuálním portálu.

Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz.

Vhodné do třídnických hodin a do hodin občanské nauky, společenských věd, dějepisu i dalších.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře vám zašleme po jeho skončení.

 

Program

9.00 - 9.15           Zahájení semináře, představení aktuálních projektů JSNS

9.15 - 9.30           Seznámení účastníků semináře 

9.30 - 9.55           Přednosti a úskalí dokumentárních filmů, praktická aktivita do výuky

9.55 - 10.00         Coffee break 

10.00 – 10.30       Projekce filmu Navzdory strachu, Jason Cohen/USA/2013

10:30 - 11.10       Reflexe emocí po filmové projekci 

11.10 - 11.40       Témata filmu, společný brainstorming, metody práce s filmem

11.40 - 13.00       Pauza

13.00 - 13.30       Představení portálu JSNS.CZ

13.30 - 14.30       Práce s webem ve skupinách

14.30 – 16.00      Sdílení zkušeností

16.00 - 16.30       Závěrečná evaluace

 

Lektorky

Hana Šebková - lektorka a středoškolská pedagožka

Dagmar Dušková - lektorka, pedagožka na 2. stupni ZŠ, výchovná poradkyně

 

Kontakt

Klára Bílková – koordinátorka projektu, klara.bilkova@jsns.cz  

 

Hrou proti kyberšikaně – DigiStories: Nela

 • Místo, adresa: online, ZOOM
 • Termín: 2. 11. 2021 15:00 - 2. 11. 2021 17:30
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.

Velká část života dětí se přesunula do online prostředí. Skryti za nicneříkajícími přezdívkami se mohou stát kýmkoliv, na sociálních sítích mohou ostatní neomezeně chválit i urážet.

DigiStories: Nela je videohra, díky které lze ve výuce otevřít téma kyberšikany interaktivní a poutavou formou. Během webináře Vám hru představíme, ukážeme Vám doporučené aktivity a pozveme odborníka na téma bezpečnosti dětí na internetu, který zodpoví Vaše dotazy.

Vhodné do třídnických hodin a do hodin občanské nauky, společenských věd, českého jazyka i dalších.

Účast na semináři je ZDARMA.

 

Doplňující informace

Program

15:00–15:10      Zahájení webináře, představení aktuálních projektů JSNS

15:10–15:40      Přednosti a úskalí práce s výukovou videohrou

15:40–16:40      DigiStories: Nela (představení výukové videohry, metody práce s videohrou)

16:40–16:45      Pauza

16:45–17:15      Přednáška na téma kyberšikana + diskuze s odborníkem

17:15–17:30      Závěrečná evaluace

 

Lektor

Lukáš Jiříček – lektor a pedagog ZŠ

Kontakt

Adéla Sílešová – koordinátorka projektu, adela.silesova@jsns.cz  

Webinář Dezinformační dezinfekce - Jak na dezinformace

 • Místo, adresa: online
 • Termín: 4. 11. 2021 14:00 - 4. 11. 2021 17:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.

Jak na dezinformace? Jak dezinformace odhalit, jak se zorientovat v mechanismech dezinformačních webů, jak rozeznat spolehlivé zdroje od nespolehlivých?

Na webináři se seznámíte s publikací Dezinformační dezinfekce a speciální karetní hrou, která s vtipem a nadsázkou vykresluje motivace tvůrců a šiřitelů nepravdivých sdělení. Nabídneme Vám návod či inspiraci, jak téma dezinformací uchopit a začlenit do výuky, a jak se samotným tématem dezinformací pracovat ve svých hodinách. Vyzkoušíte si praktické aktivity, ve formě upravené pro distanční výuku.

Webinář je určen pro vyučující SŠ a vyšších ročníků ZŠ.

Tento webinář není akreditovaný MŠMT ČR.

Doplňující informace

Lektoři

Lucie Bušová - lektorka a středoškolská pedagožka

Jaroslav Valůch - lektor, koordinátor mediálně vzdělávacích aktivit Transitions

Kontakt

Michaela Ďurková - koordinátorka projektu, michaela.durkova@jsns.cz 

Rizika kyberprostoru (seminář v Praze)

 • Místo, adresa: Praha
 • Termín: 9. 11. 2021 09:00 - 9. 11. 2021 15:30
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Velká část života dětí se přesunula do online prostředí. Skryti za nicneříkajícími přezdívkami se mohou stát kýmkoliv, na sociálních sítích mohou ostatní neomezeně chválit i urážet.

Na celodenním semináři Rizika kyberprostoru Vám představíme metodiku JSNS a unikátní výukovou videohru DigiStories: Nela k tématu kyberšikany. Kromě toho Vám ukážeme také další materiály, které k problematice bezpečnosti dětí v online prostoru vyučujícím i metodikům prevence nabízíme. Součástí semináře bude diskuze s odborníkem.

Vhodné do třídnických hodin a do hodin občanské nauky, společenských věd, českého jazyka i dalších.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Program

9:00–9:45      Zahájení semináře, představení aktuálních projektů JSNS, seznámení účastníků

9:45–10:30      Přednosti a úskalí práce s dokumentárním filmem

10:30–10:45      Coffee break

10:45–12:15      DigiStories: Nela (představení výukové videohry, metody práce s videohrou)

12:15–13:00      Oběd

13:00–14.00      Rizika kyberprostoru (představení dalších výukových materiálů z JSNS.CZ)

14:00–14:15      Coffee break

14:15–14:50      Přednáška na téma Děti v online prostoru + diskuze s odborníkem

14:50–15:30      Závěrečná evaluace

 

Během semináře bude zajištěn oběd i drobné občerstvení.

 

Lektor

Lukáš Jiříček – lektor a pedagog ZŠ

Kontakt

Adéla Sílešová – koordinátorka projektu, adela.silesova@jsns.cz

Rizika kyberprostoru (seminář v Brně)

 • Místo, adresa: Brno
 • Termín: 18. 11. 2021 09:00 - 18. 11. 2021 15:30
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Velká část života dětí se přesunula do online prostředí. Skryti za nicneříkajícími přezdívkami se mohou stát kýmkoliv, na sociálních sítích mohou ostatní neomezeně chválit i urážet.

Na celodenním semináři Rizika kyberprostoru Vám představíme metodiku JSNS a unikátní výukovou videohru DigiStories: Nela k tématu kyberšikany. Kromě toho Vám ukážeme také další materiály, které k problematice bezpečnosti dětí v online prostoru vyučujícím i metodikům prevence nabízíme. Součástí semináře bude diskuze s odborníkem.

Vhodné do třídnických hodin a do hodin občanské nauky, společenských věd, českého jazyka i dalších.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Program

9:00–9:45      Zahájení semináře, představení aktuálních projektů JSNS, seznámení účastníků

9:45–10:30      Přednosti a úskalí práce s dokumentárním filmem

10:30–10:45      Coffee break

10:45–12:15      DigiStories: Nela (představení výukové videohry, metody práce s videohrou)

12:15–13:00      Oběd

13:00–14.00      Rizika kyberprostoru (představení dalších výukových materiálů z JSNS.CZ)

14:00–14:15      Coffee break

14:15–14:50      Přednáška na téma Děti v online prostoru + diskuze s odborníkem

14:50–15:30      Závěrečná evaluace

 

Během semináře bude zajištěn oběd i drobné občerstvení.

 

Lektor

Lukáš Jiříček – lektor a pedagog ZŠ

Kontakt

Adéla Sílešová – koordinátorka projektu, adela.silesova@jsns.cz  

Rizika kyberprostoru (seminář v Ostravě)

 • Místo, adresa: Ostrava
 • Termín: 19. 11. 2021 09:00 - 19. 11. 2021 15:30
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Velká část života dětí se přesunula do online prostředí. Skryti za nicneříkajícími přezdívkami se mohou stát kýmkoliv, na sociálních sítích mohou ostatní neomezeně chválit i urážet.

Na celodenním semináři Rizika kyberprostoru Vám představíme metodiku JSNS a unikátní výukovou videohru DigiStories: Nela k tématu kyberšikany. Kromě toho Vám ukážeme také další materiály, které k problematice bezpečnosti dětí v online prostoru vyučujícím i metodikům prevence nabízíme. Součástí semináře bude diskuze s odborníkem.

Vhodné do třídnických hodin a do hodin občanské nauky, společenských věd, českého jazyka i dalších.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Program

9:00–9:45      Zahájení semináře, představení aktuálních projektů JSNS, seznámení účastníků

9:45–10:30      Přednosti a úskalí práce s dokumentárním filmem

10:30–10:45      Coffee break

10:45–12:15      DigiStories: Nela (představení výukové videohry, metody práce s videohrou)

12:15–13:00      Oběd

13:00–14.00      Rizika kyberprostoru (představení dalších výukových materiálů z JSNS.CZ)

14:00–14:15      Coffee break

14:15–14:50      Přednáška na téma Děti v online prostoru + diskuze s odborníkem

14:50–15:30      Závěrečná evaluace

 

Během semináře bude zajištěn oběd i drobné občerstvení.

 

Lektor

Lukáš Jiříček – lektor a pedagog ZŠ

Kontakt

Adéla Sílešová – koordinátorka projektu, adela.silesova@jsns.cz  

Seminář Začínáme učit s filmem v Praze

 • Místo, adresa: Pracovna & Laskafe, Vlkova 36, 130 00 Praha 3-Žižkov
 • Termín: 24. 11. 2021 09:00 - 24. 11. 2021 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: seminář je zcela ZDARMA

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.

Používáte dokumentární film ve výuce a chcete si připomenout základy metodiky? Nebo se chcete teprve seznámit s metodou, která přinese mnohdy radost Vám i studentům a žákům?

Na semináři získáte praktické dovednosti v oblasti využívání dokumentárních filmů a projektových materiálů ve výuce s důrazem na sociálních a občanských kompetencí, multikulturní výchovu a toleranci. Osvojíte si konkrétní postupy, jak nakládat s tématy souvisejícími se sociální problematikoulidskými právy. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a budete mít příležitost vyslechnout a zároveň sdílet své zkušenosti s distanční výukou a s výukou s audiovizuálními materiály. Během odpoledního bloku proběhne debata s odborníkem na téma zvoleného dokumentárního filmu.

Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz.

Vhodné do třídnických hodin a do hodin občanské nauky, společenských věd, dějepisu i dalších.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře vám zašleme po jeho skončení.

 

Program

9.00 - 9.15           Zahájení semináře, představení aktuálních projektů JSNS

9.15 - 9.30           Seznámení účastníků semináře 

9.30 - 9.55           Přednosti a úskalí dokumentárních filmů, praktická aktivita do výuky

9.55 - 10.00         Coffee break 

10.00 – 10.30       Projekce filmu (konkrétní snímek bude upřesněn)

10:30 - 11.10       Reflexe emocí po filmové projekci 

11.10 - 11.40       Témata filmu, společný brainstorming, metody práce s filmem

11.40 - 13.00       Pauza

13.00 - 13.30       Společný brainstorming před filmem

13.30 - 14.40       Projekce filmu (konkrétní snímek bude upřesněn)

14.40 - 15.00       Reflexe emocí po filmové projekci

15.00 - 16.00       Debata s odborníkem

16.00 - 16.30       Závěrečná evaluace

 

Lektorka

Zuzana Paseková - lektorka a středoškolská pedagožka, metodička prevence

 

Kontakt

Klára Bílková – koordinátorka projektu, klara.bilkova@jsns.cz  

 

Webinář V digitálním světě - mediální vzdělávání pro nižší ročníky ZŠ

 • Místo, adresa: online, ZOOM
 • Termín: 25. 11. 2021 15:00 - 25. 11. 2021 18:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.

Webinář nabízí seznámení s animovaným seriálem V digitálním světě. Zejména je určený pro ty, kteří chtějí s mediálním vzděláváním začít, nebo hledají nové atraktivní a zábavné materiály pro výuku. Je zaměřený na výzvy, se kterými se žáci konfrontují od počátku svého pobytu v online světě – bezpečí na internetu, sociální sítě a lajky, online hry, hesla, kyberšikana, ověřování informací a další. Seriál je vhodný především pro žáky třetích až šestých ročníků ZŠ.

Účastníky webináře čeká představení metodiky, příručky a praktické návody jak pracovat se sadou lekcí. Doporučujeme jej učitelům, vychovatelům, metodikům prevence či knihovníkům, kteří chtějí být dětem dobrými průvodci pro bezpečný a poučený pohyb světem médií a internetu.

Doplňující informace

lektoři:

Daniela Čechová - lektorka a učitelka ZŠ

Tomáš Titěra - lektor a učitel ZŠ

kontakt:

Martin Ministr, koordinátor mediálního vzdělávání

martin.ministr@jsns.cz

Hrou proti kyberšikaně – DigiStories: Nela

 • Místo, adresa: online, ZOOM
 • Termín: 30. 11. 2021 15:00 - 30. 11. 2021 17:30
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.

Velká část života dětí se přesunula do online prostředí. Skryti za nicneříkajícími přezdívkami se mohou stát kýmkoliv, na sociálních sítích mohou ostatní neomezeně chválit i urážet.

DigiStories: Nela je videohra, díky které lze ve výuce otevřít téma kyberšikany interaktivní a poutavou formou. Během webináře Vám hru představíme, ukážeme Vám doporučené aktivity a pozveme odborníka na téma bezpečnosti dětí na internetu, který zodpoví Vaše dotazy.

Vhodné do třídnických hodin a do hodin občanské nauky, společenských věd, českého jazyka i dalších.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Program

15:00–15:10      Zahájení webináře, představení aktuálních projektů JSNS

15:10–15:40      Přednosti a úskalí práce s výukovou videohrou

15:40–16:40      DigiStories: Nela (představení výukové videohry, metody práce s videohrou)

16:40–16:45      Pauza

16:45–17:15      Přednáška na téma kyberšikana + diskuze s odborníkem

17:15–17:30      Závěrečná evaluace

 

Lektor

Lukáš Jiříček – lektor a pedagog ZŠ

Kontakt

Adéla Sílešová – koordinátorka projektu, adela.silesova@jsns.cz