Semináře, webináře a kurzy pro vyučující

Pravidelně pro Vás připravujeme semináře, webináře, kurzy a workshopy zaměřené na různá témata. Všechny jsou zdarma a není-li uvedeno jinak, akreditované MŠMT. Chcete se naučit nebo si připomenout, jak nejlépe používat audiovizuální materiály ve výuce? Sledujte naši nabídku a přihlaste se.

Základ seminářů a kurzů tvoří:

 • projekce dokumentárních filmů
 • práce s dokumentárním filmem a s dalšími audiovizuálními prostředky
 • praktické ukázky interaktivních metod výuky a besedy s hosty (odborníky na dané téma)
 • výměna zkušeností získaných při práci s výukovými materiály
 • aplikace zvolené metody vzdělávání

 

V digitálním světě: kurz mediálního vzdělávání pro vyučující nižších ročníků ZŠ

 • Místo, adresa: Praha (4 setkání) a online (3 setkání)
 • Termín: 12. 10. 2022 09:00 - 24. 5. 2023 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Chcete být svým žákům kvalifikovaným průvodcem online světem, věnovat se v hodinách e-bezpečí, kyberšikaně nebo ověřování informací? 

Přihlaste se na bezplatný kurz mediálního vzdělávání pro vyučující zejména 1. stupně ZŠ (3.–7. tříd ZŠ).

Je určený učitelům, metodikům prevence nebo jiným pracovníkům s menšími dětmi, kteří žákům chtějí zprostředkovat znalosti a návyky pro bezpečný a poučený pobyt v kyberprostoru. Materiály, se kterými Vás seznámíme jsou specificky určeny pro žáky od 8 do 12 let, nejvíce je doporučujeme pro třetí až sedmou třídu ZŠ.

Témata jednotlivých setkání vycházejí z metodiky animovaného seriálu V digitálním světě a jsou zaměřena na výzvy, se kterými se žáci konfrontují od počátku svého pobytu v online světě – bezpečí na internetu, sociální sítě a lajky, online hry a závislost, hesla, kyberšikana a další.

Kurz se bude skládat ze sedmi seminářů a webinářů (4 setkání fyzicky v Praze, 3 online) v celkovém rozsahu 40 hodin a povede ho dvojice zkušených lektorů. 

Účastníky kurzu čekají praktické návody, jak pracovat s materiály a metodikou JSNS a jak s dětmi otevřít důležitá témata týkající se digitálního světa. Součástí jsou také debaty s novináři a odborníky o daných tématech.

Doplňující informace

Datum a místo konání

Semináře a webináře budou probíhat od října 2022 do května 2023 kombinovaně - v centru Prahy (Lampárna Lidická, Lidická 31, 150 00 Praha 5) nebo online v prostředí aplikace Zoom.

Termíny setkání:

12. října, Praha: Lampárna Lidická, 9:00-16:00
23. listopadu, Praha: Lampárna Lidická, 9:00-16:00
1. února, online přes aplikaci Zoom, 13:00-17:30
1. března, online přes aplikaci Zoom, 13:00-17:30
29. března, online přes aplikaci Zoom, 13:00-17:30
26. dubna, Praha: Lampárna Lidická, 9:00-16:00
24. května, Praha: Lampárna Lidická, 9:00-16:00


Osvědčení

Po konci kurzu vám zašleme osvědčení o jeho absolvování.


Občerstvení a jízdné

Během seminářů bude připraveno občerstvení. Oběd není zajištěn. Pokud Vám cestovné neproplatí zaměstnavatel, můžeme Vám jízdné uhradit za těchto okolností: cestujete veřejnou dopravou, částka za jízdenky a MHD v místě semináře překročí 300,- a předložíte nám originální cestovní doklady.


Lektoři

Daniela Čechová - lektorka JSNS, vyučující na ZŠ Strossmayerovo náměstí

Tomáš Titěra - lektor JSNS, vyučující na ZŠ Kunratice

Kontakt

Martin Ministr - koordinátor projektu Mediální vzdělávání JSNS

martin.ministr@jsns.cz 

 

           

Webinář V digitálním světě - mediální vzdělávání pro nižší ročníky ZŠ

 • Místo, adresa: online, ZOOM
 • Termín: 14. 10. 2022 13:00 - 14. 10. 2022 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.


Webinář nabízí seznámení s animovaným seriálem V digitálním světě. Zejména je určený pro ty, kteří chtějí s mediálním vzděláváním začít, nebo hledají nové atraktivní a zábavné materiály pro výuku. Je zaměřený na výzvy, se kterými se žáci konfrontují od počátku svého pobytu v online světě – bezpečí na internetu, sociální sítě a lajky, online hry, hesla, kyberšikana, ověřování informací a další. Seriál je vhodný především pro žáky třetích až šestých ročníků ZŠ.

Účastníky webináře čeká představení metodiky, příručky a praktické návody jak pracovat se sadou lekcí. Doporučujeme jej učitelům, vychovatelům, metodikům prevence či knihovníkům, kteří chtějí být dětem dobrými průvodci pro bezpečný a poučený pohyb světem médií a internetu.

Doplňující informace

lektoři:

Daniela Čechová - lektorka a učitelka ZŠ

Tomáš Titěra - lektor a učitel ZŠ

 

kontakt:

Martin Ministr, koordinátor mediálního vzdělávání

martin.ministr@jsns.cz

 

Seminář o lidských právech, učíme s filmem

 • Místo, adresa: Vzdělávací centrum TEREZA, Haštalská 17, Praha 1
 • Termín: 8. 11. 2022 09:00 - 8. 11. 2022 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak . Poté se již snadno přihlásíte.
 

Seminář Lidská práva prostřednictvím audiovizuálních prostředků je součástí vzdělávacího programu JSNS. Jeho cílem je seznámit pedagogické pracovníky s metodikou využití dokumentárního filmu a audiovizuálních materiálů ve výuce.

Zveme vás na seminář, který je tematicky zaměřený na oblast lidských práv, a primárně je tedy určený vyučujícím středních odborných škol a učilišť. Během semináře získáte poznatky o lidskoprávních tématech a budete proškoleni v technikách, jak tyto poznatky atraktivní formou dále předávat žákům. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a budete mít příležitost vyslechnout a zároveň sdílet své zkušenosti s výukou s audiovizuálními materiály.

Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz.

Seminář bude veden zkušeným lektorem s vlastní pedagogickou zkušeností s využitím dokumentárního filmu při výuce napříč předměty. Součástí programu bude také diskuse s odborníkem k tématu promítaného dokumentárního filmu.

Znalosti a dovednosti získané během semináře využijete při třídnických hodinách, výuce občanské nauky, základu společenských věd, dějepisu či zeměpisu.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře vám zašleme po jeho skončení.

Program

 • 09.00 - 09.10         Zahájení semináře, základní představení JSNS
 • 09.10 - 09.25         Seznámení účastníků semináře 
 • 09.25 - 09.45         Představení práce s dokumentárním filmem, Krok za krokem lidskými právy
 • 09.45 - 09.55         Coffee break
 • 09.55 - 10.05         Evokační aktivita k naladění na téma promítaného filmu
 • 10.05 - 10.35         Projekce filmu Článek 293 (Bělorusko)
 • 10.35 - 10.45         Reflexe emocí po filmové projekci 
 • 10.45 - 11.00         Témata filmu, společný brainstorming, metody práce s filmem
 • 11.00 - 12.00         Debata se zajímavým hostem na téma promítaného filmu
 • 12.00 - 13.00         Oběd
 • 13.00 - 13.10         Společný brainstorming před filmem
 • 13.10 - 14.10         Projekce filmu Mé dětství, má země – 20 let v Afghánistánu 
 • 14.10 - 14.20         Reflexe emocí po filmové projekci
 • 14.20 - 14.35         Coffee break
 • 14.35 - 15.35         Debata se zajímavým hostem na téma promítaného filmu
 • 15.35 - 15.50         Závěrečná evaluace
 • 15.50 - 16.00         Pozvání na připravované akce s lidskoprávní tematikou

Lektorka

Zuzana Paseková - lektorka, JSNS

Kontakt

Michaela Málková – koordinátorka projektu, michaela.malkova@jsns.cz

 

Seminář je realizován v rámci projektu LP-HRMGSA-046 JSNS - Vzdělávání o lidských právech prostřednictvím audiovizuálních materiálů. 

 

  

Seminář o dezinformacích a současné ruské propagandě, Liberec

 • Místo, adresa: Krajská vědecká knihovna v Liberci
 • Termín: 15. 11. 2022 09:30 - 15. 11. 2022 16:30
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Konspirační teorie a záměrně šířené mylné informace (dezinformace) se staly nedílnou součástí informačního prostoru. Na celodenním semináři si pomocí metody pěti klíčových otázek vyzkoušíme analyzovat konkrétní mediální sdělení a naučíme se tak odlišovat důvěryhodné informace od těch pochybných.

Představíme Vám naše materiály, aktivity a tipy do výuky, které Vám pomohou ve třídě otevřít problematiku nejen dezinformací, konspirací, ale i současné ruské propagandy a mediálních manipulací, které doprovází nynější agresi vůči Ukrajině.

Vycházet budeme z publikace Dezinformační dezinfekce a nových lekcí a materiálů, které jsme připravili v souvislosti s ruskou agresí. 

Součástí semináře bude také debata s odborníkem na dané téma.

 

Projekt JSNS - Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem s reg. č. VV-MGS-004 je realizován díky podpoře Norských fondůve spolupráci s partnery Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci Střediskem volného času RADOVÁNEK z Plzeňského kraje. 

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditovaný MŠMT, po jeho konci vám zašleme osvědčení o jeho absolvování.

Občerstvení a jízdné

Během seminářů bude připraveno občerstvení a oběd. Pokud Vám cestovné neproplatí zaměstnavatel, můžeme Vám jízdné uhradit za těchto okolností: cestujete veřejnou dopravou, částka za jízdenky a MHD v místě semináře překročí 300,- a předložíte nám originální cestovní doklady.

Lektoři 

Lucie Tetivová, lektorka JSNS, Základní škola Botičská, Praha
Tomáš Lengál, Gymnázium Frýdlant

Kontakt:

Martin Ministr, koordinátor mediálního vzdělávání, martin.ministr@jsns.cz

Seminář Začínáme učit s filmem v Plzni

 • Místo, adresa: Plzeň, Moving station, Koperníkova 56, Most Ivana Magora Jirouse
 • Termín: 29. 11. 2022 09:00 - 29. 11. 2022 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: Zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.
 

Jste vyučující na střední odborné škole nebo na učilišti a používáte dokumentární film ve výuce a chcete si připomenout základy metodiky? Nebo se chcete teprve seznámit s metodou, která přinese mnohdy radost Vám i studentům a žákům? 

Zveme vás na seminář, který je primárně určený vyučujícím středních odborných škol a učilišť, díky kterému získáte praktické dovednosti v oblasti využívání dokumentárních filmů a projektových materiálů ve výuce s důrazem na sociální a občanské kompetence, multikulturní výchovu a toleranci. Osvojíte si konkrétní postupy, jak nakládat s tématy souvisejícími se sociální problematikoulidskými právy. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a budete mít příležitost vyslechnout a zároveň sdílet své zkušenosti s distanční výukou a s výukou s audiovizuálními materiály.

Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz.

Vhodné do třídnických hodin a do hodin občanské nauky, společenských věd, dějepisu i dalších.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře vám zašleme po jeho skončení.

 

Program

9.00 - 9.30           Zahájení semináře, seznámení účastníků 

9.30 - 9.55           Přednosti a úskalí dokumentárních filmů, praktická aktivita do výuky

9.55 - 10.00         Coffee break 

10.00 – 10.25       Projekce filmu Nadšeni udržitelností (2020, Nizozemsko)

10:25 - 11.00       Reflexe emocí po filmové projekci 

11.00 - 12.00       Témata filmu, společný brainstorming, metody práce s filmem

12:00 - 13.00       Pauza

13.00 - 13.10       Evokace filmu

13.10 - 13.30       Projekce filmu Děkujeme za déšť (2017, Keňa, Norsko)

13.30 – 14:00      Reflexe emocí po filmové projekci

14:00 - 15:30     Témata filmu, společný brainstorming, metody práce s filmem 

15.30 - 16.00      Závěrečná evaluace

 

Lektorka

Zuzana Paseková - lektorka JSNS

Kontakt

Klára Bílková – koordinátorka projektu, klara.bilkova@jsns.cz  

 

Seminář o lidských právech, učíme s filmem

 • Místo, adresa: Centrum Langhans, Vodičkova 707/37, Praha 1
 • Termín: 8. 12. 2022 09:00 - 8. 12. 2022 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.
 

Seminář Lidská práva prostřednictvím audiovizuálních prostředků je součástí vzdělávacího programu JSNS. Jeho cílem je seznámit pedagogické pracovníky s metodikou využití dokumentárního filmu a audiovizuálních materiálů ve výuce.

Zveme vás na seminář, který je tematicky zaměřený na oblast lidských práv, a primárně je tedy určený vyučujícím středních odborných škol a učilišť. Během semináře získáte poznatky o lidskoprávních tématech a budete proškoleni v technikách, jak tyto poznatky atraktivní formou dále předávat žákům. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a budete mít příležitost vyslechnout a zároveň sdílet své zkušenosti s výukou s audiovizuálními materiály.

Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz.

Seminář bude veden zkušeným lektorem s vlastní pedagogickou zkušeností s využitím dokumentárního filmu při výuce napříč předměty. Součástí programu bude také diskuse s odborníkem k tématu promítaného dokumentárního filmu.

Znalosti a dovednosti získané během semináře využijete při třídnických hodinách, výuce občanské nauky, základu společenských věd, dějepisu či zeměpisu.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře vám zašleme po jeho skončení.

Program

 • 09.00 - 09.10         Zahájení semináře, základní představení JSNS
 • 09.10 - 09.25         Seznámení účastníků semináře 
 • 09.25 - 09.45         Představení práce s dokumentárním filmem, Krok za krokem lidskými právy
 • 09.45 - 09.55         Coffee break
 • 09.55 - 10.05         Evokační aktivita k naladění na téma promítaného filmu
 • 10.05 - 10.35         Projekce filmu Ztracení a nalezení (Barma)
 • 10.35 - 10.45         Reflexe emocí po filmové projekci 
 • 10.45 - 11.00         Témata filmu, společný brainstorming, metody práce s filmem
 • 11.00 - 12.00         Debata se zajímavým hostem na téma promítaného filmu
 • 12.00 - 13.00         Oběd
 • 13.00 - 13.10         Společný brainstorming před filmem
 • 13.10 - 14.10         Projekce filmu Zatracená práce (Rusko) 
 • 14.10 - 14.20         Reflexe emocí po filmové projekci
 • 14.20 - 14.35         Coffee break
 • 14.35 - 15.35         Debata se zajímavým hostem na téma promítaného filmu
 • 15.35 - 15.50         Závěrečná evaluace
 • 15.50 - 16.00         Pozvání na připravované akce s lidskoprávní tematikou 

Lektorka

Zuzana Paseková - lektorka, JSNS

Kontakt

Michaela Málková – koordinátorka projektu, michaela.malkova@jsns.cz

 

Seminář je realizován v rámci projektu LP-HRMGSA-046 JSNS - Vzdělávání o lidských právech prostřednictvím audiovizuálních materiálů.

 

Seminář o dezinformacích a současné ruské propagandě, Karlovy Vary

 • Místo, adresa: učebna Krajské knihovny Karlovy vary, Lidická 40
 • Termín: 9. 12. 2022 09:30 - 9. 12. 2022 16:30
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Konspirační teorie a záměrně šířené mylné informace (dezinformace) se staly nedílnou součástí informačního prostoru. Na celodenním semináři si pomocí metody pěti klíčových otázek vyzkoušíme analyzovat konkrétní mediální sdělení a naučíme se tak odlišovat důvěryhodné informace od těch pochybných.

Představíme Vám naše materiály, aktivity a tipy do výuky, které Vám pomohou ve třídě otevřít problematiku nejen dezinformací, konspirací, ale i současné ruské propagandy a mediálních manipulací, které doprovází nynější agresi vůči Ukrajině.

Vycházet budeme z publikace Dezinformační dezinfekce a nových lekcí a materiálů, které jsme připravili v souvislosti s ruskou agresí. 

Součástí semináře bude také debata s odborníkem na dané téma.

 

Projekt JSNS - Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem s reg. č. VV-MGS-004 je realizován díky podpoře Norských fondůve spolupráci s partnery Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci Střediskem volného času RADOVÁNEK z Plzeňského kraje. 

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditovaný MŠMT, po jeho konci vám zašleme osvědčení o jeho absolvování.

Občerstvení a jízdné

Během seminářů bude připraveno občerstvení a oběd. Pokud Vám cestovné neproplatí zaměstnavatel, můžeme Vám jízdné uhradit za těchto okolností: cestujete veřejnou dopravou, částka za jízdenky a MHD v místě semináře překročí 300,- a předložíte nám originální cestovní doklady.

Lektorka

Lucie Bušová, lektorka JSNS, Gymnázium Na Zatlance

Seminář Začínáme učit s filmem

 • Místo, adresa: Vzdělávací centrum TEREZA, Haštalská 17, Praha 1
 • Termín: 18. 10. 2022 09:00 - 18. 10. 2022 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: Zdarma

Kapacita je již naplněna. Můžete se přihlásit jako náhradnice/náhradník. Ozveme se Vám však pouze v případě, že se uvolní kapacita.

Více | Přihlásit jako náhradnice/náhradník

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.
 

Jste vyučující na střední odborné škole nebo na učilišti a používáte dokumentární film ve výuce a chcete si připomenout základy metodiky? Nebo se chcete teprve seznámit s metodou, která přinese mnohdy radost Vám i studentům a žákům? 

Zveme vás na seminář, který je primárně určený vyučujícím středních odborných škol a učilišť, díky kterému získáte praktické dovednosti  v oblasti využívání dokumentárních filmů a projektových materiálů ve výuce s důrazem na sociální a občanské kompetence, multikulturní výchovu a toleranci. Osvojíte si konkrétní postupy, jak nakládat s tématy souvisejícími se sociální problematikoulidskými právy. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a budete mít příležitost vyslechnout a zároveň sdílet své zkušenosti s distanční výukou a s výukou s audiovizuálními materiály.

Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz.

Vhodné do třídnických hodin a do hodin občanské nauky, společenských věd, dějepisu i dalších.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře vám zašleme po jeho skončení.

 

Program

9.00 - 9.30           Zahájení semináře, seznámení účastníků 

9.30 - 9.55           Přednosti a úskalí dokumentárních filmů, praktická aktivita do výuky

9.55 - 10.00         Coffee break 

10.00 – 10.25       Projekce filmu (bude upřesněn)

10:25 - 11.00       Reflexe emocí po filmové projekci 

11.00 - 12.00       Témata filmu, společný brainstorming, metody práce s filmem

12:00 - 13.00       Pauza

13.00 - 13.10       Evokace filmu

13.10 - 13.30       Projekce filmu (bude upřesněn)

13.30 – 14:00      Reflexe emocí po filmové projekci

14:00 - 15:30      Debata s hostem Igorem Blaževičem, novinářem a lidskoprávním aktivistou

15.30 - 16.00      Závěrečná evaluace

 

Lektorka

Vlasta Urbanová - lektorka JSNS

Kontakt

Klára Bílková – koordinátorka projektu, klara.bilkova@jsns.cz  

 

Kurz mediálního vzdělávání III: vyučující SŠ

 • Místo, adresa: Praha (4 setkání) a online (3 setkání)
 • Termín: 19. 10. 2022 09:00 - 19. 4. 2023 15:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Kapacita je již naplněna. Můžete se přihlásit jako náhradnice/náhradník. Ozveme se Vám však pouze v případě, že se uvolní kapacita.

Více | Přihlásit jako náhradnice/náhradník

Od října 2022 poběží již popáté bezplatný akreditovaný kurz mediálního vzdělávání pro vyučující všech středních škol.

Bude se skládat z celkem sedmi půldenních seminářů a webinářů (4 setkání fyzicky v Praze, 3 online) 
v celkovém rozsahu 40 hodin a povede ho dvojice zkušených lektorů. 

Tematicky setkání vychází z našich interaktivních online kurzů, postupně se účastníci seznámí s tématy jako zpravodajství, dezinformace, kyberbezpečí, reklama a marketing a sociální bubliny.  

Účastníci kurzu získají vhled do dané problematiky, vyzkouší si pracovat s našimi AV lekcemi (dokumentárními filmy, aktivitami do výuky) a dalšími materiály (interaktivními materiály či výukovými plakáty). Součástí kurzu i jsou praktické analýzy mediálních sdělení podle metodické koncepce 5 klíčových otázek, pravidelná sdílení zkušeností z mediální výchovy a metodická a odborná podpora ze strany organizačního týmu a lektorů. 

Na probírané téma vždy promluví hosté z oboru: novináři a další odborníci na daná témata.

Doplňující informace

Datum a místo konání

Semináře a webináře budou probíhat od října 2022 do dubna 2023 kombinovaně - v centru Prahy (Lampárna Lidická, Lidická 31, 150 00 Praha 5) nebo online v prostředí aplikace Zoom.

Termíny setkání:

středa 19. října, Praha: Lampárna Lidická, 9:00-14:30

středa 30. listopadu, Praha: Lampárna Lidická, 9:00-14:30

středa 14. prosince, online přes aplikaci Zoom, 9:00-14:30

středa 11. ledna, online přes aplikaci Zoom, 9:00-14:30

středa 15. února, Praha: Lampárna Lidická, 9:00-14:30

středa 22. března, online přes aplikaci Zoom, 9:00-14:30

středa 19. dubna, Praha: Lampárna Lidická, 9:00-14:30


Osvědčení

Kurz je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování bude rozdáno na konci každého semináře.


Občerstvení a jízdné

Během seminářů bude připraveno občerstvení. Oběd není zajištěn. Pokud Vám cestovné neproplatí zaměstnavatel, můžeme Vám jízdné uhradit za těchto okolností: cestujete veřejnou dopravou, částka za jízdenky a MHD v místě semináře překročí 300,- a předložíte nám originální cestovní doklady.


Lektoři

Jan Kubíček - lektor JSNS, vyučující na Gymnáziu Jana Palacha v Praze

Jaroslav Valůch - lektor JSNS, koordinátor mediálně vzdělávacích aktivit Transitions

Kontakt

Martin Ministr - koordinátor projektu Mediální vzdělávání JSNS

martin.ministr@jsns.cz 

  

            

Seminář pro třídní učitele, učíme s filmem

 • Místo, adresa: Vzdělávací centrum TEREZA, Haštalská 17, Praha 1
 • Termín: 19. 10. 2022 09:00 - 19. 10. 2022 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Kapacita je již naplněna. Můžete se přihlásit jako náhradnice/náhradník. Ozveme se Vám však pouze v případě, že se uvolní kapacita.

Více | Přihlásit jako náhradnice/náhradník

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.

Seminář je určen nejen pro třídní učitele základních a středních škol. Zkušení lektoři a učitelé vám ukáží, jak pomocí audiovizuálních materiálů zlepšit vztahy mezi žáky a obecně klima třídy. Seminář je určen pro vyučující, který už naše materiály ve výuce používají, ale i pro ty, kteří se chtějí s metodikou teprve seznámit.

Věříme, že díky práci s filmem můžete zažívat třídnické hodiny, ze kterých budete mít radost vy i vaši žáci. Otevřete téma dobrých vztahů i citlivých témat jako rodina, odlišnosti, šikana, závislosti apod. Můžete si zažít možnost vystoupit z klasické pedagogické role a také ocenit a zapojit všechny žáky.

Seminář je zdarma, akreditovány MŠMT a jeho součástí je i zajištěné občerstvení. Po skončení semináře získáte osvědčení o jeho absolvování. 

 

Doplňující informace

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře vám zašleme po jeho skončení.

Občerstvení je zajištěno.

Program

09.00–09.20 Zahájení semináře, představení JSNS a nabídky pro třídní učitele

09.20–09.40 Seznámení účastníků semináře 

09:40–09:50 Coffee break

09.50–11.20 Projekce filmu Černá ovce, metody práce s filmem

11.20–12.20 Použití filmu v třídnické hodině, metody práce s filmem, zlepšení klima třídy, sdílení zkušeností

12.20–13.20 Oběd

13.20–14.20 Projekce filmu Jak z toho ven, metody práce s filmem

14.20–14.35 Coffee break

14.35–15.35 Debata se zkušenou pedagožkou, která využívá AV lekce v třídnických hodinách 

15.35–16.00 Závěrečná evaluace

Program je předběžný a případně se může drobně změnit.

Lektorka

Vlasta Urbanová - zkušená pedagožka, lektorka a spoluautorka metodiky JSNS

Kontakt

Adéla Skálová – koordinátorka projektu, adela.skalova@jsns.cz

Webinář Hrou proti kyberšikaně (DigiStories: Nela)

 • Místo, adresa: online, ZOOM
 • Termín: 31. 10. 2022 15:00 - 31. 10. 2022 18:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Všichni
 • Cena: zdarma

Kapacita je již naplněna. Můžete se přihlásit jako náhradnice/náhradník. Ozveme se Vám však pouze v případě, že se uvolní kapacita.

Více | Přihlásit jako náhradnice/náhradník

DigiStories: Nela je videohra, díky které lze ve výuce otevřít téma kyberšikany interaktivní a poutavou formou. Proč? Protože velká část života dětí se přesunula do online prostředí. Skryti za nicneříkajícími přezdívkami se mohou stát kýmkoliv, na sociálních sítích mohou ostatní neomezeně chválit i urážet. A často si neuvědomují, co takové chování může způsobit. Žáky zaujme atraktivní pojetí hry i pro výuku netradiční prostředí online konveraze.

Během webináře Vám hru představíme, ukážeme Vám doporučené aktivity a pozveme odborníka na téma bezpečnosti dětí na internetu, který zodpoví Vaše dotazy.

Vhodné do třídnických hodin, do hodin občanské nauky, společenských věd, českého jazyka i dalších.

Účast na webináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Program

15:00–15:10      Zahájení webináře, představení aktuálních projektů JSNS

15:10–15:40      Přednosti a úskalí práce s výukovou videohrou

15:40–17:00      DigiStories: Nela (představení výukové videohry, metody práce s videohrou)

17:00–17:10      Pauza

17:10–17:50      Přednáška odborníka na téma kyberšikana + diskuze

17:50–18:00      Závěrečná evaluace

 

Lektoři:

Michael Jelínek – lektor a učitel ZŠ

 

Kontakt

Adéla Sílešová – koordinátorka projektu, adela.silesova@jsns.cz

A opravdu: na diskuzi k aktuálnímu tématu migrace přijel ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, Martin Rozumek

Seminář Učíme s filmem pro angličtináře

 • Místo, adresa: Centrum Langhans, Vodičkova 707/37, Praha 1
 • Termín: 9. 12. 2022 09:00 - 9. 12. 2022 15:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Kapacita je již naplněna. Můžete se přihlásit jako náhradnice/náhradník. Ozveme se Vám však pouze v případě, že se uvolní kapacita.

Více | Přihlásit jako náhradnice/náhradník

Přemýšlíte, jak obohatit své hodiny angličtiny? Zúčastněte se semináře zaměřeného na využití dokumentárního filmu ve výuce anglického jazyka. Seminář je vhodný jak pro ty, kteří mají s výukou s filmem již zkušenosti, tak i pro úplné nováčky. Jeho cílem je seznámit vyučující s metodikou využití dokumentárního filmu ve výuce angličtiny a poskytnout užitečné tipy na doprovodné aktivity.

Během semináře se dozvíte zejména to, jak propojit JSNS témata (mediální vzdělávání, environmentální výchova, či lidská práva a další) s výukou jazyka. Představíme vám také náš web, novinky na poli lekcí a promítneme dva filmy. V praxi si pak vyzkoušíte několik souvisejících aktivit. Po absolvování kurzu budete umět naplno využívat filmy (nejen) ve výuce jazyků.

Seminář povedou zkušené lektorky s vlastní pedagogickou praxí ve výuce angličtiny.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Program

9.00 - 9.15      Zahájení semináře, představení aktuálních projektů JSNS

9.15 - 9.30      Seznámení účastníků semináře  

9.30 - 9.50      Přednosti a úskalí dokumentárních filmů, praktická aktivita do výuky v angličtině

9.50 - 10.00    Coffee break

10.00 - 10.10  Praktická aktivita do výuky v angličtině

10.10 – 11.00 Projekce filmu (bude upřesněn)

11.00 - 11.20  Reflexe emocí po filmové projekci  

11.20 - 12.00  Témata filmu, společný brainstorming, metody práce s filmem, anglické aktivity, ukázka anglických prezentací a aplikace Quizlet k filmům – možnosti pro angličtináře

12.00 - 13.00  Oběd

13.00 - 13.10  Společný brainstorming před filmem

13.10 - 13.40  Projekce filmu (bude upřesněn)

13.40 - 14.00  Reflexe emocí po filmové projekci

14.00 - 14.30  Zásady práce s dokumentárními filmy, představení webu JSNŠ, představení anglických lekcí na webu a nových lekcí, praktické tipy do výuky

14.30 - 15.00  Závěrečná evaluace

Program je předběžný a může se drobně změnit

Lektorky

Zuzana Paseková - lektorka JSNS, učitelka angličtiny

Ida Bauerová - lektorka JSNS, učitelka angličtiny

Kontakt

Jana Kautská – koordinátorka, jana.kautska@jsns.cz

 

 

 

Nenašli jste kurz/seminář přímo pro vás? Dejte nám vědět, o jaký máte zájem.