Semináře, webináře a kurzy pro vyučující

Pravidelně pro Vás připravujeme semináře, webináře, kurzy a workshopy zaměřené na různá témata. Všechny jsou zdarma a není-li uvedeno jinak, akreditované MŠMT. Chcete se naučit nebo si připomenout, jak nejlépe používat audiovizuální materiály ve výuce? Sledujte naši nabídku a přihlaste se.

Základ seminářů a kurzů tvoří:

 • projekce dokumentárních filmů
 • práce s dokumentárním filmem a s dalšími audiovizuálními prostředky
 • praktické ukázky interaktivních metod výuky a besedy s hosty (odborníky na dané téma)
 • výměna zkušeností získaných při práci s výukovými materiály
 • aplikace zvolené metody vzdělávání

 

Hrou proti kyberšikaně – DigiStories: Nela

 • Místo, adresa: online, ZOOM
 • Termín: 4. 10. 2023 15:00 - 4. 10. 2023 18:00
 • Kapacita: 40
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.

Velká část života dětí se přesunula do online prostředí. Skryti za nicneříkajícími přezdívkami se mohou stát kýmkoliv, na sociálních sítích mohou ostatní neomezeně chválit i urážet.

DigiStories: Nela je videohra, díky které lze ve výuce otevřít téma kyberšikany interaktivní a poutavou formou. Během webináře Vám hru představíme, ukážeme Vám doporučené aktivity a pozveme odborníka na téma bezpečnosti dětí na internetu, který zodpoví Vaše dotazy.

Vhodné do třídnických hodin a do hodin občanské nauky, společenských věd, českého jazyka i dalších.

Účast na webináři je ZDARMA.

 

Doplňující informace

Program

15:00–15:10        Zahájení webináře

15:10–15:30        Přednosti a úskalí práce s výukovou videohrou

15:30–16:30        DigiStories: Nela (představení výukové videohry, metody práce s videohrou, diskuze)

16:30–16:40        Pauza

16:40–17:40        Přednáška na téma kyberšikana + diskuze s odborníkem

17:40–18:00        Závěrečná evaluace

 

Lektor

Lucie Tetivová – lektorka a pedagožka ZŠ

Host

Martin Kožíšek – odborník na bezpečnost dětí v kyberprostoru (CZ.NIC)

Kontakt

Barbora Valová – koordinátorka projektu, barbora.valova@jsns.cz 

 

 

                        

Půldenní seminář pro třídní učitele, Vsetín 10.10.2023

 • Místo, adresa: ZŠ Vsetín, Rokytnice 436
 • Termín: 10. 10. 2023 14:00 - 10. 10. 2023 17:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.
 

Jedinečná příležitost pro vyučující ze Zlínského kraje a okolí - seminář pro třídní učitele pořádá Váš pedagogický kolega, metodik prevence a lektor JSNS Bohuslav Sedláček přímo u něj ve škole ZŠ Vsetín.  

Během semináře si ukážeme, jak konkrétní dokumentární filmy a práci s nimi využít pro kultivaci vztahů ve třídě, pro reflexi online života žáků a prevenci online závislostí. 

Promítneme si filmy Holka z Instagramu a Jak jsem vyhrál

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře zašleme účastníkům, kteří absolvují celý program semináře, po jeho skončení.

Registrace je závazná. V případě, že se po přihlášení nebudete moci dostavit, budete vyzváni k zajištění náhradníka.

Kontakt

Tereza Günterová – koordinátorka projektu, tereza.gunterova@jsns.cz

Kurz mediálního vzdělávání pro střední školy

 • Místo, adresa: Praha
 • Termín: 17. 10. 2023 09:00 - 16. 4. 2024 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Od nového školního roku se již pošesté můžete těšit na bezplatný akreditovaný kurz mediálního vzdělávání pro vyučující středních škol. 

Bude se skládat z celkem šesti fyzických setkání v Praze a jednoho webináře. Kurzem vás provede zkušený lektor, který má zároveň bohatou praxi se samotnou výukou témat mediálního vzdělávání.  

Tematicky setkání vychází z metodické koncepce 5 klíčových otázek, se kterými účastníky během kurzu seznámí lektor a expert na dezinformace Jaroslav Valůch z organizace Transitions.  

Postupně se účastníci seznámí s tématy jako zpravodajství, dezinformace, kyberbezpečí, reklama a marketing a sociální bubliny.   

Účastníci kurzu získají vhled do dané problematiky, vyzkouší si pracovat s našimi AV lekcemi (dokumentárními filmy, aktivitami do výuky) a dalšími materiály (interaktivními materiály či výukovými plakáty). Součástí kurzu i jsou praktické analýzy mediálních sdělení podle metodické koncepce 5 klíčových otázek, pravidelná sdílení zkušeností z mediální výchovy a metodická a odborná podpora ze strany organizačního týmu a lektorů.  

Na probírané téma vždy promluví hosté z oboru: novináři a další odborníci na daná témata. V minulých ročnících se kurzu zúčastnili mimo jiné reportérky Petra Procházková a Aneta Snopová či novinář Ondřej Kundra.

Termíny setkání a program kurzu: 
Pokud není uvedeno jinak, setkání probíhá od 9:00 do 16:00.

17. 10.: úvodní setkání, představení metodiky 5 klíčových otázek, otázka KDO 
14. 11.: otázka CO, téma zpravodajství a zpravodajské hodnoty
12. 12.: otázka KOMU, téma sociální sítě a sociální bubliny 
9. 1.: otázka JAK, téma reklama a marketing 
13. 2.: online setkání: diskuze o kyberšikaně s oborným hostem (14:00 - 16:30)
19. 3.: otázka PROČ, téma dezinformace a současná ruská propaganda 
16. 4.: závěrečný workshop: praktický nácvik ověřování informací 

Doplňující informace

Datum a místo konání

Kurz bude probíhát od října 2023 do dubna 2024 v Praze, bude se skládat ze šesti fyzických seminářů a jednoho online webináře.


Osvědčení

Kurz je akreditován MŠMT. Na konci kurzu vám předáme osvědčení o jeho absolvování.


Občerstvení, jízdné

Během seminářů bude připraveno občerstvení. Pokud Vám cestovné neproplatí zaměstnavatel, můžeme Vám jízdné uhradit za těchto okolností: cestujete veřejnou dopravou, částka za jízdenky a MHD v místě semináře překročí 300,- a předložíte nám originální cestovní doklady. 


Lektoři

Jan Kubíček, lektor JSNS, Gymnázium Jana Palacha, Praha
Jaroslav Valůch, lektor JSNS, organizace Transitions

Kontakt

Martin Ministr - koordinátor projektu Mediální vzdělávání JSNS

martin.ministr@jsns.cz 

 

           

Webinář - Konzultační hodiny s JSNS

 • Místo, adresa: Zoom
 • Termín: 17. 10. 2023 15:30 - 17. 10. 2023 17:00
 • Kapacita: 30
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Webinář určený pro absolventy našich seminářů i pro nové uživatele portálu JSNS.

Využijte možnost společně sdílet zkušenosti s výukou s dokumentárním filmem. K jakým audiovizuálním lekcím se rádi vracíte? Jsou naopak lekce, které ve výuce nezafungovaly a nevíte proč? Připojte se na webinář a získejte užitečné tipy od lektorek JSNS. Společně probereme, jaká témata právě rezonují ve vašich třídách, nabídneme doporučení i pozvánky na další semináře a vzdělávací akce.

Účast na webináři je zdarma.

Doplňující informace

Setkání proběhne na platformě Zoom. Všichni přihlášení účastníci budou mít možnost předem pokládat dotazy prostřednictvím formuláře a obdrží další informace prostřednictvím e-mailu.

V digitálním světě: kurz mediálního vzdělávání pro nižší ročníky ZŠ

 • Místo, adresa: Praha
 • Termín: 20. 10. 2023 09:00 - 6. 12. 2023 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Od října 2022 již počtvrté pořádáme bezplatný kurz mediálního vzdělávání pro vyučující nižších ročníků ZŠ (3.–7. tříd). Bude se skládat ze čtyř celodenních fyzických setkání v Praze, v celkovém rozsahu 28 hodin a povede ho dvojice zkušených lektorů.   

Je určený učitelům, metodikům prevence nebo jiným pracovníkům s menšími dětmi, kteří žákům chtějí zprostředkovat znalosti a návyky pro bezpečný a poučený pobyt v kyberprostoru.  

Témata jednotlivých setkání vycházejí z metodiky animovaného seriálu V digitálním světě a jsou zaměřena na výzvy, se kterými se žáci konfrontují od počátku svého pobytu v online světě – bezpečí na internetu, sociální sítě a lajky, online hry, hesla, kyberšikana a další.  

Účastníky kurzu čekají praktické návody, jak pracovat s materiály a metodikou JSNS a jak s dětmi otevřít důležitá témata týkající se digitálního světa.  

Na probírané téma vždy promluví i odborníci z praxe – novináři, experti na e-bezpečí nebo závislosti a další. V minulých ročnících se kurzu zúčastnili mimo jiné socioložka a odbornice na dopady digitálních technologií na dětskou psychiku Michaela Slussareff, adiktoložka Kateřina Lukavská či odborník na rizikové chování na internetu Martin Kožíšek.  

Doplňující informace

Datum a místo konání

Kurz proběhne od října do prosince 2023, bude se skládat ze čtyř setkání.


Osvědčení

Na konci kurzu vám předáme osvědčení o jeho absolvování.


Občerstvení, jízdné a ubytování

Během seminářů bude připraveno občerstvení. Pokud Vám cestovné neproplatí zaměstnavatel, můžeme Vám jízdné uhradit za těchto okolností: cestujete veřejnou dopravou, částka za jízdenky a MHD v místě semináře překročí 300,- a předložíte nám originální cestovní doklady. Pro účastníky bude zajištěno ubytování.


Lektoři

Daniela Čechová - lektorka JSNS, vyučující na ZŠ Strossmayerovo náměstí

Tomáš Titěra - lektor JSNS, vyučující na ZŠ Kunratice

Kontakt

Martin Ministr - koordinátor projektu Mediální vzdělávání JSNS

martin.ministr@jsns.cz 

 

           

Seminář o lidských právech, učíme s filmem v Praze

 • Místo, adresa: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, 110 00 Praha 1
 • Termín: 9. 11. 2023 09:00 - 9. 11. 2023 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.
 

Seminář o lidských právech, učíme s filmem je součástí vzdělávacího programu JSNS. Jeho cílem je seznámit pedagogické pracovníky s metodikou využití dokumentárního filmu a audiovizuálních materiálů ve výuce.

Zveme vás na seminář, který je tematicky zaměřený na oblast lidských práv, a primárně je tedy určený vyučujícím ze středních škol a 2. stupně základních škol. Během semináře získáte poznatky o lidskoprávních tématech a budete proškoleni v technikách, jak tyto poznatky atraktivní formou dále předávat žákům. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a budete mít příležitost vyslechnout a zároveň sdílet své zkušenosti s výukou s audiovizuálními materiály.

Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz.

Seminář bude veden zkušeným lektorem s vlastní pedagogickou zkušeností s využitím dokumentárního filmu při výuce napříč předměty. 

Znalosti a dovednosti získané během semináře využijete při třídnických hodinách, výuce občanské nauky, základu společenských věd, dějepisu či zeměpisu.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře zašleme účastníkům, kteří absolvují celý program semináře, po jeho skončení.

Občerstvení

Pro účastníky semináře bude zajištěn oběd i drobné občerstvení v průběhu celého semináře.

Registrace je závazná. V případě, že se po přihlášení nebudete moci dostavit, budete vyzváni k zajištění náhradníka.

Program semináře bude upřesněn.

Lektorka

Zuzana Paseková - zkušená lektorka JSNS 

Kontakt

Michaela Málková – koordinátorka projektu, michaela.malkova@jsns.cz

Seminář je realizován v rámci projektu LP-HRMGSA-046 JSNS - Vzdělávání o lidských právech prostřednictvím audiovizuálních materiálů.

 

Jak na mediální vzdělávání na SOŠ a SOU, Ostrava 10. 11. 2023

 • Místo, adresa: Impact Hub Ostrava Sokolská tř. 1263/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
 • Termín: 10. 11. 2023 09:00 - 10. 11. 2023 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Zveme vás na seminář Jak na mediální vzdělávání na SOŠ a SOU, na kterém vám představíme konkrétní postupy, jak zahrnout mediální vzdělávání do výuky a rozvíjet tak u svých studentů kompetence nezbytné pro život v demokratické společnosti 21. století.

Probereme možnosti, jak překonat překážky, se kterými se vyučující středních odborných škol a učilišť při zapojování mediálního vzdělávání do výuky často potýkají. Seznámíme vás s výukovým plánem, který jsme připravili ve spolupráci s třiceti vyučujícími SOŠ a SOU a představíme konkrétní audiovizuální lekce a aktivity, které pak můžete rovnou použít ve výuce. Zaměříme se na rizika kyberprostoru a budeme se zamýšlet nad tím, jak poznat, co je na sociálních sítích realita a co přetvářka nebo faleš.

Seminář povede naše dlouholetá zkušená lektorka Zuzana Paseková, která sama učí na střední odborné škole. Součástí semináře bude i beseda s hostem na dané téma.

Účast na semináři je ZDARMA.


 

Doplňující informace

Program

Program bude upřesněn.

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT. Na konci kurzu vám předáme osvědčení o jeho absolvování.

Občerstvení

Pro účastníky semináře bude zajištěn oběd i drobné občerstvení v průběhu celého semináře.

Registrace je závazná. V případě, že se po přihlášení nebudete moci dostavit, budete vyzváni k zajištění náhradníka.

Host

Jméno hosta bude upřesněno.

Lektorka

Zuzana Paseková – lektorka JSNS, učitelka na Karlínské obchodní akademii.

Kontakt

Veronika Sodomová – koordinátorka projektu mediální vzdělávání, veronika.sodomova@jsns.cz

 

 

Seminář o lidských právech, učíme s filmem v Praze

 • Místo, adresa: Lampárna, Lidická 31, 150 00 Praha 5
 • Termín: 5. 10. 2023 09:00 - 5. 10. 2023 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Kapacita je již naplněna. Můžete se přihlásit jako náhradnice/náhradník. Ozveme se Vám však pouze v případě, že se uvolní kapacita.

Více | Přihlásit jako náhradnice/náhradník

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.
 

Seminář o lidských právech, učíme s filmem je součástí vzdělávacího programu JSNS. Jeho cílem je seznámit pedagogické pracovníky s metodikou využití dokumentárního filmu a audiovizuálních materiálů ve výuce.

Zveme vás na seminář, který je tematicky zaměřený na oblast lidských práv, a primárně je tedy určený vyučujícím ze středních škol a 2. stupně základních škol. Během semináře získáte poznatky o lidskoprávních tématech a budete proškoleni v technikách, jak tyto poznatky atraktivní formou dále předávat žákům. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a budete mít příležitost vyslechnout a zároveň sdílet své zkušenosti s výukou s audiovizuálními materiály.

Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz.

Seminář bude veden zkušeným lektorem s vlastní pedagogickou zkušeností s využitím dokumentárního filmu při výuce napříč předměty. 

Znalosti a dovednosti získané během semináře využijete při třídnických hodinách, výuce občanské nauky, základu společenských věd, dějepisu či zeměpisu.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře zašleme účastníkům, kteří absolvují celý program semináře, po jeho skončení.

Občerstvení

Pro účastníky semináře bude zajištěn oběd i drobné občerstvení v průběhu celého semináře.

Registrace je závazná. V případě, že se po přihlášení nebudete moci dostavit, budete vyzváni k zajištění náhradníka.

Program

09.00 - 09.30    Zahájení a seznámení účastníků semináře
09.30 - 10.00    Přednosti a úskalí dokumentárního filmu, práce s dokumentárním filmem
10.00 - 10.20    Tipy k tematickému okruhu lidská práva, představení portálu JSNS
10.20 - 10.30    Pauza
10.30 - 10.45    Evokační aktivita k naladění na téma promítaného filmu
10.45 - 11.15    Projekce filmu Navzdory strachu (2013, Jason Cohen)
11.15 - 12.00    Reflexe emocí po filmové projekci, společná aktivita
12.00 - 13.00    Oběd
13.00 - 13.10    Evokační aktivita k naladění na téma promítaného filmu
13.10 - 14.05    Projekce filmu Exit – Dát extremismu sbohem (2018, Karen Winther) 
14.05 - 14.35    Reflexe emocí po filmové projekci, společná aktivita
14.35 - 14.45    Pauza
14.45 - 15.45    Debata s novinářkou Fatimou Rahimi
15.45 - 16.00    Závěrečná evaluace a sdílení

Lektorka

Zuzana Paseková - zkušená lektorka JSNS 

Kontakt

Michaela Málková – koordinátorka projektu, michaela.malkova@jsns.cz

 

Seminář je realizován v rámci projektu LP-HRMGSA-046 JSNS - Vzdělávání o lidských právech prostřednictvím audiovizuálních materiálů.

 

 

 

 

 

Nenašli jste kurz/seminář přímo pro vás? Dejte nám vědět, o jaký máte zájem.

 

Proč a jak učit s filmem?

 

Materiály k objednání

  Ke stažení

"Učíme s filmem - metodická příručka pro využití dokumentárního filmu ve výuce"