Semináře, webináře a kurzy pro vyučující

Pravidelně pro Vás připravujeme semináře, webináře, kurzy a workshopy zaměřené na různá témata. Všechny jsou zdarma a není-li uvedeno jinak, akreditované MŠMT. Chcete se naučit nebo si připomenout, jak nejlépe používat audiovizuální materiály ve výuce? Sledujte naši nabídku a přihlaste se.

Základ seminářů a kurzů tvoří:

 • projekce dokumentárních filmů
 • práce s dokumentárním filmem a s dalšími audiovizuálními prostředky
 • praktické ukázky interaktivních metod výuky a besedy s hosty (odborníky na dané téma)
 • výměna zkušeností získaných při práci s výukovými materiály
 • aplikace zvolené metody vzdělávání

 

Seminář Sociální sítě a rizika kyberprostoru, Plzeň

 • Místo, adresa: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Smetanovy sady 179/2)
 • Termín: 12. 4. 2023 09:30 - 12. 4. 2023 16:30
 • Kapacita: 30
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Sociální sítě ovlivňují náš každodenní život i fungování celé společnosti. Jakým způsobem s žáky a studenty mluvit o rizicích pohybu v kyberprostoru?
Během celodenního semináře vás seznámíme s metodikou JSNS a vyzkoušíte si pracovat s AV lekcemi, které k tématu nabízíme. Zabývat se budeme mimo jiné problematikou sociálních bublin, falešných profilů nebo vlivem sociálních sítí na duševní zdraví mladých lidí.

Součástí semináře bude i debata s novinářem a influencerem Jiřím Burýškem, který se (nejen) tématem sociálních sítí zabývá ve svých videích na youtubovém kanálu Jirka vysvětluje věci.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování vám rozdáme na konci semináře. Účast je ZDARMA.


Občerstvení a jízdné

Během semináře bude připraveno občerstvení a oběd. Pokud vám cestovné neproplatí zaměstnavatel, můžeme vám jízdné uhradit za těchto okolností: cestujete veřejnou dopravou, částka za jízdenky a MHD v místě semináře překročí 300,- a předložíte nám originální cestovní doklady.


Lektor

Jan Kubíček, lektor JSNS, Gymnázium Jana Palacha v Praze


Kontakt

Martin Ministr, koordinátor projektu Mediální vzdělávání

martin.ministr@jsns.cz

 

 

Projekt JSNS - Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem s reg. č. VV-MGS-004 je realizován díky podpoře Norských fondůve spolupráci s partnery Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci Střediskem volného času RADOVÁNEK z Plzeňského kraje. 

Seminář o lidských právech, učíme s filmem

 • Místo, adresa: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec I - Staré Město
 • Termín: 25. 4. 2023 09:00 - 25. 4. 2023 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.
 

Seminář o lidských právech, učíme s filmem je součástí vzdělávacího programu JSNS. Jeho cílem je seznámit pedagogické pracovníky s metodikou využití dokumentárního filmu a audiovizuálních materiálů ve výuce.

Zveme vás na seminář, který je tematicky zaměřený na oblast lidských práv, a primárně je tedy určený vyučujícím ze středních škol a 2. stupně základních škol. Během semináře získáte poznatky o lidskoprávních tématech a budete proškoleni v technikách, jak tyto poznatky atraktivní formou dále předávat žákům. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a budete mít příležitost vyslechnout a zároveň sdílet své zkušenosti s výukou s audiovizuálními materiály.

Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz.

Seminář bude veden zkušeným lektorem s vlastní pedagogickou zkušeností s využitím dokumentárního filmu při výuce napříč předměty. 

Znalosti a dovednosti získané během semináře využijete při třídnických hodinách, výuce občanské nauky, základu společenských věd, dějepisu či zeměpisu.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře zašleme účastníkům, kteří absolvují celý program semináře, po jeho skončení.

Program

09.00 - 09.30  Zahájení a seznámení účastníků semináře
09.30 - 09.45  Základní představení portálu JSNS a práce s dokumentárním filmem
09.45 - 09.55  Pauza
09.55 - 10.05  Evokační aktivita k naladění na téma promítaného filmu
10.05 - 10.30  Projekce filmu Navzdory strachu (2013, Jason Cohen)
10.30 - 11.30  Reflexe emocí po filmové projekci, společná aktivita
11.30 - 12.00  Představení spotů
12.00 - 13.00  Oběd
13.00 - 13.10  Evokační aktivita k naladění na téma promítaného filmu
13.10 - 14.10  Projekce filmu Zatracená práce (2021, Vera Krichevskaya)
14.10 - 14:30  Reflexe emocí po filmové projekci, společná aktivita
14.30 - 14.40  Pauza
14.40 - 15.40  Debata se zajímavým hostem k tématu promítaného filmu
15.40 - 15.50  Tipy k tematickému okruhu lidská práva
15.50 - 16.00  Závěrečná evaluace sdílení
 

Lektoři

Jana Martínková - lektorka, JSNS
Tomáš Lengál - lektor, JSNS

Kontakt

Michaela Málková – koordinátorka projektu, michaela.malkova@jsns.cz

 

Seminář je realizován v rámci projektu LP-HRMGSA-046 JSNS - Vzdělávání o lidských právech prostřednictvím audiovizuálních materiálů.

 

Seminář Začínáme učit s filmem v Brně

 • Místo, adresa: Brno
 • Termín: 11. 5. 2023 09:00 - 11. 5. 2023 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: ZDARMA

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.
 

Jste vyučující na střední odborné škole nebo na učilišti a používáte dokumentární film ve výuce a chcete si připomenout základy metodiky? Nebo se chcete teprve seznámit s metodou, která přinese mnohdy radost Vám i studentům a žákům? 

Zveme vás na seminář, který je primárně určený vyučujícím středních odborných škol a učilišť, díky kterému získáte praktické dovednosti v oblasti využívání dokumentárních filmů a projektových materiálů ve výuce s důrazem na sociální a občanské kompetence, multikulturní výchovu a toleranci. Osvojíte si konkrétní postupy, jak nakládat s tématy souvisejícími se sociální problematikoulidskými právy. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a budete mít příležitost vyslechnout a zároveň sdílet své zkušenosti s výukou s audiovizuálními materiály.

Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz.

Vhodné do třídnických hodin a do hodin občanské nauky, společenských věd, dějepisu i dalších.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře vám zašleme po jeho skončení.

 

Program

Bude upřesněn

 

Lektor

Bohuslav Sedláček - vyučující, lektor JSNS

 

Kontakt

Klára Bílková – koordinátorka projektu, klara.bilkova@jsns.cz  

 

Seminář o lidských právech, učíme s filmem

 • Místo, adresa: Ústí nad Labem
 • Termín: 31. 5. 2023 09:00 - 31. 5. 2023 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.
 

Seminář o lidských právech, učíme s filmem je součástí vzdělávacího programu JSNS. Jeho cílem je seznámit pedagogické pracovníky s metodikou využití dokumentárního filmu a audiovizuálních materiálů ve výuce.

Zveme vás na seminář, který je tematicky zaměřený na oblast lidských práv, a primárně je tedy určený vyučujícím ze středních škol a 2. stupně základních škol. Během semináře získáte poznatky o lidskoprávních tématech a budete proškoleni v technikách, jak tyto poznatky atraktivní formou dále předávat žákům. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a budete mít příležitost vyslechnout a zároveň sdílet své zkušenosti s výukou s audiovizuálními materiály.

Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz.

Seminář bude veden zkušeným lektorem s vlastní pedagogickou zkušeností s využitím dokumentárního filmu při výuce napříč předměty. 

Znalosti a dovednosti získané během semináře využijete při třídnických hodinách, výuce občanské nauky, základu společenských věd, dějepisu či zeměpisu.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře zašleme účastníkům, kteří absolvují celý program semináře, po jeho skončení.

Program semináře bude upřesněn.

Lektorka

Ida Bauerová - lektorka, JSNS

Kontakt

Kateřina Suchá – koordinátorka projektu, katerina.sucha@jsns.cz

 

Seminář je realizován v rámci projektu LP-HRMGSA-046 JSNS - Vzdělávání o lidských právech prostřednictvím audiovizuálních materiálů.

 

Seminář začínáme učit s filmem pro učitele ZŠ

 • Místo, adresa: Praha
 • Termín: 6. 6. 2023 09:00 - 6. 6. 2023 16:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: ZDARMA

Více  | Přihláška

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte.
 

Jste vyučující na nižším nebo vyšším stupni základní školy a používáte dokumentární film ve výuce a chcete si připomenout základy metodiky nebo se s ní chcete seznámit? 

Zveme vás na seminář, který je primárně určený vyučujícím základních škol, díky kterému získáte praktické dovednosti v oblasti využívání dokumentárních filmů a projektových materiálů ve výuce s důrazem na sociální a občanské kompetence, multikulturní výchovu a toleranci. Osvojíte si konkrétní postupy, jak nakládat s tématy souvisejícími se sociální problematikou a lidskými právy. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a budete mít příležitost vyslechnout a zároveň sdílet své zkušenosti s výukou s audiovizuálními materiály.

Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz.

Vhodné do třídnických hodin a do hodin občanské nauky, společenských věd, dějepisu i dalších.

Účast na semináři je ZDARMA.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře vám zašleme po jeho skončení.

 

Program

Bude upřesněn

 

Lektorky

Andrea Tláskalová - vyučující, lektorka JSNS

Lucie Tetivová - vyučující, lektorka JSNS

 

Kontakt

Klára Bílková – koordinátorka projektu, klara.bilkova@jsns.cz  

A opravdu: na diskuzi k aktuálnímu tématu migrace přijel ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, Martin Rozumek

Webinář pro vyučující angličtiny

 • Místo, adresa: online, ZOOM
 • Termín: 9. 6. 2023 14:30 - 9. 6. 2023 17:00
 • Kapacita: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: zdarma

Kapacita je již naplněna. Můžete se přihlásit jako náhradnice/náhradník. Ozveme se Vám však pouze v případě, že se uvolní kapacita.

Více | Přihlásit jako náhradnice/náhradník

Můžete se těšit na ukázku metodiky JSNS v kontextu anglických lekcí. Dozvíte se, jaké novinky máme a chystáme v oblasti cizojazyčných lekcí. Na vlastní kůži si pak vyzkoušíte práci s filmem/spotem a emocemi, přičemž od lektorky Zuzky Pasekové získáte cenné tipy, jaké aktivity využít (nejen) v hodinách angličtiny. Nakonec samozřejmě nebude chybět prostor pro vaše dotazy

Doplňující informace

Program

14:30 - 14:40: Zahájení

14:40 - 14:50: Představení účastníků

14:50 - 15:20: Promítání spotu + aktivity

15:20 - 15:30: Představení novinek u AJ lekcí + cizojazyčných lekcí

15:30 - 16:40: Promítání filmu + aktivity

16:40 - 17:00: Prostor pro dotazy, diskuse

*Program se zmůže změnit. 

*Zvažujeme možnost uspořádat místo webináře osobní seminář, který by proběhl ve stejný den, avšak v celodenním rozsahu (od 9:00 do 16:00). 

Lektorka

Zuzana Paseková - lektorka, JSNS

Kontakt

Jana Kautská  – koordinátorka, jana.kautska@jsns.cz  

 

 

 

Nenašli jste kurz/seminář přímo pro vás? Dejte nám vědět, o jaký máte zájem.