Školíme budoucí vyučující

Věříme, že metody výuky s využitím audiovizuálních prostředků mají být i součástí přípravy budoucích vyučujících. Proto nabízíme pedagogicky zaměřeným fakultám semináře, a studentům, kteří se chystají na povinné pedagogické praxe, zpřístupňujeme po registraci naše filmy a materiály.

„Na akademické půdě pro mě byla ochutnávka metodiky Jednoho světa na školách závanem čerstvého vzduchu v častých vodách tradičních frontálních monologů. I já věřím, že vhodně a systematicky vedené neformální zážitkové vzdělávání, které cílí nejen na kognitivní, ale  zvlášť pak u řemeslně a umělecky dobře zvládnutého dokumentárního filmu  i na emoční a ideálně i motivační a volní složku osobnosti, má značný potenciál pozitivně ovlivňovat kritické myšlení, postoje a v důsledku i jednání lidí a plánuji se v něm s chutí i nadále angažovat.“

Petra Doležalová, studentka speciální pedagogiky a psychologie

 

Semináře na vysokých školách

Vysokým školám připravujícím budoucí vyučující nabízíme dva typy seminářů zaměřené na možnosti výuky s využítím dokumentárních filmů:

 • Ukázkové hodiny či semináře - jednorázové představení naší metodiky v délce 90-120 minut. Může být obecné i tematicky zaměřené (například na mediální výchovu, moderní dějiny, lidská práva, rozvojové vzdělávání apod.)
 • Celosemestrální volitelný kurz o využití audiovizuálních vzdělávacích prostředků ve výuce. Kurz navštěvuje 10-30 studentů za semestr. Studenti si během kurzu sami vyzkouší výuku s audiovizuálními lekcemi dle svého výběru a mají možnost individuálních konzultací s lektory kurzů. 

Lektory seminářů jsou proškolení vyučující, kteří mají s využitím audiovizuálních materiálů v hodinách vlastní dlouhodobé zkušenosti.

Máte zájem o uspořádání tohoto kurzu na vaší vysoké škole? Kontaktujte Janu na e-mailu: jana.marsalkova@jsns.cz.

Čeká vás povinná pedagogická praxe a chcete ve výuce využít filmy a materiály webu jsns.cz? Zaregistrujte se a po dobu studia či odborné praxe budete moci pracovat se všemi našimi materiály zdarma.

Lektoři

Vlasta Urbanová

Pedagožka a výchovná poradkyně. Lektorka a metodička JSNS již přes 15 let.

Lucie Tetivová

Vyučuje na druhém stupni ZŠ. Lektorka JSNS kurzů, ukázkových hodin a workshopů.

Bohuslav Sedláček

Pedagog na ZŠ, realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ, workshopy pro pedagogy a VŠ semináře

Michal Trčka

VŠ pedagog, lektor ukázkových hodin a workshopů pro pedagogy, s materiály JSNS pracuje od roku 2015

Daniela Čechová

Vyučuje na druhém stupni ZŠ. Lektorka JSNS kurzů, ukázkových hodin a konferencí.

Jiří Krejčí

VŠ a SŠ pedagog, s metodikou JSNS pracuje od roku 2013

Neváhejte nás kontaktovat

Jana Maršálková

Spolupráce se školami

E-mail: jana.marsalkova@jsns.cz

Skripta pro VŠ

Spolupracují s námi

 • PedF UK v Praze
 • FF UK v Praze
 • HTF UK v Praze
 • FF UJEP v Ú.n./L
 • PedF UJEP v Ú.n./L
 • PedF MU v Brně
 • FF TUL v Liberci
 • PedF UHK v Hradci Králové
 • TF JCU v Českých Budějovicích
 • PedF JCU v Českých Budějovicích
 • PedF OSU v Ostravě
 • FHS UTB ve Zlíně
 • ZČU v Plzni
 • UPOL v Olomouci
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.