Lektoři a vyučující pro JSNS

Podívejte se, kdo pro nás lektoruje a předává tak radost a silné zážitky "učení s filmem" žákům i dalším vyučujícím. Podívejte se, proč dokumentární filmy využívají vaši kolegyně a kolegové a jaké je jejich lektorské zaměření.  Můžete se pak na nás obrátit pro zprostředkování ukázkové hodiny či workshopu.

Vlasta Urbanová, lektorka, spoluautorka metodiky JSNS

„Dochází k něčemu mimořádnému, co běžný...
Rozbalit

Vlasta Urbanová, lektorka, spoluautorka metodiky JSNS

„Dochází k něčemu mimořádnému, co běžný vzdělávací proces neumožňuje tak často: najednou tu nejsou na jedné straně „oni“ (učitelé), kteří něco sdělují, a na druhé straně „oni“ (žáci), kteří jsou poučováni. Najednou jsme tu „my“ (všichni společně), kteří sledujeme často velmi osobní zpověď hrdinů dokumentárního filmu.

 • 20 let učila český jazyk a literaturu, občanskou nauku a byla výchovnou poradkyní a metodičkou prevence na libereckém učilišti
 • dnes pracuje jako ředitelka chráněné dílny a pro JSNŠ stále zůstává kmenovou lektorkou a spoluautorkou metodiky
 • lektoruje semináře pro pedagogy a budoucí pedagogy
 • podílí se na rozvoji materiálů JSNS

Zavřít

×

Zuzana Paseková, Praha, Karlínská obchodní akademie

„Díky osobnímu prožitku, který každý film...
Rozbalit

Zuzana Paseková, Praha, Karlínská obchodní akademie

Díky osobnímu prožitku, který každý film poskytuje, si žáci skvěle osvojí problém, naučí se vyjádřit svůj pocit, postoj, názor a je to mnohem efektivnější, než jakýkoli jiný způsob předkládání problému. Skvěle navodí debatu a každý prostě odchází s nějakým dojmem a postojem k věci.

Více k tomu, proč učí s filmem, uvidíte v krátkém videu

 •  středoškolská pedagožka, metodička prevence
 •  s JSNS materiály pracuje od roku 2008
 •  realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ, semináře a workshopy pro pedagogy a budoucí pedagogy

 

Zavřít

×

Ida Bauerová, Ústí nad Labem, VOŠ a Střední zdravotnická škola

„Společné sledování filmů otevírá důležitá...
Rozbalit

Ida Bauerová, Ústí nad Labem, VOŠ a Střední zdravotnická škola

„Společné sledování filmů otevírá důležitá témata a studenti ocení možnost sdílet názory a emoce. Navíc jsou překvapeni důvěrou – tím, že jejich pohled má váhu a není hodnocen z hlediska správnosti, protože ta tady ani neexistuje.“ 

Více k tomu, proč učí s filmem, uvidíte v krátkém videu

 • středoškolská pedagožka
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2015  
 • zastupuje JSNS na Ústecku, realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ, workshopy a semináře pro pedagogy

Zavřít

×

Jan Kubíček, Praha, Gymnázium J. Palacha

„Příběh filmu studenty osloví, jsou do něj vtaženi,...
Rozbalit

Jan Kubíček, Praha, Gymnázium J. Palacha

Příběh filmu studenty osloví, jsou do něj vtaženi, neusínají v hodinách a my tak výuku strávíme efektně a zároveň se následně ukáže, že i efektivně. To mě na tom baví

Více k tomu, proč učí s filmem, uvidíte v krátkém videu

 • středoškolský pedagog
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2013 
 • realizuje ukázkové hodiny pro SŠ, workshopy a kurzy pro pedagogy
 • jeho specialitou je mediální vzdělávání

Zavřít

×

Bohuslav Sedláček, ZŠ Vsetín - Rokytnice

„Děti se učí důležitým komunikačním dovednostem a...
Rozbalit

Bohuslav Sedláček, ZŠ Vsetín - Rokytnice

„Děti se učí důležitým komunikačním dovednostem a tomu, že to každý máme jinak a je to tak v pořádku.“

Více k tomu, proč učí s filmem, uvidíte v krátkém videu.

 • pedagog na druhém stupni ZŠ, metodik prevence
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2009 
 • zastupuje JSNS na Vsetínsku a okolí, realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ, workshopy pro pedagogy

 

Zavřít

×

Jiří Krejčí, Č. Budějovice, Gymnázium a Scioškola

„Film se dívá na nás, není to naopak. Tam, kde se...
Rozbalit

Jiří Krejčí, Č. Budějovice, Gymnázium a Scioškola

Film se dívá na nás, není to naopak. Tam, kde se nás dotkne, je třeba se ptát a hledat. Filmová výchova je mimo jiné prostředkem k sebepoznání.

 

 • středoškolský a vysokoškolský pedagog
 • vyučuje společenskovědní výuku, český jazyk a literaturu
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2013
 • zastupuje JSNS na Českobudějovicku a v Jižních Čechách, lektoruje ukázkové hodiny pro ZŠ i SŠ, workshopy pro pedagogický sbor
 • jeho specialitou je filmová výchova

Zavřít

×

Daniela Čechová, Praha, ZŠ Strossmayerovo nám.

„Propracované didaktické materiály, silná témata...
Rozbalit

Daniela Čechová, Praha, ZŠ Strossmayerovo nám.

Propracované didaktické materiály, silná témata dokumentů a zkušenost s pozitivním přijetím od žáků - to vše dělá z práce s filmem ve výuce efektivní metodu.

 

 • učitelka na druhém stupni ZŠ
 • vyučuje ČJ a mediální výchovu
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2015
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ, workshopy a kurzy pro vyučující, koordinuje VŠ kurzy

Zavřít

×

Tomáš Titěra, ZŠ Kunratice

„Materiály JSNS vnímám jako nejucelenější...
Rozbalit

Tomáš Titěra, ZŠ Kunratice

Materiály JSNS vnímám jako nejucelenější metodiku k vyučování mediální výchovy v celé její šíři a aktuálnosti. Audiovizuální lekce jsou promyšlené, dobře strukturované a filmy baví nejen mě, ale i žáky.

 • pedagog na 2. stupni ZŠ
 • vyučuje mediální výchovu, informatiku a výtvarnou výchovu
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2018
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ, semináře a workshopy pro pedagogy, supervize výuky na ZŠ a SŠ
 • jeho specialitou je mediální vzdělávání

Zavřít

×

Lucie Bušová, Praha, Gymnázium Na Zatlance

"Není důležité, aby emoce, kterou prožijeme, byla...
Rozbalit

Lucie Bušová, Praha, Gymnázium Na Zatlance

"Není důležité, aby emoce, kterou prožijeme, byla vždy hezká. Důležité je, aby byla silná," říkáme našim žákyním a žákům při různých školních akcích. Filmy do našeho systému vzdělávání přináší různorodé a často velmi silné emoce a je dobře, že díky společnému sledování dokumentárních filmů mají všichni příležitost o svých emocích i nově nabytých informacích mluvit v bezpečném a respektujícím prostředí. Učit s filmem pro mě znamená možnost podívat se na aktuální otázky a problémy současného světa nejen očima, ale i srdci našich žáků."
 

 • středoškolská pedagožka
 • vyučuje český jazyk a komunikaci
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2015
 • realizuje ukázkové hodiny a projektové dny pro SŠ / 2. stupeň ZŠ, semináře a workshopy pro pedagogy 

Zavřít

×

Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh

„Při využívání metod JSNS zažije úspěch...
Rozbalit

Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh

„Při využívání metod JSNS zažije úspěch každé dítě. I proto jsou pak žáci otevření a spokojení.

 • pedagožka na 1. stupni ZŠ, projektová výuka a práce s filmem i na 2. stupni 
 •  s JSNS materiály pracuje od roku 2013  
 • zastupuje JSNS v Západních Čechách, realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ

Zavřít

×

Lucie Tetivová, Praha, ZŠ Botičská

„Líbí se mi, jak žáci při práci s filmem ožijí....
Rozbalit

Lucie Tetivová, Praha, ZŠ Botičská

Líbí se mi, jak žáci při práci s filmem ožijí. Učí se komunikovat a argumentovat u filmů, které je baví. Líbí se mi, že v těchto hodinách mají šanci zapojit se opravdu všichni, důraz totiž není kladen na jejich znalosti, ale spíše na postoje a názory.

 • pedagožka na druhém stupni ZŠ
 • vyučuje český jazyk, německý jazyk a výtvarnou výchovu, je školní metodičkou prevence
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2016
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ,  její specialitou je mediální vzdělávání a primární prevence, podílí se na realizaci kurzu pro třídní učitele

Zavřít

×

Tomáš Lengál, Gymnázium Frýdlant

"Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody –...
Rozbalit

Tomáš Lengál, Gymnázium Frýdlant

"Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody – lekce JSNS jsou jedním z nejefektivnějších způsobů, jak činit výuku smysluplnou a zároveň zábavnou pro žáky generace Z."

 • pedagog na osmiletém gymnáziu
 • vyučuje základy společenských věd / občanskou výchovu a angličtinu
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2004 převážně v hodinách společenských věd a využívá je také v rámci projektové práce se školními týmy Studentského parlamentu, Světové školy a 1Planet4All
 • zastupuje JSNS na Frýdlantsku / Liberecku, realizuje ukázkové hodiny pro SŠ / 2. stupeň ZŠ, workshopy pro pedagogy 

Zavřít

×

Michael Jelínek, Praha, ZŠ Eden

"JSNS materiály využívám jako prostředek pro...
Rozbalit

Michael Jelínek, Praha, ZŠ Eden

"JSNS materiály využívám jako prostředek pro zlepšení vztahů ve třídě. Je skvělé vidět, jak spolu žáci dokáží při používání materiálů od JSNS komunikovat a diskutovat o tématech. Největší výhodu vidím v tom, že žáci, kterým se ve škole tolik nedaří, při těchto hodinách většinou zažijí úspěch."

 • pedagog na druhém stupni ZŠ
 • vyučuje tělesnou výchovu, informatiku, občanskou výchovu a etickou výchovu
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2020
 • realizuje semináře pro vyučující

Zavřít

×

Roman Vaněk, Třinec, ZŠ Dany a Emila Zátopkových

"Vychovávat jedince schopné orientovat se ve spletitém...
Rozbalit

Roman Vaněk, Třinec, ZŠ Dany a Emila Zátopkových

"Vychovávat jedince schopné orientovat se ve spletitém světě médií a záplavě různých informací považuji za možná nejdůležitější výzvu současného školství. A v oboru mediální výchovy jsem dosud nenašel nic lepšího a propracovanějšího než materiály JSNS."

 • pedagog na druhém stupni ZŠ
 • vyučuje dějepis, občanskou výchovu a společenskovědní seminář
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2016
 • zastupuje JSNS v Moravskoslezském kraji, realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ, semináře pro vyučující

Zavřít

×

Jitka Procházková, Praha, Mensa gymnázium

"Sledovat celou třídu (včetně obvyklých pochybovačů...
Rozbalit

Jitka Procházková, Praha, Mensa gymnázium

"Sledovat celou třídu (včetně obvyklých pochybovačů ;) ), jak napjatě sleduje vybraný film je velmi uspokojující. Formát materiálů použitých v lekcích JSNS je pro studenty poutavý a zajímavý a inspiruje i mne v jiných hodinách."

 • pedagožka na nižším stupni osmiletého gymnázia
 • vyučuje základy společenských věd a literaturu
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2020
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ, semináře pro pedagogy

Zavřít

×

Ondřej Klípa, Fakulta sociálních věd UK

„Každá moderní válka se vedla zároveň o „srdce a...
Rozbalit

Ondřej Klípa, Fakulta sociálních věd UK

Každá moderní válka se vedla zároveň o srdce a mysl, tedy sympatie obyvatel na dobývaných územích. Pokud si chceme uchovat svobodu před těmi, kdo s námi nemají dobré úmysly, je třeba umět rozpoznat manipulaci a propagandu už ve školním věku. Pak už často bývá pozdě. 

 • odborný asistent
 • vyučuje kurzy o migraci, etnických konfliktech, menšinách a komunismu ve východní Evropě
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2017
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ, jeho specialitou je mediální výchova

 

Zavřít

×

Lukáš Jiříček, Praha, ZŠ profesora Švejcara

"Filmy z webu JSNS umožňují, že se do hodiny zapojí...
Rozbalit

Lukáš Jiříček, Praha, ZŠ profesora Švejcara

"Filmy z webu JSNS umožňují, že se do hodiny zapojí žáci i s jejich učitelem, kteří jsou díky filmu vtaženi do daného tématu, aby následně mohli společně diskutovat a pracovat s doprovodnými materiály. Projekcí filmu to tedy nekončí, ale vlastně začíná. A pokaždé je to aspoň trochu jiné, což mě na tom velmi baví."

 • pedagog na druhém stupni ZŠ
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2017
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ, semináře pro vyučující
 • jeho specialitou jsou moderní československé dějiny

 

Zavřít

×

Jiří Kleker, Litoměřice, Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

„Pro důležitá, silná a citlivá témata (někdy až k...
Rozbalit

Jiří Kleker, Litoměřice, Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Pro důležitá, silná a citlivá témata (někdy až k pláči) je metoda příběhu a následné společné reflexe ideální. Je to náš společný zážitek, který zasahuje daleko za hranice školy. Studenti také oceňují svobodu projevit vlastní názory a pocity – důležitá slova a věty vyslovují oni, ne jen učitel...

 • středoškolský pedagog a lektor
 • učí český jazyk a literaturu, občanskou nauku a informační a komunikační technologie
 • s JSNS materiály pracuje od roku: 2015
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ i SŠ, workshopy pro pedagogický sbor 

Zavřít

×

Jiří Vodáček, ZŠ Jindřichův Hradec

„Nebojte se, že to hned nejde dle Vašich představ, je...
Rozbalit

Jiří Vodáček, ZŠ Jindřichův Hradec

Nebojte se, že to hned nejde dle Vašich představ, je třeba vydržet a výsledky se dostaví. Děti si na metody musí postupně zvykat.“

 • pedagog na druhém stupni ZŠ
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2007
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ

Zavřít

×

Dagmar Dušková, ZŠ Jindřichův Hradec

„Filmy jsou dobrým startem i klíčem k mnoha...
Rozbalit

Dagmar Dušková, ZŠ Jindřichův Hradec

Filmy jsou dobrým startem i klíčem k mnoha tematům.

 • pedagožka na 2. stupni ZŠ, výchovná poradkyně
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2014, převážně v hodinách dějepisu, občanské nauky, na adaptačních kurzech a v třídnických hodinách
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ, SŠ, workshopy pro vyučující

Zavřít

×

Hana Šebková, Jindřichův Hradec, Gymnázium

„Stisknutím tlačítka Play  jsme rázem jinde - v...
Rozbalit

Hana Šebková, Jindřichův Hradec, Gymnázium

Stisknutím tlačítka Play  jsme rázem jinde - v místě, čase, prostředí - hlavně však v příběhu, který nás rázem spojí  - mne a mé studenty, společně se usmíváme, nevěřícně kroutíme hlavou či propadáme obavám, strachu či lítosti, společně poznáváme nové světy....každý sám a přitom společně. Po stisknutí tlačítka Stop se pomalu vracíme a zjišťujeme, jak různé jsou naše dojmy a pocity ...a  najednou společně diskutujeme, takřka každý má co říct, každého něco napadne či zajímá...."

 • středoškolská pedagožka
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2010  v hodinách českého jazyka a společenskovědní výuky  
 • zastupuje JSNS na Jindřichohradecku a v Jižních Čechách, realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ, SŠ, workshopy pro vyučující

Zavřít

×

Jaroslav Rotrekl, Opava, Obchodní akademie a SOŠL

„Celý svůj kantorský život hledám klíč, jak žáky...
Rozbalit

Jaroslav Rotrekl, Opava, Obchodní akademie a SOŠL

„Celý svůj kantorský život hledám klíč, jak žáky zaujmout, pobavit a vést k zamyšlení. Nic cílenějšího, než projekt JSNS, jsem zatím nenašel. Proto se práci s využíváním dokumentů JSNS věnuji a dlouholetá zkušenost mi potvrzuje, že to má hluboký smysl.“

 • středoškolský pedagog, současně s více jak desetiletou zkušeností ze základních škol
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2010
 • zastupuje JSNS v Moravskoslezském kraji, realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ

Zavřít

×

Jana Martínková, Liberec, ZŠ s RVJ Husova

"Děti reflektují svoji situaci vůči situaci...
Rozbalit

Jana Martínková, Liberec, ZŠ s RVJ Husova

"Děti reflektují svoji situaci vůči situaci vrstevníků v různých koutech světa, snáze si uvědomují a spojují souvislosti, zjišťují, že co jeden vnímá jako samozřejmost, je pro jiného těžko dosažitelné přání, ale také objevují, že svět není černobílý. Děti se učí diskutovat a dívat se na věci z různých úhlů pohledu. Baví mě a oceňuji, že práce s dokumenty přináší kromě rozvoje mnoha kompetencí, také propojení učiva s reálným životem a aktuálními tématy."

 • od roku 2011 v JSNS pracovala jako projektová koordinátorka, podílela se na tvorbě metodických materiálů
 •  nyní vyučuje na základní škole v Liberci přírodopis, přírodovědu a zeměpis
 • lektoruje semináře pro pedagogy a ukázkové hodiny
 • podílí se na rozvoji materiálů JSNS

Zavřít

×

Michal Trčka, TU Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

„Mluvit s žáky o současném světě a jeho problémech...
Rozbalit

Michal Trčka, TU Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Mluvit s žáky o současném světě a jeho problémech je velká a zásadní výzva pro celý vzdělávací systém. Není to jednoduchý úkol pro pedagoga, který v prvé řadě potřebuje plnit všechny své obecné pracovní povinnosti. Portál JSNS nabízí vyzkoušený způsob, jak se do této oblasti pustit, jak zaujmout žáky a studenty, motivovat je, jak je učit si vzájemně naslouchat, debatovat a hledat společné postoje a možná řešení.

 • na katedře filozofie vyučuje  m.j. Etiku pro učitele, v biomedicínských oborech, v ošetřovatelství, Úvod do společenských věd, Dokumentární film ve výuce, Globální problémy
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2015 (asi to sedí, už ani nevím)
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ i SŠ, workshopy pro pedagogický sbor 

Zavřít

×

Eva Kohoutková, ZŠ Česká Třebová

„Od té doby, co používám materiály JSNS, jde...
Rozbalit

Eva Kohoutková, ZŠ Česká Třebová

„Od té doby, co používám materiály JSNS, jde s dětmi hezky komunikovat a diskutovat. A to považuji za velmi důležité“.

 • pedagožka na 2. stupni ZŠ
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2014  
 • realizuje ukázkové hodiny pro 1.stupeň ZŠ 

Zavřít

×

V případě zájmu nás kontaktujte

Tereza Kaucká Günterová

Vedoucí týmu spolupráce se školami,
vzdělávání vyučujících

E-mail: tereza.gunterova@jsns.cz