Novinky v naší filmové databázi!

20.1.2016 / JSNS

Film Kybersenioři z roku 2014 přináší zamyšlení nad místem jednotlivce ve společnosti a jeho možnostmi prosadit se bez ohledu na věk. Pobavte se v rámci vašeho klubu o generačních rozdílech, možnostech vzájemného obohacení mezi různými věkovými skupinami a vztahu k seniorům

Nebo otevřete v rámci vašeho filmového klubu pomocí filmu Ruská pohádka téma drogové problematiky, rizik užívání návykových látek, vědomí odpovědnosti za vlastní chování. 

Neváhejte se na nás obrátit, pokud budete potřebovat doporučit hosta na debatu. 

Takže s chutí promítejte!