Zjednodušená verze metodické koncepce 5 klíčových otázek pro ZŠ 

12.2.2024 / Mediální vzdělávání

Svět médií a internetu se překotně vyvíjí. Důsledkem je stále větší množství mediálních sdělení, se kterými se dennodenně setkáváme. Jak ale posoudit jejich důvěryhodnost? Metodická koncepce 5 klíčových otázek (a doplňujících podotázek) rozvíjí schopnost nahlížet na mediální sdělení kriticky. Je to velmi jednoduchý nástroj, který se dá použít na textová i audiovizuální sdělení a ani za několik let nepřestane být aktuálním. Koncepci 5 klíčových otázek můžete představit žákům již na základní škole, například s pomocí nástěnky zjednodušených otázek.

Zjednodušená verze metodické koncepce 5 klíčových otázek by vám či vašim kolegům měla pomoct při zavádění nebo rozvoji mediálního vzdělávání už od prvních ročníků základních škol. Jsme totiž přesvědčeni, že i na ně mediální vzdělávání patří a dá se dělat tak, aby bavilo nejen vás, ale především Vaše žáky.   

Stáhněte si přehlednou tabulku se všemi otázkami a pusťte se s žáky do analýzy pochybného obsahu na sociálních sítích prostřednictvím nově připravených příkladů mediálních sdělení, se kterými se setkáváme v online světě.