Vernisáž Václava Havla – nová AV lekce do hodin češtiny

27.9.2016 / Příběhy bezpráví

5. října by oslavil 80. narozeniny bývalý prezident Václav Havel. U příležitosti tohoto výročí jsme připravili novou AV lekci, která připomene jeho odkaz coby dramatika a básníka. Spolu se studenty a učiteli jsme k tomuto účelu vybrali televizní inscenaci Havlovy hry Vernisáž, kterou rok po sametové revoluci natočil režisér Ivan Rajmont. 

Lekce obsahuje čtyři aktivity do hodin českého jazyka a literatury. První dvě vycházejí ze zmíněné televizní inscenace, další  dvě pak z Havlovy básnické sbírky Antikódy. Věnujte se svými žáky alespoň jednu vyučovací hodinu této výjimečné osobnosti literárního, společenského a politického života. Lekce vznikla ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, otázky a odpovědi k ní vypracovala bývalá tajemnice pro literární a divadelní agendu Václava Havla Anna Freimannová. Inscenaci i všechny zmíněné metodické materiály najdete na na našich stránkách.