Představujeme bonusy k Měsíci filmu na školách

12.10.2016 / Příběhy bezpráví

I letos jsme pro vás - zapojené učitelky a učitele do Měsíce filmu na školách - připravili bonusové materiály do výuky. Podívejte se, co již na konci října najdete ve svých schránkách.

 

PLAKÁTOVÁ VÝSTAVA Z MÍSTA, KDE ŽIJEME

Zpracujte příběhy lidí, kteří se v průběhu minulého století setkali s bezprávím a byli donuceni opustit svá místa. Zpracujte příběhy „lidí v pohybu“. Tak znělo zadání pro účastníky letošního ročníku Z místa, kde žijeme. Týmy žáků a studentů z dvanácti škol z celé České republiky se daly do práce a během tří měsíců ve svém okolí vypátraly a zpracovaly příběhy lidí, kteří prožili například poválečné vyhnání Němců, stali se obětí perzekuce jako představitelé římsko-katolické církve, postihla je kolektivizace, byli nuceně manuálně pracovat v rámci tzv. „Akce 77“, museli odejít do emigrace...  Některé z těchto zmapovaných osobních a rodinných historií představuje tato výstava. 

Výstava se skládá se ze sedmi plakátů velikosti A2.

 

BROŽURA EMIGRACE A ŽIVOT V EXILU

Naše moderní dějiny jsou mimo jiné dějinami útěků a vyhánění, což si možná málo uvědomujeme a připomínáme. Na konci třicátých let se o zoufalý únik z Československa pokoušeli Židé, ze země prchali vojáci, intelektuálové, odpůrci nacismu. Po skončení 2. světové války muselo zemi opustit více než dva miliony Němců, zpravidla bez soudu, na základě nepřijatelného principu kolektivní viny. Když v únoru 1948 provedla komunistická strana převrat, před totalitou prchaly další desetitisíce lidí. Nová mnohatisícová vlna útěků nastala po sovětské okupaci v srpnu 1968, v následujícím dvacetiletí vyháněla Státní bezpečnost nepohodlné disidenty. Českoslovenští občané po několik desetiletí soustavně riskovali a vynakládali obrovské úsilí při překonávání železné opony: chtěli se dostat za lepším životem, za svobodou.

Brožuru, která pojednává o čs. emigraci a exilu, jsme poprvé vydali v roce 2011. Již tehdy o ni byl zájem a celý náklad byl rozebrán. Proto ji nyní s nezměněným obsahem vydáváme znovu.

 

PŘÍRUČKA 3 PODOBY PROPAGANDY

Příručka obsahuje aktivity do hodin a informační materiály k filmům Mistr propagandy (Laurence Rees / Velká Británie / 1992 / 51 min.), Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení (Přemysl Freimann / Československo / 1950 / 13 min.) a Masterplan (Juris Pakalniņš / Lotyšsko / 2016 / 52 min.). Všechny filmy budou také od začátku listopadu k online zhlédnutí na našich stránkách.


Tuto příručku vydáváme jako čtvrtou v řadě našich mediálně vzdělávacích sad (1. Být v obraze, 2. Média a chudoba, 3. Současná ruská propaganda).
 

 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.