Výzkum mediální gramotnosti středoškoláků

6.9.2018 / Mediální vzdělávání / Průzkumy a šetření

Jaké jsou znalosti a dovednosti středoškoláků ve vztahu k médiím? V čem mají největší mezery? Přečtěte si výsledky našeho výzkumu.

Výzkum je rozdělen do dvou částí. První obsahuje 15 úloh testujících úroveň mediální gramotnosti a analýzu několika konkrétních mediálních sdělení. Druhá část výzkumu mapuje postoje žáků – nabízí například odpovědi na otázky: jaká média považují žáci za důvěryhodná, jak vidí české novináře, jaká je úloha médií v demokracii, jak vnímají vlastnictví médií politiky nebo zda jsou nepravdivé zprávy (fake news) problém a měly by být regulovány.

Výběr z hlavních zjištění

  • Mediální gramotnost středoškoláků je nízká.
  • Míra mediální gramotnosti středoškoláků se odráží v jejich postojích k médiím a roli v demokratické společnosti. 
  • Většina studentů má nízké povědomí o tom, jak fungují internetové vyhledávače a sociální sítě.
  • Zhruba polovina středoškoláků nerozpozná komerční sdělení od zpravodajského, posuzování důvěryhodnosti článků je pro ně také složité. 
  • Žáci si nejsou jisti, která média jsou veřejnoprávní.
  • Středoškoláci jsou kritičtí k vlastnictví médií politiky, jednotlivé vlastníky soukromých médií však většinou neznají.

Přečtěte si o výzkumu více a prohlédněte si závěrečnou zprávu se všemi výsledky zde

 

 

 

Výzkum mediální gramotnosti středoškoláků byl financován ze zdrojů Operačního programu Praha - pól růstu ČR, číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000347.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.