Podívejte se na nový pořad Kovyho mediální ring

28.1.2019 / Mediální vzdělávání

Youtuber Kovy nabízí praktické tipy pro každého, kdo má zájem zorientovat se v komplikovaném světě médií.

 

Ve spolupráci s jedním z nejpopulárnějších českých youtuberů Karlem Kovářem, alias Kovym, jsme vytvořili sérii krátkých edukačních videí k mediálnímu vzdělávání s názvem Kovyho mediální ring.

Průvodce pětidílným pořadem, youtuber Kovy, si pokládá 5 klíčových otázek – KDO?, CO?, KOMU?, JAK? a PROČ?, kterými posuzuje důvěryhodnost a účel jednotlivých mediálních sdělení. Kromě toho přibližuje různá mediální témata – například roli médií ve společnosti, přesvědčovací techniky reklamy, sociální bubliny či internetové algoritmy. Součástí každého dílu je krátká analýza, anketa mezi žáky a vystoupení mediálního odborníka.

Jaké jsou první ohlasy vyučujících, kteří se zúčastnili zkušebních projekcí pořadu? Michaela Křiváčková, učitelka ze ZŠ Petřiny - sever reflektuje: „Projekt na podporu mediální gramotnosti Kovyho mediální ring hodnotím jako velmi vydařené dílo, a to jak z hlediska zpracovaných témat, užitých vyučovacích metod, tak i z hlediska volby průvodce jednotlivými díly. Studenti si cenili nejen způsobu, jenž zohledňuje jejich preference příjmu informací, ale i toho, kým jsou jim předkládány - někým z "jejich světa", někým, "komu věří.“

Videa jsou v podobě audiovizuálních lekcí včetně materiálů do výuky ode dneška dostupná na našem portálu. Pusťte se do nich a nezapomínejte se spolu se žáky ptát KDO? CO? KOMU? JAK? a PROČ?

 

 

 

Náklady na vznik videí byly hrazeny z projektu Být v obraze - propojení multikulturní a mediální výchovy, číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000347.