Představujeme nový animovaný seriál V digitálním světě

27.4.2020 / Mediální vzdělávání

Spolu s Nadací O2 představujeme nový mediálně – vzdělávací animovaný seriál, který seznamuje děti s pravidly bezpečného chování v digitálním světě. Reagujeme tak na dlouhodobý nedostatek výukových materiálů v oblasti mediální výchovy na prvním stupni základních škol. 

Původem francouzský animovaný seriál je určen pro 6-12leté diváky. Přibližuje dětem prostředí „nul a jedniček“ a seznamuje je se základními pojmy a nástroji digitálního světa jako jsou vyhledávače, cookies nebo „lajky“. Vysvětluje principy tvorby bezpečného hesla, rozebírá důvody rodičovské kontroly a upozorňuje na nezbytnost ověřování informací. Otevírá i problematická témata jako jsou například projevy nenávisti a rizikového chování na internetu. 

„Značná část dětí tráví na internetu nezřídka i několik hodin denně. První kroky ve virtuálním prostředí by měly jít ruku v ruce se začátky vzdělávání v této oblasti.“

„Z průzkumů vztahu dětí k moderním technologiím a médiím vyplývá, že značná část dětí tráví na internetu nezřídka i několik hodin denně. Často už ve velmi raném věku. Podle průzkumu EU Kids Online tráví české děti ve věku 9-11 let na internetu v průměru 114 minut denně. S rostoucím věkem se tato doba prodlužuje. První kroky ve virtuálním prostředí by měly jít ruku v ruce se začátky vzdělávání v této oblasti. Publikováním série V digitálním světě naplňujeme dlouho trvající potřebu doposud chybějících materiálů pro učitele, využitelných při rozvíjení mediální gramotnosti už na prvním stupni základních škol,“ uvádí Karel Strachota, ředitel Jednoho světa na školách.  

V českém znění propůjčily postavičkám své hlasy herečky Dana Syslová (babička), Kateřina Winterová (vypravěčka), Klára Issová (maminka) a Veronika Valíčková (dívka Mína), známá z pořadu ČT:D Terčin zvířecí svět. Mužské hlasy nadabovali herci Igor Orozovič (kostička Ping), Jan Meduna ml. (kostička Pong), moderátor pořadu Wifina České televize Matěj Havelka (kluk Filip) a Svatopluk Schuller (surfař). Role Kocoura se ujal Jan Cina

Prvních deset dílů (Digitální svět, Vyhledávače, Jak mluvit na internetu, Cookies, Pravda nebo ne?, Sociální sítě, Online hry, Rodičovská kontrola, Lajky a Tvořit na internetu) je dostupných na našem portálu, který je po dobu uzavření škol během mimořádné situace související s šířením epidemie COVID-19 otevřen nejen registrovaným uživatelům (převážně učitelům), ale komukoliv, kdo má zájem využívat lekce Jednoho světa na školách. Vyučující a rodiče zde najdou ke každé epizodě i výukové materiály, informační texty a tipy na společné aktivity s dětmi, které upevní a prohloubí znalosti získané při sledování seriálu.